Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Ben L'oncle Soul - Songtitle: L'ombre D'un Homme

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Ben L'oncle Soul - L'ombre D'un Homme ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Ben L'oncle Soul! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter B van Ben L'oncle Soul en zie welke nummers wij nog meer van Ben L'oncle Soul in ons archief hebben staan zoals L'ombre D'un Homme.


Origineel

With eyes barely open

Hurt by the daylight

I've got a bitter taste

The memory of their laughing around me.

They were my raison.. (my raison d'être*), my tune and song

Knocked-down, in my twilight,

I've lost my dignity, my name

I've kind of given up my dreams to my demons.


Give me my life back

Give me my seasons, my nights back

If you forget me and I couldn't

I am no longer


But a father's shadow, a man's shadow

Alone with this drink that confines me, that forgives me

I drown my prayers, they're carried away, disoriented,

Like a bottle at sea


Torn away by the words left in the pit of our silences

I had so much to tell you

To give direction to our future

Before running from my opportunities


I'm begging you

Look, we were so good

As though sheltered from their everyday sorrows

No, nothing's over

Without you I feel lost

If you run away if I've drunk too much, I am no longer


But a father's shadow, a man's shadow

Alone with this drink that confines me, that forgives me

I drown my prayers, carried away, disoriented,

Like a bottle at sea (x2)


Mmm we were so good yeahhh ... Ooooh


But a father's shadow, a man's shadow

Alone with this drink that confines me, that forgives me

I drown my prayers, they're carried away, disoriented,

Like a bottle at sea (x2)

Vertaling

Met de ogen nauwelijks geopend

Gekwetst door het daglicht

Ik heb een bittere smaak hebben

De herinnering aan hun lachen om me heen.

Ze waren mijn raison .. (mijn raison d'être *), mijn stem en zang

Knocked-down, in mijn schemering,

Ik heb mijn waardigheid kwijt, mijn naam

Ik heb soort opgegeven mijn dromen aan mijn demonen.


Geef me mijn leven terug

Geef me mijn seizoenen, mijn nachten terug

Als je me vergeten en ik kon het niet

ik ben niet langer


Maar de schaduw van een vader, een man schaduw

Alleen met deze drank die mij beperkt, dat me vergeeft

Ik verdrink mijn gebeden, ze weggevoerd, gedesoriënteerd,

Net als een fles op zee


afgerukt door de woorden links in de put van onze stiltes

Ik had zo veel te vertellen

Om richting te geven aan onze toekomst

Voordat u uit mijn kansen


ik smeek je

Kijk, we waren zo goed

Alsof beschut tegen hun dagelijkse verdriet

Nee, niets is voorbij

Zonder jou voel ik me verloren

Als je wegrennen als ik heb te veel gedronken, ben ik niet meer


Maar de schaduw van een vader, een man schaduw

Alleen met deze drank die mij beperkt, dat me vergeeft

Ik verdrink mijn gebeden, weggevoerd, gedesoriënteerd,

Net als een fles op zee (x2)


Mmm we waren zo goed yeahhh ... Ooooh


Maar de schaduw van een vader, een man schaduw

Alleen met deze drank die mij beperkt, dat me vergeeft

Ik verdrink mijn gebeden, ze weggevoerd, gedesoriënteerd,

Net als een fles op zee (x2)