Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: cadillac don j money - Songtitle: ice

Origineel

Ice on my neck and wrist
I-Ice on my neck and wrist
I-Ice on my
Ice on my
Ice on my neck and wrist
[Chorus x2]
Ice on my neck and wrist
I-Ice on my neck and wrist
Ice on my neck and wrist
Stunt Polo from the south!
I-Ice on my neck and wrist
Ice on my neck and wrist
I-I-Ice on my neck and wrist
Stunt Polo from the south!
[J-Money] Verse 1
We the boys on the lot, you ain't no axe about
Straight ice on my wrist, and you know it cost a lot
Flip the top on the drop, keep my hand on my Glock
And if a fool test me, he goin' get his ass popped
J-Money be the name, sucka boy I be the game
Just cashed a big check, give a fuck about the fame
Big diamond in my watch, big diamond in my chain
And if I wasn't rappin', it'd still be the same
I'ma hustle hard in the rain, see the snow (Snow)
I'ma hustle green, hustle cane, hustle blow (Blow)
Hustle on the block, hustle on yo' main ho
Ladies smack down like Pat; 'Yee know?"
I'ma ride 24 inches on the 'Lac
I'ma keep 4 or 5 hoes in the back
Fall out in the club, and you know I got a stack
Stackin' wrist on freeze, what you know about that?
[Chorus x2]
Ice on my neck and wrist
I-Ice on my neck and wrist
Ice on my neck and wrist
Stunt Polo from the south!
I-Ice on my neck and wrist
Ice on my neck and wrist
I-I-Ice on my neck and wrist
Stunt Polo from the south!
[Paul Wall] Verse 2
What it do?
I got the white diamonds, yellow and blue
Open mouth see pawned set
Crushed diamonds, it's somethin' new
Couple karats in here low
Neck and wrist in near froze
Spit a verse with diamond teeth, the atmosphere get real cold
The third coast, we from the south, that T-E-X, that Lone Star
Drivin' slow in that Cadillac, sweet chronic...cut some bar
Hustle hard, that's who we are, up and down that I-10
East to west on I-20, just say the leak and I'm on the wind
20 large, it's all cash
Show Style Baller, I'm on the way
Tell Johnny, goin' make me a piece and ice me out with no delay
The whole crew got ice on teeth, the whole squad got chain on neck
Ring on finger and watch on arm, Swishahouse baby thats the big
Goin' cut the check, count the cash, ballin' hard that's how we live
Big ol' rims on big ol' trucks and 2.5 on a big ass crib
Paul Wall and Witherspoon, Cadillac Don & J-Money
Got ice up on my neck and wrist
And ice grill look real, sonny...
Ice on my neck and wrist
I-Ice on my neck and wrist
Ice on my neck and wrist
Stunt Polo from the south!
I-Ice on my neck and wrist
Ice on my neck and wrist
I-I-Ice on my neck and wrist
Stunt Polo from the south!
[Cadillac Don] Verse 2
I ballin', Chi-call it
I swang and I hang it I bang...wit' niggas that be from the south
Got ice on my neck and my ear, on my wrist and my pinky, I blind you when I open my mouth
Yea I'm a sodlier, nigga
Yea I march when I step
I'm a shiner, playa
Even got ice on my belt
Believe me, I'ma get my shine on for sheezy
It's easy, especially when yo' pockets full of cheesy
I'ma watch them fellas, I got my rivers to doozy
I stick my pinky's out, bitches start shakin' they booty
I'ma do summer time, make the whole block freeze
I got ice in my wheels, yea the new master beat
My yard look like a dealership, got a whole lot of Caddy's
Make us look like a sallie, got a whole lot of karats
I'm Cadillac Don, I pull an old paper wad
Look at my neck, look at my wrist
Man I'm so full of ice, man I got
[Chorus x2]
Ice on my neck and wrist
I-Ice on my neck and wrist
Ice on my neck and wrist
Stunt Polo from the south!
I-Ice on my neck and wrist
Ice on my neck and wrist
I-I-Ice on my neck and wrist
Stunt Polo from the south!
Ice on my neck and wrist
I-Ice on my neck and wrist
Ice on my neck and wrist
Stunt Polo from the south...

Vertaling

IJs op mijn nek en pols
I-Ice op mijn nek en pols
I-Ice op mijn
IJs op mijn
IJs op mijn nek en pols
[Koor x2]
IJs op mijn nek en pols
I-Ice op mijn nek en pols
IJs op mijn nek en pols
Stuntpolo uit het zuiden!
I-Ice op mijn nek en pols
IJs op mijn nek en pols
I-I-Ice op mijn nek en pols
Stuntpolo uit het zuiden!
[J-Money] Vers 1
Wij, de jongens op het perceel, jij bent geen bijl
Gewoon ijs om mijn pols, en je weet dat het veel kost
Draai de bovenkant van de druppel om, houd mijn hand op mijn Glock
En als een dwaas me op de proef stelt, laat hij zijn kont knallen
J-Money is de naam, sukkel, ik ben het spel
Ik heb gewoon een grote cheque geïnd, geef een fuck om de roem
Grote diamant in mijn horloge, grote diamant in mijn ketting
En als ik niet aan het rappen was, zou het nog steeds hetzelfde zijn
Ik ben hard bezig in de regen, zie de sneeuw (sneeuw)
Ik ben hustle green, hustle cane, hustle blow (Blow)
Hustle on the block, hustle on yo 'main ho
Dames slaan neer als Pat; 'Weet je het?'
Ik rijd 24 inch op het 'Lac
Ik houd 4 of 5 schoffels achterin
Val uit in de club, en je weet dat ik een stapel heb
Stackin 'pols op freeze, wat weet je daarover?
[Koor x2]
IJs op mijn nek en pols
I-Ice op mijn nek en pols
IJs op mijn nek en pols
Stuntpolo uit het zuiden!
I-Ice op mijn nek en pols
IJs op mijn nek en pols
I-I-Ice op mijn nek en pols
Stuntpolo uit het zuiden!
[Paul Wall] Vers 2
Wat doet het?
Ik heb de witte diamanten, geel en blauw
Open mond zie verpande set
Verpletterde diamanten, het is iets nieuws
Koppel karats hier laag
Nek en pols waren bijna bevroren
Spuug een couplet met diamanten tanden, de atmosfeer wordt echt koud
De derde kust, wij vanuit het zuiden, die T-E-X, die Lone Star
Langzaam rijden in die Cadillac, lieve chronisch ... snijd een reep
Hustle hard, dat is wie we zijn, op en neer die I-10
Van oost naar west op de I-20, zeg gewoon het lek en ik sta op de wind
20 groot, het is allemaal contant
Show Style Baller, ik ben onderweg
Zeg tegen Johnny, ga een stuk voor me maken en ijs zonder vertraging
De hele ploeg kreeg ijs op de tanden, de hele ploeg kreeg een ketting om de nek
Ring op vinger en horloge op arm, Swishahouse baby dat is de grote
Goin 'cut the check, tel the cash, ballin' hard dat is hoe we leven
Grote oude velgen op grote vrachtwagens en 2,5 op een grote reet
Paul Wall en Witherspoon, Cadillac Don & J-Money
Ik heb ijs op mijn nek en pols
En ijsgrill ziet er echt uit, zoon ...
IJs op mijn nek en pols
I-Ice op mijn nek en pols
IJs op mijn nek en pols
Stuntpolo uit het zuiden!
I-Ice op mijn nek en pols
IJs op mijn nek en pols
I-I-Ice op mijn nek en pols
Stuntpolo uit het zuiden!
[Cadillac Don] Vers 2
Ik ballin ', Chi-noem het
Ik zwaaide en ik hang het op, ik knal ... wit 'niggas die uit het zuiden komen
Ik heb ijs op mijn nek en mijn oor, op mijn pols en mijn pink, ik verblind je als ik mijn mond open
Ja, ik ben een sodlier, nigga
Ja, ik marcheer als ik stap
Ik ben een shiner, playa
Ik heb zelfs ijs op mijn riem
Geloof me, ik krijg mijn glans voor Sheezy
Het is gemakkelijk, vooral als je zakken vol kaasachtig zijn
Ik ga naar ze kijken, ik heb mijn rivieren te verdoemen
Ik steek mijn pink uit, bitches beginnen hun buit te schudden
Ik doe zomertijd, laat het hele blok bevriezen
Ik heb ijs in mijn wielen, ja de nieuwe master beat
Mijn tuin ziet eruit als een dealer, ik heb heel veel Caddy's
Laat ons eruit zien als een sallie, we hebben heel veel karats
Ik ben Cadillac Don, ik trek een propje oud papier
Kijk naar mijn nek, kijk naar mijn pols
Man, ik ben zo vol ijs, man die ik heb
[Koor x2]
IJs op mijn nek en pols
I-Ice op mijn nek en pols
IJs op mijn nek en pols
Stuntpolo uit het zuiden!
I-Ice op mijn nek en pols
IJs op mijn nek en pols
I-I-Ice op mijn nek en pols
Stuntpolo uit het zuiden!
IJs op mijn nek en pols
I-Ice op mijn nek en pols
IJs op mijn nek en pols
Stuntpolo uit het zuiden ...