Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: calibre - Songtitle: antidote

Origineel

[chorus:]
the shot - i need the antidote - shot - gimme the antidote
the shot - i want the antidote - i guess i need a lot
i guess i
this is a fucking addict - where you bring on designer dearth
it comes an' breeds dependency just about everywhere
you hand out on the free shots to cover me, 'n' hover me
ah hell, then you set up a factory
fuck yeah - you're leaning on the going rates
the keeper of the code, the filter at the gates
you play a crystal part in throwing off the weights
and every passive monitor collaborates
transistors are asphyxiant
the screens are blistering like they're effervescent
these agents have a go at... at the gathering
of raw radiation poisoning
[chorus]
this is fucking traffic - where the factory lines engage
where the moral men don't ever get to centre stage
where the artery feels like it is not
and then they pack you with a phat shot
ah yeah - there's death on the wind again
countless anarchists addicted to arrangement
syringe, the shot, the right dose of the product
and then they beat you till you're comatose
the quintessence of diligence
nothing more compulsive than my common sense
you got to beat the doors of liberation
on and on and on and on an
tacit subordinates - with your dismal pamphlets
why even post the bills - fuck that, these are poison pills
the settler sets the scene - it's filled with atropine
turns out that all is counterfeit - i waste your fucking hit
the shot - why not become the poison - shot - that bears the antidote
the shot - why not become the poison - antidote

Vertaling

[Refrein:]
het schot - ik heb het tegengif nodig - het schot - geef me het tegengif
het schot - ik wil het tegengif - ik denk dat ik veel nodig heb
Ik denk dat ik
dit is een verdomde verslaafde - waar je een tekort aan ontwerpers veroorzaakt
het komt bijna overal voor een 'rassenafhankelijkheid'
je deelt de gratis shots uit om me te bedekken, en zweef me
Ach, dan zet je een fabriek op
fuck ja - je leunt op de gangbare tarieven
de bewaarder van de code, het filter aan de poorten
je speelt een kristallen rol bij het afwerpen van de gewichten
en elke passieve monitor werkt samen
transistors zijn verstikkend
de schermen blazen alsof ze bruisen
deze agenten proberen ... op de bijeenkomst
van ruwe stralingsvergiftiging
[Refrein]
dit is verdomd verkeer - waar de fabriekslijnen elkaar raken
waar de morele mannen nooit centraal komen te staan
waar de slagader aanvoelt alsof het niet is
en dan pakken ze je in met een vette shot
ah ja - er is weer dood op de wind
talloze anarchisten die verslaafd zijn aan arrangementen
spuit, het schot, de juiste dosis van het product
en dan sloegen ze je tot je in coma bent
de kwintessens van ijver
niets dwangmatiger dan mijn gezond verstand
je moet de deuren van bevrijding verslaan
op en door en door en op een
stilzwijgende ondergeschikten - met uw sombere pamfletten
waarom zelfs de rekeningen posten - fuck dat, dit zijn gifpillen
de kolonist zet de toon - het is gevuld met atropine
blijkt dat alles vals is - ik verspil je verdomde hit
het schot - waarom niet het gif-schot worden - dat het tegengif draagt
het schot - waarom niet het gif worden - tegengif