Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: caetano veloso - Songtitle: life during wartime live

Origineel

Heard of a van that is loaded with weapons,
Packed up and ready to go
Heard of some grave sites, out by the highway,
A place where nobody knows
The sound of gunfire, off in the distance,
I'm getting used to it now
Lived in a brownstone, lived in the ghetto,
I've lived all over this town
This ain't no party, this ain't no disco,
This ain't no fooling around
No time for dancing, or lovey dovey,
I ain't got time for that now
Transmit the message, to the receiver,
Hope for an answer some day
I got three passports, a couple of visas,
You don't even know my real name
High on a hillside, the trucks are loading,
Everything's ready to roll
I sleep in the daytime, I work in the nighttime,
I might not ever get home
This ain't no party, this ain't no disco,
This ain't no fooling around
This ain't no Mudd Club, or C. B. G. B.,
I ain't got time for that now
Heard about Houston? Heard about Detroit?
Heard about Pittsburgh, P. A.?
You oughta know not to stand by the window
Somebody might see you up there
I got some groceries, some peanut butter,
To last a couple of days
But I ain't got no speakers, ain't got no
Headphones, ain't got no records to play
Why stay in college? Why go to night school?
Gonna be different this time
Can't write a letter, can't send a postcard,
I can't write nothing at all
This ain't no party, this ain't no disco,
This ain't no fooling around
I'd like to kiss you, I'd love you hold you
I ain't got no time for that now
Trouble in transit, got through the roadblock,
We blended with the crowd
We gotputer, we're tapping phone lines,
I know that ain't allowed
We dress like students, we dress like housewives,
Or in a suit and a tie
I changed my hairstyle, so many times now,
I don't know what I look like!
You make me shiver, I feel so tender,
We make a pretty good team
Don't get exhausted, I'll do some driving,
You ought to get some sleep
Get you instructions, follow directions,
Then you should change your address
Maybe tomorrow, maybe the next day,
Whatever you think is best
Burned all my notebooks, what good are notebooks?
They won't help me survive
My chest is aching, burns like a furnace,
The burning keeps me alive
Try to stay healthy, physical fitness,
Don't want to catch no disease
Try to be careful, don't take no chances,
You better watch what you say

Vertaling

Gehoord van een busje dat is geladen met wapens,
Ingepakt en klaar voor gebruik
Gehoord van enkele graflocaties, langs de snelweg,
Een plek waar niemand het weet
Het geluid van geweerschoten, in de verte,
Ik raak er nu aan gewend
Woonde in een brownstone, woonde in het getto,
Ik heb overal in deze stad gewoond
Dit is geen feest, dit is geen disco,
Dit is geen grapje
Geen tijd om te dansen of mooie duivels,
Daar heb ik nu geen tijd voor
Verzend het bericht naar de ontvanger,
Hoop ooit op een antwoord
Ik heb drie paspoorten, een paar visa,
Je kent mijn echte naam niet eens
Hoog op een heuvel laden de vrachtwagens,
Alles is klaar om te rollen
Ik slaap overdag, ik werk 's nachts,
Ik kom misschien nooit meer thuis
Dit is geen feest, dit is geen disco,
Dit is geen grapje
Dit is geen Mudd Club, of C. B. G. B.,
Daar heb ik nu geen tijd voor
Heb je gehoord van Houston? Heb je gehoord van Detroit?
Gehoord over Pittsburgh, P. A.?
Je zou moeten weten niet bij het raam te staan
Iemand kan je daarboven zien
Ik heb wat boodschappen, wat pindakaas,
Om een ??paar dagen mee te gaan
Maar ik heb geen luidsprekers, ik heb geen nee
Hoofdtelefoon, ik heb geen platen om af te spelen
Waarom op de universiteit blijven? Waarom naar de avondschool gaan?
Deze keer zal het anders zijn
Ik kan geen brief schrijven, ik kan geen briefkaart sturen,
Ik kan helemaal niets schrijven
Dit is geen feest, dit is geen disco,
Dit is geen grapje
Ik zou je willen kussen, ik zou graag zien dat je je vasthoudt
Daar heb ik nu geen tijd voor
Problemen tijdens het transport, kwamen door de wegversperring,
We gingen op in de menigte
We hebben computer, we tikken telefoonlijnen af,
Ik weet dat dat niet is toegestaan
We kleden ons als studenten, we kleden ons als huisvrouwen,
Of in een pak en een das
Ik veranderde mijn kapsel, zo vaak nu,
Ik weet niet hoe ik eruit zie!
Je laat me huiveren, ik voel me zo teder,
We vormen een redelijk goed team
Raak niet uitgeput, ik ga wat rijden,
Je moet gaan slapen
Ontvang instructies, volg aanwijzingen,
Dan moet je je adres wijzigen
Misschien morgen, misschien de volgende dag,
Wat je denkt dat het beste is
Al mijn notitieboekjes verbrand, wat heb je aan notitieboekjes?
Ze helpen me niet te overleven
Mijn borst doet pijn, brandt als een oven,
Het branden houdt me in leven
Probeer gezond en fysiek fit te blijven,
Ik wil geen ziekte oplopen
Wees voorzichtig, neem geen risico,
Je kunt beter kijken naar wat je zegt