Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: calibre - Songtitle: e l i t e

Origineel

[chorus:]
the breath of a hurricane - [all shall fall]?
the breath of a hurricane - [all shall fall]?
the breath of a hurricane
it's the conspiracy on the emerald hills - the death rattle of a shadow company
the silencer, the sleeper and a charnel house - for every luxury
they've forgotten more names than i would like to recall
erect your wonder wall i will remain appalled
the 'mouths to feed' are dry with novocaine
the pure gasp eats the rain - it won't stand the breath
of a hurricane
[chorus]
(not luxuries for some... but necessities for all)
this is how i got a taste, i got a place in this unremitting call
not luxuries for some of us but necessities for all
they level out, the playing field - it's raw diplomacy
the sonic ride, the thunderbolt - tempest of equity
and line up all, with attrition now - and stroll capitol lane
the dual thrust of ambition won't... - won't stand the breath...
of a hurricane
[chorus]
i've tasted - i've tasted - i've wasted - how i've embraced it
audacious brilliance - running that welfare mile
leaving that noble drop - and a stalwart missile
it's all about vision - who shoots the biggest gun
who beats the loudest drum - who runs the longest run
silent variety - debilitated brain
compelling liberty - the breath of a hurricane
[chorus]

Vertaling

[Refrein:]
de adem van een orkaan - [zal alles vallen]?
de adem van een orkaan - [zal alles vallen]?
de adem van een orkaan
het is de samenzwering op de smaragdgroene heuvels - het dodelijke geratel van een schaduwbedrijf
de geluiddemper, de slaper en een knekelhuis - voor alle luxe
ze zijn meer namen vergeten dan ik me zou willen herinneren
richt je wondermuur op, ik zal ontzet blijven
de 'monden om te voeden' zijn droog met novocaïne
de pure snik eet de regen op - het houdt de adem niet uit
van een orkaan
[Refrein]
(geen luxe voor sommigen ... maar benodigdheden voor iedereen)
dit is hoe ik de smaak kreeg, ik kreeg een plaats in deze niet-aflatende oproep
geen luxe voor sommigen van ons, maar benodigdheden voor iedereen
ze egaliseren, het speelveld - het is rauwe diplomatie
de sonische rit, de bliksemschicht - storm van gelijkheid
en zet alles op een rij, met uitputtingsslag nu - en wandel door de Capitol Lane
de dubbele stuwkracht van ambitie zal niet ... - zal de adem niet verdragen ...
van een orkaan
[Refrein]
ik heb geproefd - ik heb geproefd - ik heb verspild - hoe ik het heb omarmd
gedurfde genialiteit - die welzijnsmijl rennen
het achterlaten van die nobele druppel - en een stoere raket
het draait allemaal om visie - wie schiet het grootste pistool
wie slaat de luidste trommel - wie loopt het langst
stille variëteit - verzwakte hersenen
dwingende vrijheid - de adem van een orkaan
[Refrein]