Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: cake - Songtitle: meanwhile rick james

Origineel

Dis empowered, the scattering flock
Dances in a fever at the castle rock
Dust-devil cypress and ripening fruit
Ascending quick into the author's bathroom
Fawn, Jo and Tootsie are out on a wire
Lettuce-toothed junkies all full of desire
Meanwhile, Rick James takes her nude
And there's nothing I can do
Meanwhile, Rick James takes her nude
And there's nothing I can do
And there's nothing I can say to you
I've got a lot of work to do
I guess I'll leave it up to you
Uninvited, we'll stay if we want
Searching through your closets for your grandfather's gun
We will swim in your kidney, kidney-shaped pool
Scratching at the bottom for another clue, yeah
Fawn, Jo and Tootsie are out on a wire
Lettuce-toothed junkies all full of desire
Meanwhile, Rick James takes her nude
And there's nothing I can do
Meanwhile, Rick James takes her nude
And there's nothing I can do
(Meanwhile, Rick James takes her nude)
And there's nothing I can say to you
(Meanwhile, Rick James takes her nude)
And there's nothing I can do
And there's nothing I can say to you
I've got a lot of work to do
I guess I'll leave it up to you

Vertaling

Verstrooid, de verstrooiende kudde
Koortsachtig dansen op de kasteelrots
Dust-devil cipres en rijpend fruit
Snel opstijgen in de badkamer van de auteur
Fawn, Jo en Tootsie zitten aan de lijn
Slagerige junkies, allemaal vol verlangen
Ondertussen neemt Rick James haar naakt
En er is niets dat ik kan doen
Ondertussen neemt Rick James haar naakt
En er is niets dat ik kan doen
En er is niets dat ik je kan zeggen
Ik heb veel werk te doen
Ik denk dat ik het aan jou overlaat
Onuitgenodigd blijven we als we willen
Door je kasten te zoeken naar het pistool van je grootvader
We zwemmen in je niervormige zwembad
Aan de onderkant krabben voor een andere aanwijzing, ja
Fawn, Jo en Tootsie zitten aan de lijn
Slavertandige junkies vol verlangen
Ondertussen neemt Rick James haar naakt
En er is niets dat ik kan doen
Ondertussen neemt Rick James haar naakt
En er is niets dat ik kan doen
(Ondertussen neemt Rick James haar naakt)
En er is niets dat ik je kan zeggen
(Ondertussen neemt Rick James haar naakt)
En er is niets dat ik kan doen
En er is niets dat ik je kan zeggen
Ik heb veel werk te doen
Ik denk dat ik het aan jou overlaat