Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: calvert robert - Songtitle: ragna rock

Origineel

Shards of shattered twilight slice
through glacial palaces of ice.
The goddess gets her planet prize:
A wolf with wild fire in his eyes.
Yggdrasil's roots are shaken.
The fire-juggling giants arrive.
Like hornets swarming from a hive
all demon spiritse alive.
The gods they are forsaken.
Ragna Rok ... the Skalds of old all warn
Ragna Rok ... a new world shall be born
shall be born.
The blood-red sun has ceased to beat
it's left for starving wolves to eat,
they tear it like a hunk of meat
they swallow up its light and heat
like a pack of hungry jackals.
Clouds of angry blackness rise
and fissures of a mighty size
appear in both the earth and skies
as Fenrir breaks his shackles
Ragna Rok ... the Skalds of old all warn
Ragna Rok ... a new world shall be born
shall be born.
The Midgard serpent rears its head
it rises from the ocean's bed
invades the land. The living-dead
have launched their ship, they must be fed
the flood tides they are rising.
The lakes and rivers overflow
and soon the world has sunk below
an endless sea, which isn't so
very much surprising.
Ragna Rok ... the Skalds of old all warn
Ragna Rok ... a new world shall be born
shall be born.

Vertaling

Scherven van verbrijzelde schemering
door ijzige paleizen van ijs.
De godin krijgt haar planeetprijs:
Een wolf met wild vuur in zijn ogen.
Yggdrasil's wortels zijn geschud.
De vuurjonglerende reuzen arriveren.
Als horzels die uit een korf zwermen
alle demonische geest leeft.
De goden zijn verlaten.
Ragna Rok ... de Skalds van weleer waarschuwen allemaal
Ragna Rok ... een nieuwe wereld zal geboren worden
zal geboren worden.
De bloedrode zon klopt niet meer
het is aan hongerige wolven om te eten,
ze scheuren het als een stuk vlees
ze verzwelgen het licht en de warmte
als een stel hongerige jakhalzen.
Wolken van boze zwartheid komen op
en kloven van een enorme omvang
verschijnen in zowel de aarde als de lucht
Fenrir breekt zijn ketenen
Ragna Rok ... de Skalds van weleer waarschuwen allemaal
Ragna Rok ... een nieuwe wereld zal geboren worden
zal geboren worden.
De Midgard-slang steekt zijn kop op
het stijgt op uit de oceaanbodem
valt het land binnen. De levende dood
hun schip hebben gelanceerd, moeten ze worden gevoed
de vloed ze stijgen.
De meren en rivieren stromen over
en al snel is de wereld beneden gezonken
een eindeloze zee, wat niet zo is
heel verrassend.
Ragna Rok ... de Skalds van weleer waarschuwen allemaal
Ragna Rok ... een nieuwe wereld zal geboren worden
zal geboren worden.