Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: d nme - Songtitle: swimming pools

Origineel

[Bridge]
Pour up, drank, head shot, drank
Sit down, drank, stand up, drank
Pass out, drank, wake up, drank
Faded, drank, faded, drank
[Verse 1: Kendrick Lamar]
Now I done grew up
Round some people living their life in bottles
Granddaddy had the golden flask
Back stroke every day in Chicago
Some people like the way it feels
Some people wanna kill their sorrows
Some people wanna fit in with the popular
That was my problem
I was in the dark room
Loud tunes, looking to make a vow soon
That I'mma get fucked up, fillin' up my cup
I see the crowd move
Changing by the minute and the record on repeat
Took a sip, then another sip, then somebody said to me:
[Hook]
Nigga why you babysittin only two or three shots?
I'mma show you how to turn it up a notch
First you get a swimming pool full of liquor, then you dive in it
Pool full of liquor, then you dive in it
I wave a few bottles, then I watch em all flock
All the girls wanna play Baywatch
I got a swimming pool full of liquor and they dive in it
Pool full of liquor I'mma dive in it
[Bridge]
Pour up, drank, head shot, drank
Sit down, drank, stand up, drank
Pass out, drank, wake up, drank
Faded, drank, faded, drank
[Verse 2: D'NME]
I'm not one to drown in my sorrows but I'm/ (hick up)
Intoxicated for the sixth time this week/
And I'm not letting go of/ this toilet till I (barf) throw up/
What the fuck is with me, challenging women who say they out drink me/
Bottoms up, oh my that's the whisky talking/
Alcohol why do you influence me often/
Cuz dad was a drunk and he passed it on to me right?/
So in hindsight it's my fate to be just like/
Him yeah that's an accurate assumption/
There ain't no liquor, I can't fully function/
And by now you'd.. Puke if you abused cognac like me/
B I drink past my limit, I admit it I'm guilty/
I drink even if the next one kills me
[Hook]
Nigga why you babysittin only two or three shots?
I'mma show you how to turn it up a notch
First you get a swimming pool full of liquor, then you dive in it
Pool full of liquor, then you dive in it
I wave a few bottles, then I watch em all flock
All the girls wanna play Baywatch
I got a swimming pool full of liquor and they dive in it
Pool full of liquor I'mma dive in it
[Bridge]
I ride, you ride, bang
One chopper, one hundred shots, bang
Hop out. Do you; bang?
Two chopper, two hundred shots, bang
I ride, you ride, bang
One chopper, one hundred shots, bang
Hop out, do you, bang
Two chopper, two hundred shots, bang
Hook]
Nigga why you babysittin only two or three shots?
I'mma show you how to turn it up a notch
First you get a swimming pool full of liquor, then you dive in it
Pool full of liquor, then you dive in it
I wave a few bottles, then I watch em all flock
All the girls wanna play Baywatch
I got a swimming pool full of liquor and they dive in it
Pool full of liquor I'mma dive in it
[Bridge]
Pour up, drank, head shot, drank
Sit down, drank, stand up, drank
Pass out, drank, wake up, drank
Faded, drank, faded, drank

Vertaling

[Brug]
Giet, dronk, hoofd geschoten, dronk
Ga zitten, dronk, sta op, dronk
Flauwvallen, dronken, wakker worden, dronken
Vervaagd, gedronken, vervaagd, gedronken
[Verse 1: Kendrick Lamar]
Nu ben ik opgegroeid
Rondom sommige mensen die hun leven in flessen leven
Opa had de gouden fles
Elke dag een rugslag in Chicago
Sommige mensen houden van hoe het voelt
Sommige mensen willen hun verdriet doden
Sommige mensen willen passen bij het populaire
Dat was mijn probleem
Ik was in de donkere kamer
Luide deuntjes, die binnenkort een gelofte willen doen
Dat ik me verkloot, mijn kopje vulde
Ik zie de menigte bewegen
Veranderen met de minuut en het record bij herhaling
Ik nam een ??slok, daarna nog een slokje, en toen zei iemand tegen me:
[Haak]
Nigga waarom babysitt je maar twee of drie schoten?
Ik zal je laten zien hoe je het een tandje hoger kunt zetten
Eerst krijg je een zwembad vol drank, dan duik je erin
Zwembad vol met drank, dan duik je erin
Ik zwaai met een paar flessen en kijk hoe ze allemaal samenkomen
Alle meisjes willen Baywatch spelen
Ik heb een zwembad vol drank en ze duiken erin
Zwembad vol drank Ik duik erin
[Brug]
Giet, dronk, hoofd geschoten, dronk
Ga zitten, dronk, sta op, dronk
Flauwvallen, dronken, wakker worden, dronken
Vervaagd, gedronken, vervaagd, gedronken
[Verse 2: D'NME]
Ik ben niet iemand die in mijn verdriet verdrinkt, maar ik ben / (hick up)
Deze week voor de zesde keer dronken /
En ik laat / dit toilet niet los totdat ik (barf) overgeef /
Wat is er verdomme met mij, vrouwen uitdagen die zeggen dat ze uit me drinken /
Bodems, oh mijn dat is de whisky die praat /
Alcohol waarom beïnvloed je me vaak /
Omdat papa dronken was en het aan mij heeft doorgegeven, toch? /
Dus achteraf gezien is het mijn lot om net als /
Hem ja dat is een juiste veronderstelling /
Er is geen drank, ik kan niet volledig functioneren /
En nu zou je .. Kotsen als je cognac misbruikte zoals ik /
B Ik drink voorbij mijn limiet, ik geef toe dat ik schuldig ben /
Ik drink zelfs als de volgende me doodt
[Haak]
Nigga waarom babysitt je maar twee of drie schoten?
Ik zal je laten zien hoe je het een tandje hoger kunt zetten
Eerst krijg je een zwembad vol drank, dan duik je erin
Zwembad vol met drank, dan duik je erin
Ik zwaai met een paar flessen en kijk hoe ze allemaal samenkomen
Alle meisjes willen Baywatch spelen
Ik heb een zwembad vol drank en ze duiken erin
Zwembad vol met drank. Ik duik erin
[Brug]
Ik rijd, jij rijdt, knal
Een helikopter, honderd schoten, knal
Uitstappen. Doe je; knal?
Twee helikopters, tweehonderd schoten, knal
Ik rijd, jij rijdt, knal
Een helikopter, honderd schoten, knal
Stap uit, of wel, knal
Twee helikopters, tweehonderd schoten, knal
Haak]
Nigga waarom babysitt je maar twee of drie schoten?
Ik zal je laten zien hoe je het een tandje hoger kunt zetten
Eerst krijg je een zwembad vol drank, dan duik je erin
Zwembad vol met drank, dan duik je erin
Ik zwaai met een paar flessen en kijk hoe ze allemaal samenkomen
Alle meisjes willen Baywatch spelen
Ik heb een zwembad vol drank en ze duiken erin
Zwembad vol drank Ik duik erin
[Brug]
Giet, dronk, hoofd geschoten, dronk
Ga zitten, dronk, sta op, dronk
Flauwvallen, dronken, wakker worden, dronken
Vervaagd, gedronken, vervaagd, gedronken