Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Bruce Springsteen - Songtitle: For You

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Bruce Springsteen - For You ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van For You? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Bruce Springsteen! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter B van Bruce Springsteen en zie welke nummers wij nog meer van Bruce Springsteen in ons archief hebben staan zoals For You.


Origineel

Princess cards she sends me with her regards
barroom eyes shine vacancy, to see her you gotta look hard
Wounded deep in battle, I stand stuffed like some soldier undaunted
To her Cheshire smile. I'll stand on file, she's all I ever wanted.
But you let your blue walls get in the way of these facts
honey, get your carpetbaggers off my back
you wouldn't even give me time to cover my tracks.
You said, "Here's your mirror and your ball and jacks".

But they're not what I came for, and I'm sure you see that too
I came for you, for you, I came for you, but you did not need my urgency
I came for you, for you, I came for you, but your life was one long emergency
and your cloud line urges me, and my electric surges free

Crawl into my ambulance, your pulse is getting weak
reveal yourself all now to me girl while you've got the strength to speak
Cause they're waiting for you at Bellevue with their oxygen masks
But I could give it all to you now if only you could ask.

And don't call for your surgeon even he says it's too late
It's not your lungs this time, it's your heart that holds your fate
Don't give me money, honey, I don't want it back
you and your pony face and your union jack
well take your local joker and teach him how to act
I swear I was never that way even when I really cracked
Didn't you think I knew that you were born with the power of a locomotive
able to leap tall buildings in a single bound?
And your Chelsea suicide with no apparent motive

you could laugh and cry in a single sound.

And your strength is devastating in the face of all these odds
Remember how I kept you waiting when it was my turn to be the god?

You were not quite half so proud when I found you broken on the beach
Remember how I poured salt on your tongue and hung just out of reach
And the band they played the homecoming theme as I caressed your cheek
That ragged, jagged melody she still clings to me like a leech.
But that medal you wore on your chest always got in the way

like a little girl with a trophy so soft to buy her way
We were both hitchhikers but you had your ear tuned to the roar
of some metal-tempered engine on an alien, distant shore
So you, left to find a better reason than the one we were living for
and it's not that nursery mouth I came back for
It's not the way you're stretched out on the floor
cause I've broken all your windows and I've rammed through all your doors
And who am I to ask you to lick my sores?
And you should know that's true...

I came for you, for you, I came for you, but you did not need my urgency
I came for you, for you, I came for you, but your life was one long emergency
and your cloud line urges me, and my electric surges free

Vertaling

Prinsessenkaartjes stuurt ze me met haar groeten
barroom ogen schijnen leegte, om haar te zien moet je goed kijken
Diep gewond in de strijd, sta ik volgepropt als een soldaat onverschrokken
Op haar glimlach van Cheshire. Ik sta in het dossier, ze is alles wat ik ooit heb gewild.
Maar je laat je blauwe muren deze feiten in de weg staan
Schat, haal je tapijtzakken van mijn rug
je zou me niet eens de tijd geven om mijn sporen uit te wissen.
Je zei: "Hier is je spiegel en je bal en jacks".

Maar ze zijn niet waarvoor ik kwam, en ik weet zeker dat jij dat ook ziet
Ik kwam voor jou, voor jou, ik kwam voor jou, maar je had mijn urgentie niet nodig
Ik kwam voor jou, voor jou, ik kwam voor jou, maar jouw leven was een lange noodsituatie
en jouw wolkenlijn spoort me aan, en mijn elektrische stroomstoten zijn gratis

Kruip in mijn ambulance, je hartslag wordt zwak
onthul jezelf nu allemaal aan mij meisje terwijl je de kracht hebt om te spreken
Omdat ze bij Bellevue op je wachten met hun zuurstofmaskers
Maar ik zou het je nu allemaal kunnen geven als je het maar kon vragen.

En bel uw chirurg niet, ook al zegt hij dat het te laat is
Het zijn deze keer niet uw longen, het is uw hart dat uw lot bepaalt
Geef me geen geld, schat, ik wil het niet terug
jij en je ponygezicht en je Union Jack
neem je lokale grappenmaker en leer hem hoe hij moet handelen
Ik zweer dat ik nooit zo was, zelfs niet toen ik echt brak
Dacht je niet dat ik wist dat je geboren was met de kracht van een locomotief?
in staat om in één keer over hoge gebouwen te springen?
En jouw Chelsea-zelfmoord zonder duidelijk motief

je zou kunnen lachen en huilen in een enkel geluid.

En je kracht is verwoestend in het licht van al deze kansen
Weet je nog hoe ik je liet wachten toen het mijn beurt was om de god te zijn?

Je was niet half zo trots toen ik je kapot vond op het strand
Bedenk hoe ik zout op je tong goot en net buiten bereik hing
En de band waar ze het thema thuiskomst speelden terwijl ik je wang streelde
Die haveloze, grillige melodie die ze nog steeds aan me vastklampt als een bloedzuiger.
Maar die medaille die je op je borst droeg, stond altijd in de weg

als een klein meisje met een trofee die zo zacht is om voor haar te kopen
We waren allebei lifters, maar je had je oor op het gebrul afgestemd
van een of andere met metaal geharde motor op een buitenaardse, verre kust
Dus jij, vertrok om een betere reden te vinden dan waarvoor we leefden
en het is niet die kindermond waarvoor ik terugkwam
Het is niet de manier waarop je languit op de grond ligt
want ik heb al je ramen gebroken en ik ben door al je deuren geramd
En wie ben ik om je te vragen mijn zweren te likken?
En je moet weten dat dat waar is ...

Ik kwam voor jou, voor jou, ik kwam voor jou, maar je had mijn urgentie niet nodig
Ik kwam voor jou, voor jou, ik kwam voor jou, maar jouw leven was een lange noodsituatie
en jouw wolkenlijn spoort me aan, en mijn elektrische stroomstoten zijn gratis