Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: calvert robert - Songtitle: the making of midgard

Origineel

There had always been the unearthly dark
of fathomless absence
until, from the south, came Muspellsheim's
inferno of flaring yellow flames.
And then, from the North, came Niflheim
where legions of freezing shadows lurked.
The abyss was crystalled by the Northern frost
that breath from the burning south made melt
and from this fusion there was made
the towering troll: immense Ymir.
From whose slain body's blood the sword of Odin
caused the oceans. And from whose carcass he claimed
the Earth. Man-trod Midgard was all his flesh.
From the bulk of the bones were the moountains made
and from his tangled hair: the trees.
His hollowed skull was hauled to form the vaulted sky
where the Gods assembled constellations;
in their cauldron Alchemized the sun.
To runic wands of task it turned until,
at last, the first veined-blade of grass had grown.

Vertaling

Er was altijd al het onaardse donker geweest
van peilloze afwezigheid
totdat uit het zuiden Muspellsheims kwam
hel van flakkerende gele vlammen.
En toen, vanuit het noorden, kwam Niflheim
waar legioenen ijskoude schaduwen op de loer lagen.
De afgrond werd gekristalliseerd door de noordelijke vorst
die adem uit het brandende zuiden deed smelten
en van deze fusie werd gemaakt
de torenhoge trol: immense Ymir.
Van wiens geslacht bloed het zwaard van Odin is
veroorzaakte de oceanen. En van wiens karkas hij beweerde
de aarde. Door mensen betreden Midgard was al zijn vlees.
Van het grootste deel van de botten zijn de bergen gemaakt
en van zijn verwarde haar: de bomen.
Zijn uitgeholde schedel werd getrokken om de gewelfde lucht te vormen
waar de goden sterrenbeelden verzamelden;
in hun ketel Alchemiseerde de zon.
Tot runen van toverstokken draaide het totdat,
eindelijk was het eerste geaderde grassprietje gegroeid.