Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: cale anderson - Songtitle: depths

Origineel

A female made her marks in history,
I have no answers, though I have a few theories.
He cried, while she weaped & she questioned his belief,
That thought made a note, her mind made a melody.
Many things went wrong in herpletely dreadful life,
Before She made the right discovery, her darkness turned to light.
She made love to her angels, while her demons raped her soul,
She locked herself in her own mind & set a final goal.
Her family is lost & her friendship group was stained,
Her mother was a hypocrite, her father was deranged,
Her prison walls were angled & her screaming wasn't heard,
She learnt to keep her mouth shut & she spoke her final word.
This goal had her the cure, which would leave her demons dead,
But she knew she'd have another fucked up thought inside her head.
Once the deed was done & her whole mind was rid of shit,
Her balance was unstable & her character had split.
Her personality is running in a different state,
While one side's filled with love & the other's filled with hate.
She questions her decisions, but she'd never make her own,
Half her minds run by the man who's been there since she's known.
His only love had left him, while she broke his brittle heart,
Information was the one thing holding thier love as a part.
He'd make the right decisions, she drove the man insane,
Seperated from his body, but his spirit would remain.
It's funny how it started from a teardrop in the eye,
Which would form into a disease which would bring the man to die.
The girl's been locked in prison from the crime she didmit.
Though she didn't know the prison's in her mind, where she would sit.
He remembered what had happened & he got inside her head,
He knew the only way to be with her, he turned her mindset red.
So he filled her mind with thoughts until she finally believed,
That she couldn't live without him & she'd have to rest in peace.

Vertaling

Een vrouw maakte haar sporen in de geschiedenis,
Ik heb geen antwoorden, hoewel ik een paar theorie├źn heb.
Hij huilde, terwijl ze zich bewapende en ze twijfelde aan zijn overtuiging,
Die gedachte maakte een aantekening, haar geest maakte een melodie.
Er zijn veel dingen misgegaan in haar verschrikkelijk leven,
Voordat ze de juiste ontdekking deed, veranderde haar duisternis in licht.
Ze bedreef de liefde met haar engelen, terwijl haar demonen haar ziel verkrachtten,
Ze sloot zichzelf op in haar eigen geest en stelde een einddoel.
Haar familie is verloren en haar vriendschapsgroep was bevlekt,
Haar moeder was een huichelaar, haar vader was gestoord,
Haar gevangenismuren waren schuin en haar geschreeuw werd niet gehoord,
Ze leerde haar mond te houden en ze sprak haar laatste woord.
Dit doel had haar de remedie, die haar demonen dood zou laten,
Maar ze wist dat ze in haar hoofd nog een klote gedachte zou hebben.
Toen de daad eenmaal was gedaan en haar hele geest van de stront af was,
Haar evenwicht was instabiel en haar karakter was gespleten.
Haar persoonlijkheid loopt in een andere staat,
Terwijl de ene kant gevuld is met liefde en de andere is gevuld met haat.
Ze twijfelt aan haar beslissingen, maar ze zou haar nooit eigen maken,
De helft van haar geest wordt gerund door de man die er is sinds ze bekend is.
Zijn enige liefde had hem verlaten, terwijl ze zijn broze hart brak,
Informatie was het enige dat hun liefde als onderdeel vasthield.
Hij zou de juiste beslissingen nemen, ze maakte de man gek,
Afgescheiden van zijn lichaam, maar zijn geest zou blijven.
Het is grappig hoe het begon vanuit een traan in het oog,
Die zou uitgroeien tot een ziekte waardoor de man zou sterven.
Het meisje is opgesloten in de gevangenis vanwege de misdaad die ze heeft gepleegd.
Hoewel ze niet wist waar de gevangenis zou zitten, dacht ze.
Hij herinnerde zich wat er was gebeurd en hij kwam in haar hoofd,
Hij wist de enige manier om bij haar te zijn, hij veranderde haar manier van denken rood.
Dus hij vulde haar gedachten met gedachten totdat ze eindelijk geloofde:
Dat ze niet zonder hem kon leven en dat ze in vrede zou moeten rusten.