Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: calibre - Songtitle: dialogue

Origineel

I pushed you forward, the artificial place,
cause i need people with a nameless face,
I pushed you backward,
the natural disgrace,
now we're seekers with a blinded gaze
She points i stare, but i can hardly see it through,
she points i stare, she needs me unaware,
I point you stare, but you may never see me through,
I point you stare, I love you unaware
Hey rebel how long would you think it takes a running man,
to kill off every kind and every fucking president,
to light up all the golden steppingstones that come along,
in your icon-wonderland,
hey rebel how long would you think it takes a common rise,
to get a million people up and out and organized,
to overthrow the ever common party line,
while we're paralyzed.
She points I stare, but I can hardly see it through,
she points I stare, she needs me unaware,
I point you stare, but you may never see me through,
I point you stare, I love you unaware
Hey rebel how long would you think it takes a common friend,
to make this world of silence really, really deafening,
I'm bewildered by the menace of your energy, reaching for my medicine,
you really take away the power of my healing,
reaching for my medicine,
running and running from all the serial enterprise,
nothing is like shedding rulers decay and demise,
gushing and gushing from all the wounds of our camouflage, trip over the government the monarch the entourage,
I stare the monarch and the entourage,
I stare at all the hungry hands awaiting me to take the stand,
I stare at every flooding cage awaiting me to take the stage,
awaiting me to take the stage and so I will
She points I stare, but I can hardly see it through,
she points I stare, she needs me unaware,
I point you stare, but you may never see me through,
I point you stare, I love you unaware
I stare the monarch and the entourage,
I stare the monarch and the entourage

Vertaling

Ik duwde je naar voren, de kunstmatige plek,
omdat ik mensen nodig heb met een naamloos gezicht,
Ik duwde je achteruit
de natuurlijke schande,
nu zijn we zoekers met een verblinde blik
Ze wijst dat ik staar, maar ik kan er nauwelijks doorheen kijken
Ze wijst dat ik staar, ze heeft me niet bewust nodig
Ik wijs dat je staart, maar misschien zie je me er nooit doorheen
Ik wijs je staren, ik hou van je onbewust
Hey rebel, hoe lang zou je denken dat het een rennende man duurt
om elke soort en elke verdomde president te vermoorden,
om alle gouden stapstenen die langs komen te verlichten,
in je icon-wonderland,
hey rebelleren hoelang zou je denken dat er een gemeenschappelijke stijging nodig is,
om een ??miljoen mensen op de been te krijgen en georganiseerd te krijgen,
om de altijd voorkomende partijlijn omver te werpen,
terwijl we verlamd zijn.
Ze wijst dat ik staar, maar ik kan er nauwelijks doorheen kijken
ze wijst naar ik staar, ze heeft me niet op de hoogte,
Ik wijs dat je staart, maar misschien zie je me er nooit doorheen
Ik wijs je staren, ik hou van je onbewust
Hey rebel, hoe lang zou je denken dat het een gemeenschappelijke vriend kost
om deze wereld van stilte echt, echt oorverdovend te maken,
Ik ben verbijsterd door de dreiging van je energie, reikend naar mijn medicijn,
je neemt echt de kracht van mijn genezing weg,
reikend naar mijn medicijn,
draaien en draaien vanuit alle seriƫle ondernemingen,
niets is als het afstoten van heersers, verval en ondergang,
stromende en stromende uit alle wonden van onze camouflage, struikel over de regering de monarch de entourage,
Ik staar de vorst en de entourage,
Ik staar naar al de hongerige handen die op me wachten om het standpunt in te nemen,
Ik staar naar elke overstromende kooi die op me wacht om het podium te betreden,
wacht op mij om het podium te betreden en dat zal ik ook doen
Ze wijst dat ik staar, maar ik kan er nauwelijks doorheen kijken
ze wijst naar ik staar, ze heeft me niet op de hoogte,
Ik wijs dat je staart, maar misschien zie je me er nooit doorheen
Ik wijs je staren, ik hou van je onbewust
Ik staar de vorst en de entourage,
Ik staar de vorst en de entourage aan