Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Bruce Springsteen - Songtitle: Wild Billy's Circus Story

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Bruce Springsteen - Wild Billy's Circus Story ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Wild Billy's Circus Story? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Bruce Springsteen! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter B van Bruce Springsteen en zie welke nummers wij nog meer van Bruce Springsteen in ons archief hebben staan zoals Wild Billy's Circus Story.


Origineel

The machinist climbs his ferris wheel like a brave
And the fire eater's lyin' in a pool of sweat, victim of the heatwave
Behind the tent the hired hand tightens his legs on the sword swallower's blade
And circus town's on the shortwave

The runway lies ahead like a great false dawn
Fat lady, big mama, Missy Bimbo sits in her chair and yawns
And the man-beast lies in his cage sniffin' popcorn
As the midget licks his fingers and suffers Missy Bimbo's scorn

Circus town's been born

Whoa, and a press roll drummer go, ballerina to and fro
Cartwheelin' up on that tightrope with a cannon blast lightin' flash
Movin' fast through the tent Mars bent, he's gonna miss his fall
Oh God save the human cannonball.
And the flying Zambinis watch Margarita do her neck twist,
And the ringmaster gets the crowd to count along: "Ninety-five, ninety-six, ninety-seven"
A ragged suitcase in his hand, he steals silently away from the circus grounds

And the highway's haunted by the carnival sounds
They dance like a great greasepaint ghost on the wind
A man in baggy pants, a lonely face, a crazy grin
Runnin' home to some small Ohio town
Jesus send some good women to save all your clowns

And circus boy dances like a monkey on barbed wire
And the barker romances with a junkie, she's got a flat tire,
And now the elephants dance real funky and the band plays like a jungle fire

Circus town's on the live wire
And the strong man Sampson lifts the midget little Tiny Tim way up on his shoulders, way up
And carries him on down the midway past the kids, past the sailors
To his dimly lit trailer
And the ferris wheel turns and turns like it ain't ever gonna stop
And the circus boss leans over, whispers into the little boy's ear "Hey son, you want to try the big top?"
All aboard, Nebraska's our next stop.

Vertaling

De machinist klimt als een dapper in zijn reuzenrad
En de vuurvreter ligt in een plas zweet, slachtoffer van de hittegolf
Achter de tent spant de gehuurde hand zijn benen vast aan het zwaard van de zwaardzwaluw
En circusstad is op de kortegolf

De landingsbaan ligt voor ons als een grote valse dageraad
Dikke dame, grote mama, Missy Bimbo zit in haar stoel en gaapt
En het man-beest ligt in zijn kooi en snuffelt aan popcorn
Terwijl de dwerg zijn vingers likt en lijdt aan de minachting van Missy Bimbo

Circusstad is geboren

Whoa, en een persrol-drummer gaat, ballerina heen en weer
Cartwheelin 'op dat koord met een bliksemflits van een kanon
Beweegt snel door de tent die Mars boog, hij zal zijn val missen
Oh God, red de menselijke kanonskogel.
En de vliegende Zambini's kijken hoe Margarita haar nek omdraait,
En de circusdirecteur laat de menigte meetellen: "Vijfennegentig, zesennegentig, zevenennegentig"
Met een haveloze koffer in zijn hand sluipt hij stilletjes weg van het circusterrein

En de snelweg wordt achtervolgd door de carnavalsgeluiden
Ze dansen als een grote verfspook op de wind
Een man in een wijde broek, een eenzaam gezicht, een gekke grijns
Runnin 'home naar een klein stadje in Ohio
Jezus heeft een paar goede vrouwen gestuurd om al je clowns te redden

En circusjongen danst als een aap op prikkeldraad
En de blaffer romances met een junkie, ze heeft een lekke band
En nu dansen de olifanten echt funky en speelt de band als een oerwoudvuur

De circusstad staat op de spanning
En de sterke man Sampson tilt de dwerg kleine Tiny Tim helemaal op zijn schouders, helemaal omhoog
En draagt hem halverwege langs de kinderen, langs de matrozen
Naar zijn slecht verlichte woonwagen
En het reuzenrad draait en draait alsof het nooit zal stoppen
En de circusbaas leunt voorover, fluistert in het oor van de kleine jongen "Hé zoon, wil je de grote tent proberen?"
Allemaal aan boord, Nebraska is onze volgende stop.