Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: cake - Songtitle: war pigs

Origineel

Generals gathered in their masses
Just like witches at black masses
Evil minds that plot destruction
Sorcers of death's construction
In the fields the bodies burning
As the war machine keeps turning
Death and hatred to mankind
Poisoning their brainwashed minds
Oh lord, yeah!
Politicians hide themselves away
They only started the war
Why should they go out to fight
They leave that role to the poor
Yeah
Time will tell them they have power minds
Making war just for fun
Treating like people just like pawns in chess
Wait until that judgment day comes
Yeah!
(Hey!)
(Hey!)
(Hey!)
(Hey!)
Now in darkness world stops turning
As you hear the bodies burning
No more war pigs have the power
And as god has struck the hour
They have judgment
God is calling
On their knees the war pigs crawling
Making mercies for their sins
Satan laughing spreads his wings
Oh lord, yeah!

Vertaling

Generaals verzamelden zich in hun massa
Net als heksen bij zwarte massa's
Boze geesten die vernietiging beramen
Tovenaars van de constructie van de dood
In de velden branden de lichamen
Terwijl de oorlogsmachine blijft draaien
Dood en haat voor de mensheid
Hun gehersenspoelde geest vergiftigen
Oh heer, ja!
Politici verbergen zich
Ze begonnen pas met de oorlog
Waarom zouden ze gaan vechten?
Die rol laten ze over aan de armen
Ja
De tijd zal hen leren dat ze een krachtige geest hebben
Oorlog voeren voor de lol
Behandelen als mensen, net als pionnen bij het schaken
Wacht tot die oordeelsdag komt
Ja!
(Hallo!)
(Hallo!)
(Hallo!)
(Hallo!)
Nu in duisternis stopt de wereld met draaien
Terwijl je de lichamen hoort branden
Geen oorlogsvarkens meer hebben de macht
En zoals god het uur heeft geslagen
Ze hebben oordeel
God roept
Op hun knieƫn kruipen de oorlogsvarkens
Barmhartigheid betuigen voor hun zonden
Satan slaat lachend zijn vleugels uit
Oh heer, ja!