Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: cracker - Songtitle: aint gonna suck itself

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: cracker - aint gonna suck itself ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van cracker! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter c van cracker en zie welke nummers wij nog meer van cracker in ons archief hebben staan zoals aint gonna suck itself.


Origineel

I say baby, it ain't gonna suck itself
Virgin Records, it ain't gonna suck itself
I say baby, it ain't gonna suck itself
What 'chew waiting for? it ain't gonna suck itself
Well I flew out from Virginie on the very first day
I heard my recordpany exercise my pay to play
Went to see Mr. Lott but his assistant said no
"Security will escort you to the parking lot"
It was 102 degrees I was feeling kind of hot
So I walked across the street for one of those Mexican frozen popsicles
Couldn't buy just one so I bought myself a box
When Ie back the assistant she's standing in the parking lot
No hard feelings do you want one of these?
But she looks at me like I was speaking Chinese
The security man walks up he helps himself to one
Coincidently Chinese and hot from standing in the sun
Then he helps himself to another he puts it in her hand
But she looks at it like it was a piece of crap
Or a dead and dying bird she didn't understand
So I was just trying to be helpful when I said...
Baby, it ain't gonna suck itself
Oh Virgin Records, it ain't gonna suck itself
I beg to differ cousin, it should be, it ain't gonna lick itself
Ok we'll try it that way It ain't gonna lick itself
Well I'm standing in the parking lot waiting on my ride
His name is Jackson Haring and he's still inside
He went in through mailroom for some recordpany swag
But this Virgin Records there ain't shit to be had
And the halls they was empty because everyone was laid off
And he took a wrong turn ends up in the tape vault
Only one thing to do when you're standing face to face
With the Sticky Fingers, Let It Be master tapes
You've got to stick them in the satchel and head on the down the hall
Saying these will go nicely with that Residents eyeball
Many years ago while working for Bill Graham Presents
A prop eyeball was stolen backstage from The Residents
And the rumor went around that Jackson was the thief
But that's neither here nor there and I was sitting in the jeep
Looking at the Sticky Fingers master tapes
My popsicle's dripping on the seat so I throw it out the window
And it lands at the feet of Roy Lott
Hey Roy, it ain't gonna suck itself
Ah Virgin Records, it ain't gonna suck itself
And one time for the ladies, It ain't gonna lick itself
Ah Virgin Records, it ain't gonna suck itself
Baby, it ain't gonna suck itself
Everyone at Virgin Records, it ain't gonna suck itself
One for the ladies, it ain't gonna lick itself
What 'chew waitin' for, it ain't gonna suck itself
Mr. Lott, it ain't gonna suck itself
Everyone on Foothill Road, it ain't gonna suck itself
Just so we're not totally sexist, it ain't gonna lick itself
Virgin Records, it ain't gonna suck itself

Vertaling

Ik zeg schat, het zal zichzelf niet opzuigen
Virgin Records, het zal zichzelf niet opzuigen
Ik zeg schat, het zal zichzelf niet opzuigen
Waar wacht je op? het gaat zichzelf niet opzuigen
Nou, ik vloog de eerste dag uit Virginie
Ik hoorde mijn platenmaatschappij mijn loon uitoefenen om te spelen
Ik ging naar Mr. Lott maar zijn assistent zei nee
"Beveiliging begeleidt u naar de parkeerplaats"
Het was 102 graden, ik voelde me een beetje warm
Dus liep ik de straat over voor een van die Mexicaanse ijslolly's
Ik kon er niet één kopen, dus kocht ik een doos voor mezelf
Als ze de assistent terug heeft, staat ze op de parkeerplaats
Geen harde gevoelens wil je een van deze?
Maar ze kijkt me aan alsof ik Chinees spreek
De beveiligingsman loopt naar voren en helpt zichzelf eraan
Toevallig Chinees en heet van staan ??in de zon
Dan helpt hij zichzelf aan een ander, hij legt het in haar hand
Maar ze kijkt ernaar alsof het een onzin was
Of een dode en stervende vogel die ze niet begreep
Dus ik probeerde gewoon behulpzaam te zijn toen ik zei ...
Baby, het zal zichzelf niet opzuigen
Oh Virgin Records, het zal zichzelf niet opzuigen
Ik smeek om een ??neef te verschillen, het zou moeten zijn, het zal zichzelf niet likken
Ok, we zullen het op die manier proberen. Het zal zichzelf niet likken
Nou, ik sta op de parkeerplaats te wachten op mijn rit
Zijn naam is Jackson Haring en hij zit nog steeds binnen
Hij ging naar de postkamer voor een of andere platenpraat
Maar deze Virgin Records hebben niets te bieden
En de gangen waren leeg omdat iedereen was ontslagen
En hij nam een ??verkeerde afslag en belandde in de bandkluis
Slechts één ding om te doen als je oog in oog staat
Met de Sticky Fingers, Let It Be mastertapes
Je moet ze in de tas steken en de gang doorlopen
Zeggen dat deze mooi passen bij de oogbol van de bewoners
Vele jaren geleden tijdens het werken voor Bill Graham Presents
Backstage werd een prop-oogbol gestolen van The Residents
En het gerucht ging dat Jackson de dief was
Maar dat is hier noch daar en ik zat in de jeep
Kijkend naar de Sticky Fingers mastertapes
Mijn ijslolly druppelt op de stoel, dus gooi ik hem uit het raam
En het landt aan de voeten van Roy Lott
Hé Roy, het zuigt zichzelf niet
Ah Virgin Records, het zal zichzelf niet opzuigen
En een keer voor de dames, het zal zichzelf niet likken
Ah Virgin Records, het zal zichzelf niet opzuigen
Baby, het zal zichzelf niet opzuigen
Iedereen bij Virgin Records, het zal zichzelf niet opzuigen
Een voor de dames, het zal zichzelf niet likken
Waar wacht je op, het zuigt zichzelf niet op
Mr. Lott, het zal zichzelf niet opzuigen
Iedereen op Foothill Road, het zal zichzelf niet opzuigen
Dus we zijn niet helemaal seksistisch, het zal zichzelf niet likken
Virgin Records, het zal zichzelf niet opzuigen