Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: calibre - Songtitle: karma

Origineel

the country that i am, is lost tonight
the visions, the strucutres, the unions are sold
delusion is a dense cold forest of intrests
where freedom now just cannot unfold
there's salt in my eyes but i stil feel the same [x2]
every step out of line becomes a marathon
through solid walls of salt - karma walks on
[chorus]
yeah - karma walks on
we're suffering losses - they coat bullets hot with teflon
we're suffering losses - they run star wars, they run echelon
we're suffering losses - they got traces run on everyone
got viral blasts, shot from tv - wartactics pressed to dvd
subsonic rounds and firewalls - espionage industrial
[chorus]
the blast missed none - erratic recon
the blast missed none - i see you butcher the pawns
the blast missed none - touching horizon
the blast missed none - and karma walks on
the ambush is a commonplace where you embrace the barrel smiling
and malice bares a caring face
there's salt in my eyes but i stil feel the same
and every step is a marathon
there's salt in my eyes but i stil feel the
we're suffering losses - the temperance of hydro bombs
we're suffering losses - they pop canisters of sedition
we're suffering losses - and the pointmen carry cold passion
got blasting caps that ricochet and killing zones that lead astray
a full-blast, wipe out stategy for a militant economy
[chorus]

Vertaling

het land dat ik ben, is vanavond verloren
de visioenen, de strucutres, de vakbonden worden verkocht
waanvoorstelling is een dicht koud woud van belangen
waar vrijheid zich nu gewoon niet kan ontvouwen
er zit zout in mijn ogen, maar ik voel nog steeds hetzelfde [x2]
elke stap buiten de lijn wordt een marathon
door stevige muren van zout - karma loopt door
[Refrein]
ja - karma loopt door
we lijden verliezen - ze bedekken kogels heet met teflon
we lijden verliezen - ze voeren star wars, ze lopen voorop
we lijden verliezen - ze hebben sporen op iedereen
kreeg virale ontploffingen, opgenomen vanaf tv - wartactics geperst op dvd
subsonische rondes en firewalls - spionage industrieel
[Refrein]
de explosie miste niets - grillige verkenning
de explosie miste er geen - ik zie je de pionnen slachten
de explosie miste niets - de horizon aanraken
de explosie miste niets - en karma loopt door
de hinderlaag is een alledaagse plek waar je glimlachend het vat omhelst
en boosaardigheid ontbloot een zorgzaam gezicht
er zit zout in mijn ogen, maar ik voel nog steeds hetzelfde
en elke stap is een marathon
er zit zout in mijn ogen, maar ik voel het nog steeds
we lijden verliezen - de matigheid van hydrobommen
we lijden verliezen - ze knallen blikken opruiing
we lijden verliezen - en de pointmen dragen koude hartstocht
kreeg schietkappen die afketsen en zones doden die op een dwaalspoor leiden
een vernietigende strategie voor een militante economie
[Refrein]