Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Celtic Thunder - Songtitle: Christmas 1915

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Celtic Thunder - Christmas 1915 ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Christmas 1915? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Celtic Thunder! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter C van Celtic Thunder en zie welke nummers wij nog meer van Celtic Thunder in ons archief hebben staan zoals Christmas 1915.


Origineel

1915 on Christmas Day
On the western front the guns all died away
And lying in the mud on bags of sand
We heard a German sing from no man's land
He had tenor voice so pure and true
The words were strange but every note we knew
Soaring or the living dead and dammed
The German sang of peace from no man's land
They left their trenches and we left ours
Beneath tin hats smiles bloomed like wild flowers
With photos, cigarettes, and pots of wine
We built a soldier's truce on the front line
Their singer was a lad of twenty one
We begged another song before the dawn
And sitting in the mud and blood and fear
He sang again the song all longed to hear
Silent night, no cannons roar
A King is born of peace for evermore
All's calm, all's bright
All brothers hand in hand
In 19 and 15 in no man's land
And in the morning all the guns boomed in the rain
And we killed them and they killed us again
At night they charged we fought them hand to hand
And I killed the boy that sang in no man's land
Silent night no cannons roar
A King is born of peace for evermore
All's calm, all's bright
All brothers hand in hand
And that young soldier sings
And the song of peace still rings
Though the captains and all the kings
Built no man's land
Sleep in heavenly peace
Bron: LyricFind

Vertaling

1915 op eerste kerstdag
Aan het westelijk front stierven de kanonnen allemaal weg
En liggend in de modder op zandzakken
We hoorden een Duitser zingen uit niemandsland
Hij had een tenorstem zo puur en waar
De woorden waren vreemd, maar we kenden elke noot
Stijgend of levend dood en afgedamd
De Duitser zong over vrede vanuit niemandsland
Ze verlieten hun loopgraven en wij de onze
Onder de blikken hoeden bloeide de glimlach als wilde bloemen
Met foto's, sigaretten en potten wijn
We bouwden een soldatenwapenstilstand aan de frontlinie
Hun zanger was een jongen van eenentwintig
We smeekten nog een lied voor de dageraad
En zittend in de modder en bloed en angst
Hij zong opnieuw het lied waar hij naar verlangde
Stille nacht, geen kanonnen brullen
Een koning wordt voor altijd uit vrede geboren
Alles is kalm, alles is helder
Alle broers hand in hand
In 19 en 15 in niemandsland
En 's morgens dreunden alle kanonnen in de regen
En we hebben ze vermoord en ze hebben ons weer vermoord
'S Nachts vielen ze aan, we vochten ze hand in hand
En ik doodde de jongen die in niemandsland zong
Stille nacht, geen kanonnen brullen
Een koning wordt voor altijd uit vrede geboren
Alles is kalm, alles is helder
Alle broers hand in hand
En die jonge soldaat zingt
En het lied van vrede klinkt nog steeds
Hoewel de kapiteins en alle koningen
Niemandsland gebouwd
Slaap in hemelse vrede
Bron: LyricFind