Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Bruce Springsteen - Songtitle: Point Blank

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Bruce Springsteen - Point Blank ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Bruce Springsteen! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter B van Bruce Springsteen en zie welke nummers wij nog meer van Bruce Springsteen in ons archief hebben staan zoals Point Blank.


Origineel

Do you still say your prayers little darlin' do you go to bed at night
Prayin' that tomorrow, everything will be alright
But tomorrow's fall in number in number one by one
You wake up and you're dying you don't even know what from

Well they shot you point blank you been shot in the back
Baby point blank you been fooled this time little girl that's a fact
Right between the eyes baby, point blank right between the pretty lies that they tell
Little girl you fell

You grew up where young girls they grow up fast
You took what you were handed and left behind what was asked
but what they asked baby wasn't right
you didn't have to live that life,
I was gonna be your Romeo you were gonna be my Juliet
These days you don't wait on Romeo's you wait on that welfare check
and on all the pretty things that you can't ever have and on all the promises

That always end up point blank, shot between the eyes
Point blank like little white lies you tell to ease the pain
You're walkin' in the sights, girl of point blank
and it's one false move and baby the lights go out

Once I dreamed we were together again baby you and me
Back home in those old clubs the way we used to be
We were standin' at the bar it was hard to hear
The band was playin' loud and you were shoutin' somethin' in my ear
You pulled my jacket off and as the drummer counted four
You grabbed my hand and pulled me out on the floor
You just stood there and held me, then you started dancin' slow
And as I pulled you tighter I swore I'd never let you go

Well I saw you last night down on the avenue
Your face was in the shadows but I knew that it was you
You were standin' in the doorway out of the rain
You didn't answer when I called out your name
You just turned, and then you looked away like just another stranger waitin' to get blown away

Point blank, right between the eyes
Point blank, right between the pretty lies you fell
Point blank, shot straight through the heart,
Yea point blank, you've been twisted up till you've become just another part of it
Point blank, you're walkin' in the sights,
Point blank, livin' one false move just one false move away
Point blank, they caught you in their sights
Point blank, did you forget how to love, girl, did you forget how to fight.
Point blank they must have shot you in the head
Cause point blank, bang bang baby you're dead.

Vertaling

Zeg je nog steeds je gebeden, kleine darlin 'ga je' s nachts naar bed
Dat morgen bidden, alles komt goed
Maar de val van morgen nummer één voor één
Je wordt wakker en je sterft, je weet niet eens waar

Nou ze hebben je neergeschoten, je bent in de rug geschoten
Baby point blank je bent voor de gek gehouden dit keer, kleine meid, dat is een feit
Precies tussen de ogen in, wees tussen de mooie leugens die ze vertellen rechtop
Meisje dat je viel

Je bent opgegroeid als jonge meisjes, ze groeien snel op
Je nam wat je hebt gekregen en hebt achtergelaten wat werd gevraagd
maar wat zij vroegen, was niet waar
je hoefde dat leven niet te leven,
Ik zou je Romeo worden, je zou mijn Julia worden
Tegenwoordig wacht je niet op Romeo, maar wacht je op die welvaartscheck
en over alle mooie dingen die je nooit kunt hebben en over alle beloften

Dat eindigt altijd puntloos, geschoten tussen de ogen
Wees blank zoals kleine witte leugens die je vertelt om de pijn te verzachten
Je loopt in het vizier, een meisje van nul
en het is een valse beweging en baby gaat uit

Toen ik droomde dat we weer samen waren, schatje jij en ik
Thuis in die oude clubs zoals we vroeger waren
We stonden aan de bar, het was moeilijk te horen
De band speelde luid en je schreeuwde iets in mijn oor
Je trok mijn jas uit en de trommelaar telde er vier
Je greep mijn hand en trok me de vloer uit
Je stond daar gewoon en hield me vast, toen begon je langzaam te dansen
En terwijl ik je strak trok, heb ik gezworen dat ik je nooit zou laten gaan

Nou ik zag je vannacht op de avenue
Je gezicht was in de schaduw, maar ik wist dat jij het was
Je stond in de deuropening uit de regen
Je antwoordde niet toen ik je naam riep
Je hebt je net omgedraaid en toen keek je weg als een andere vreemdeling die wachtte om weggeblazen te worden

Wijs leeg, precies tussen de ogen
Leeg, precies tussen de mooie leugens die je hebt gemaakt
Puntloos, recht door het hart geschoten,
Ja, puntig, je bent in elkaar gedraaid tot je er gewoon een deel van bent geworden
Puntloos, je loopt in het vizier,
Leeg, wees één valse beweging één valse beweging weg
Puntloos, ze vingen je in hun vizier
Puntloos, was je vergeten hoe lief te hebben, meid, ben je vergeten hoe je moet vechten.
Puntloos moeten ze je in je hoofd hebben geschoten
Omdat het punt leeg is, bang bang schat, ben je dood.