Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Calibre - Songtitle: Home of titans

Origineel

Home of titans,
Where extension is the frame,
Remission is the play,
In this amaranthine game,
In our compulsory advance,
The conquest belts the soil,
We build loggers of the wild land,
That never will recoil,
The terms are definite,
In this exhausted engine,
Scarred in the heaven's blood,
And seared into its skin,
In the contamination range,
The ice turns out insane,
And a merciful tariff,

Does not make us humane

Home of titans,
Where dominion stunts the will,
Cannibals and ogres,
They have a pouch to fill,
In our loathsome acumen,
Inheritance is tyranny,
Our anima is overcome,
And a womb is strategy,
A seduction essential,
In a lunatic cadence,
A perfection of the style,
But a murder of the sense,
The executive array,
Operates a mercy-cane,
But the occasional pardon,

Does not make us humane

Home of titans,
Where we shadow our own sun,
Rapists and assissins,
We all become,
In our machinery of greed,
A life is but a tool,
Love is a residue,
Innocent blood is fuel,
Yes we all partake,
In this atrocity,
This is the land of the axe,
And of the mercenary,
Then we write out contracts,
In order not to cut a vein,
But hiding slaughter in four walls

Does not make us humane

Vertaling

Huis van titanen,
Waar uitgebreidheid het montuur is,
Waar vermindering het spel is,
In dit overgankelijke spel,
In ons verplichte voordeel,
De verovering de grond afranselt,
We bouwen houthakkers van het wilde land,
Die nooit zullen terugdeinzen,
De voorwaarden zijn definitief,
In deze vermoeide machine,
Met littekens bedekt in het bloed van de hemel,
En verschroeid in zijn huid,
In het bereik van de besmetting,
Het ijs wordt gek,
En een genadige tarief,

Maakt ons niet humaan

Huis van titanen,
Waar heerschappij de wil toert,
Kannibalen en boemannen,
Zij hebben een zak te vullen,
In onze walgelijke scherpzinnigheid,
Overerving is tirannie,
Onze kritiek is overwonnen,
En een schoot is strategie,
Een verleiding essentieel,
In een krankzinnig ritme,
Een perfectie van stijl,
Maar een moord van het gevoel,
De uitvoerende serie,
Opereert een genadig riet,
Maar af en toe een pardon,

Maakt ons niet humaan

Huis van titanen,
Waar we onze eigen zon schaduwen,
Verkrachters en moordenaars,
We worden allemaal,
In onze machines van hebzucht,
Een leven is niks meer dan een gereedschap,
Liefde is een residu,
Onschuldig bloed is een brandstof,
Ja we nemen allemaal deel,
In deze wreedheid,
Dit is het land van de bijl,
En van de huurling,
Dan schrijven we contracten uit,
Om niet een ader te snijden,
Maar verborgen slachting in vier muren,

Maakt ons niet humaan