Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Bruce Springsteen - Songtitle: Adam Raised A Cain

Origineel

In the summer that I was baptized
my father held me to his side
As they put me to the water
he said how on that day I cried
We were prisoners of love, a love in chains
He was standin' in the door I was standin' in the rain
With the same hot blood burning in our veins
Adam raised a Cain


All of the old faces
ask you why you're back
They fit you with position
and the keys to your daddy's Cadillac
In the darkness of your room
your mother calls you by your true name
You remember the faces, the places, the names
You know it's never over it's relentless as the rain

Adam raised a Cain

In the Bible Cain slew Abel
and East of Eden he was cast
You're born into this life paying
for the sins of somebody else's past
Daddy worked his whole life for nothing but the pain
Now he walks these empty rooms looking for something to blame
You inherit the sins, you inherit the flames

Adam raised a Cain

Lost but not forgotten, from the dark heart of a dream
Adam raised a Cain

Vertaling

In de zomer dat ik me liet dopen
mijn vader hield me aan zijn zijde
Toen ze me naar het water brachten
hij zei hoe ik die dag huilde
We waren gevangenen van liefde, een liefde in ketenen
Hij stond in de deur, ik stond in de regen
Met hetzelfde hete bloed dat in onze aderen brandt
Adam hief een Kaïn op


Alle oude gezichten
vraag je waarom je terug bent
Ze passen bij je positie
en de sleutels van je vaders Cadillac
In de duisternis van je kamer
je moeder noemt je bij je echte naam
Je herinnert je de gezichten, de plaatsen, de namen
Je weet dat het nooit voorbij is, het is meedogenloos als de regen

Adam hief een Kaïn op

In de Bijbel doodde Kaïn Abel
en ten oosten van Eden werd hij geworpen
Je bent in dit leven geboren om te betalen
voor de zonden uit het verleden van iemand anders
Papa heeft zijn hele leven voor niets anders gewerkt dan voor de pijn
Nu loopt hij door deze lege kamers op zoek naar iets dat hij de schuld kan geven
U erft de zonden, u erft de vlammen

Adam hief een Kaïn op

Verloren maar niet vergeten, vanuit het donkere hart van een droom
Adam hief een Kaïn op