Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Bruce Springsteen - Songtitle: Incident On 57th Street

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Bruce Springsteen - Incident On 57th Street ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Incident On 57th Street? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Bruce Springsteen! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter B van Bruce Springsteen en zie welke nummers wij nog meer van Bruce Springsteen in ons archief hebben staan zoals Incident On 57th Street.


Origineel

Spanish Johnny drove in from the underworld last night
With bruised arms and broken rhythm in a beat-up old Buick
But dressed just like dynamite
He tried sellin' his heart to the hard girls over on Easy Street
But they sighed "Johnny it falls apart so easy and you know hearts these days are cheap"
And the pimps swung their axes and said "Johnny you're a cheater."
Well the pimps swung their axes and said "Johnny you're a liar"
And from out of the shadows came a young girl's voice said: "Johnny don't cry"

Puerto Rican Jane, oh won't you tell me what's your name.
I want to drive you down to the other side of town where paradise ain't so crowded, there'll be action goin' down on Shanty Lane tonight
All them golden-heeled fairies in a real bitch fight
Pull .38s and kiss the girls good night

Oh good night, it's alright Jane
Now let them black boys in to light the soul flame
We may find it out on the street tonight baby
Or we may walk until the daylight maybe


Well like a cool Romeo he made his moves, oh she looked so fine
Like a late Juliet she knew he'd never be true but then she really didn't mind
Upstairs a band was playin', the singer was singin' something about goin' home
She whispered, "Spanish Johnny, you can leave me tonight but just don't leave me alone"

And Johnny cried "Puerto Rican Jane, word is down the cops have found the vein"
Oh them barefoot boys left their homes for the woods
Them little barefoot street boys they say homes ain't no good
They left the corners, threw away all their switchblade knives and kissed each other good-bye


Johnny was sittin' on the fire escape watchin' the kids playin' down the street
He called down "Hey little heroes, summer's long but I guess it ain't very sweet around here anymore"
Janey sleeps in sheets damp with sweat, Johnny sits up alone and watches her dream on, dream on
And the sister prays for lost souls, then breaks down in the chapel after everyone's gone

Jane moves over to share her pillow but opens her eyes to see Johnny up and putting his clothes on
She says "Those romantic young boys
All they ever want to do is fight"
Those romantic young boys

They're callin' through the window
"Hey Spanish Johnny, you want to make a little easy money tonight?"
And Johnny whispered:
Good night, it's all tight Jane
I'll meet you tomorrow night on Lover's Lane
We may find it out on the street tonight baby
Or we may walk until the daylight maybe

Vertaling

De Spaanse Johnny kwam gisteravond vanuit de onderwereld binnenrijden
Met gekneusde armen en gebroken ritme in een in elkaar geslagen oude Buick
Maar gekleed als dynamiet
Hij probeerde zijn hart te verkopen aan de harde meisjes in Easy Street
Maar ze zuchtten "Johnny, het valt zo gemakkelijk uit elkaar en je weet dat harten tegenwoordig goedkoop zijn"
En de pooiers zwaaiden met hun bijl en zeiden "Johnny, je bent een bedrieger."
Nou, de pooiers zwaaiden met hun bijl en zeiden "Johnny, je bent een leugenaar"
En uit de schaduw kwam een jonge meisjesstem die zei: "Johnny huil niet"

Puerto Ricaanse Jane, oh, vertel me niet hoe je heet.
Ik wil je naar de andere kant van de stad rijden waar het paradijs niet zo druk is, er zal vanavond actie zijn op Shanty Lane
Allemaal feeën met gouden hakken in een echt teefgevecht
Trek .38s uit en kus de meisjes welterusten

Oh goedenacht, het is in orde Jane
Laat die zwarte jongens nu binnen om de zielevlam aan te steken
Misschien vinden we het vanavond op straat, schat
Of we lopen misschien tot aan het daglicht


Als een coole Romeo maakte hij zijn bewegingen, oh ze zag er zo goed uit
Als wijlen Juliet wist ze dat hij nooit waar zou zijn, maar toen vond ze het echt niet erg
Boven speelde een band, de zanger zong iets over naar huis gaan
Ze fluisterde: "Spaanse Johnny, je kunt me vanavond verlaten, maar laat me niet alleen"

En Johnny riep: "Puerto Ricaanse Jane, het is gek dat de politie de ader heeft gevonden"
Oh die jongens op blote voeten verlieten hun huizen naar het bos
Die kleine straatjongens op blote voeten, ze zeggen dat huizen niet goed zijn
Ze verlieten de hoeken, gooiden al hun stiletto-messen weg en kusten elkaar gedag


Johnny zat op de brandtrap te kijken naar de kinderen die verderop op straat speelden
Hij riep naar beneden: "Hey kleine helden, de zomer is lang, maar ik denk dat het hier niet meer zo lief is"
Janey slaapt in lakens die vochtig zijn van het zweet, Johnny gaat alleen rechtop zitten en kijkt toe hoe haar droomt, droomt
En de zuster bidt voor verloren zielen, en breekt dan af in de kapel nadat iedereen weg is

Jane gaat naar haar toe om haar kussen te delen, maar opent haar ogen om Johnny te zien staan en zijn kleren aan te trekken
Ze zegt: "Die romantische jonge jongens
Alles wat ze ooit willen doen is vechten "
Die romantische jonge jongens

Ze bellen door het raam
"Hé Spaanse Johnny, wil je vanavond wat makkelijk geld verdienen?"
En Johnny fluisterde:
Goedenacht, het is allemaal krap Jane
Ik zie je morgenavond op Lover's Lane
Misschien vinden we het vanavond op straat, schat
Of we lopen misschien tot aan het daglicht