Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Bob Dylan - Songtitle: A Hard Rayn A Gonna Fall

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Bob Dylan - A Hard Rayn A Gonna Fall ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van A Hard Rayn A Gonna Fall? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Bob Dylan! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter B van Bob Dylan en zie welke nummers wij nog meer van Bob Dylan in ons archief hebben staan zoals A Hard Rayn A Gonna Fall.


Origineel

The Freewheelin’ Bob Dylan
View Tracklist
A Hard Rain’s A-Gonna Fall
Bob Dylan
Bob Dylan wrote “A Hard Rain’s a-Gonna Fall”
May 27, 1963

[Verse 1]
Oh, where have you been, my blue-eyed son?
And where have you been, my darling young one?
I’ve stumbled on the side of twelve misty mountains
I’ve walked and I’ve crawled on six crooked highways
I’ve stepped in the middle of seven sad forests
I’ve been out in front of a dozen dead oceans
I’ve been ten thousand miles in the mouth of a graveyard

[Chorus]
And it’s a hard, and it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard
It’s a hard rain’s a-going to fall

[Verse 2]
Oh, what did you see, my blue-eyed son?
And what did you see, my darling young one?
I saw a newborn baby with wild wolves all around it
I saw a highway of diamonds with nobody on it
I saw a black branch with blood that kept dripping
I saw a room full of men with their hammers a-bleeding
I saw a white ladder all covered with water
I saw ten-thousand talkers whose tongues were all broken
I saw guns and sharp swords in the hands of young children

[Chorus]
And it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard, and it’s a hard
It’s a hard rain’s a-going to fall
[Verse 3]
And what did you hear, my blue-eyed son?
And what did you hear, my darling young one?
I heard the sound of a thunder that roared out a warning
I heard the roar of a wave that could drown the whole world
I heard one hundred drummers whose hands were a-blazing
I heard ten-thousand whispering and nobody listening
I heard one person starve, I heard many people laughing
I heard the song of a poet who died in the gutter
I heard the sound of a clown who cried in the alley

[Chorus]
And it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard
It’s a hard rain’s a-going to fall

[Verse 4]
Oh, what did you meet, my blue-eyed son?
And who did you meet, my darling young one?
I met a young child beside a dead pony
I met a white man who walked a black dog
I met a young woman, her body was burning
I met a young girl, she gave me a rainbow
I met one man who was wounded in love
I met another man who was wounded in hatred

[Chorus]
And it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard
It’s a hard rain’s a-going to fall
[Verse 5]
And what will you do now, my blue-eyed son?
And what will you do now, my darling young one?
I’m a-going back out ’fore the rain starts a-falling
I’ll walk to the depths of the deepest dark forest
Where the people are many and their hands are all empty
Where the pellets of poison are flooding their waters
Where the home in the valley meets the damp dirty prison
And the executioner’s face is always well hidden
Where hunger is ugly, where the souls are forgotten
Where black is the color, where none is the number
And I’ll tell it, and speak it, and think it, and breathe it
And reflect from the mountain so all souls can see it
Then I’ll stand on the ocean until I start sinking
But I’ll know my song well before I start singing

[Chorus]
And it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard, and it’s a hard
It’s a hard rain’s a-going to fall

Vertaling

De Freewheelin 'Bob Dylan
Bekijk de tracklijst
Een harde regen gaat vallen
Bob Dylan
Bob Dylan schreef "A Hard Rain's a-Gonna Fall"
27 mei 1963

[Vers 1]
Oh, waar ben je geweest, mijn zoon met blauwe ogen?
En waar ben je geweest, mijn lieve jonge?
Ik ben aan de kant van twaalf mistige bergen gestoten
Ik heb gelopen en ben over zes kromme snelwegen gekropen
Ik ben tussen zeven trieste bossen gestapt
Ik ben voor een dozijn dode oceanen geweest
Ik ben tienduizend mijl in de monding van een kerkhof geweest

[Refrein]
En het is moeilijk, en het is moeilijk, het is moeilijk, het is moeilijk
Het is een harde regen die gaat vallen

[Verse 2]
Oh, wat heb je gezien, mijn zoon met blauwe ogen?
En wat heb je gezien, mijn lieve jonge?
Ik zag een pasgeboren baby met overal wilde wolven
Ik zag een snelweg van diamanten met niemand erop
Ik zag een zwarte tak met bloed die bleef druipen
Ik zag een kamer vol mannen met bloedende hamers
Ik zag een witte ladder helemaal bedekt met water
Ik zag tienduizend praters wier tongen allemaal gebroken waren
Ik zag geweren en scherpe zwaarden in de handen van jonge kinderen

[Refrein]
En het is moeilijk, het is moeilijk, het is moeilijk en het is moeilijk
Het is een harde regen die gaat vallen
[Verse 3]
En wat heb je gehoord, mijn zoon met blauwe ogen?
En wat heb je gehoord, mijn lieve jonge?
Ik hoorde het geluid van een donderslag die een waarschuwing gaf
Ik hoorde het gebrul van een golf die de hele wereld zou kunnen verdrinken
Ik hoorde honderd drummers wiens handen laaiend waren
Ik hoorde tienduizend gefluister en niemand luisterde
Ik hoorde een persoon verhongeren, ik hoorde veel mensen lachen
Ik hoorde het lied van een dichter die stierf in de goot
Ik hoorde het geluid van een clown die in de steeg huilde

[Refrein]
En het is moeilijk, het is moeilijk, het is moeilijk, het is moeilijk
Het is een harde regen die gaat vallen

[Verse 4]
Oh, wat heb je ontmoet, mijn zoon met blauwe ogen?
En wie heb je ontmoet, mijn lieve jonge?
Ik ontmoette een jong kind naast een dode pony
Ik ontmoette een blanke man die een zwarte hond uitliet
Ik ontmoette een jonge vrouw, haar lichaam brandde
Ik ontmoette een jong meisje, ze gaf me een regenboog
Ik ontmoette een man die in liefde gewond was geraakt
Ik ontmoette een andere man die door haat gewond was geraakt

[Refrein]
En het is moeilijk, het is moeilijk, het is moeilijk, het is moeilijk
Het is een harde regen die gaat vallen
[Verse 5]
En wat ga je nu doen, mijn zoon met blauwe ogen?
En wat ga je nu doen, mijn lieve jonge?
Ik ga terug naar buiten voordat de regen begint te vallen
Ik loop naar de diepten van het diepste donkere bos
Waar de mensen veel zijn en hun handen allemaal leeg zijn
Waar de gifkorrels hun wateren overspoelen
Waar het huis in de vallei de vochtige vuile gevangenis ontmoet
En het gezicht van de beul is altijd goed verborgen
Waar honger lelijk is, waar de zielen worden vergeten
Waar zwart de kleur is, waar geen het nummer is
En ik zal het vertellen en spreken, en denken, en inademen
En reflecteer vanaf de berg zodat alle zielen het kunnen zien
Dan sta ik op de oceaan tot ik begin te zinken
Maar ik ken mijn liedje goed voordat ik ga zingen

[Refrein]
En het is moeilijk, het is moeilijk, het is moeilijk en het is moeilijk
Het is een harde regen die gaat vallen