Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: da grym reefer - Songtitle: death wish 2

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: da grym reefer - death wish 2 ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van death wish 2? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van da grym reefer! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter d van da grym reefer en zie welke nummers wij nog meer van da grym reefer in ons archief hebben staan zoals death wish 2.


Origineel

1st verse:
(Chorus)
Mama, oooooooh
I don't want to die
Sometimes wish I'd never been born at all (echoes)
(Grym Reefer!!! Death Wish 2!!!
Sophomore's Curse!!! Let's go, nigga!!!
It's like this....)
Motherfuckers wanna kill me,
Fuck it we were born 2 die
No one dies of old age;
Niggaz die at 25
People thought at 18...
I'd be dead from suicide,
Still here, still livin'
Even to my own suprise...
Bank account is on the rize,
Niggaz wanna see me fall
All I have in this world
Is my fuckin word and balls
No on knows when GOD will call
Everyday a casket fall,
Another death; a different cause;
Life's 2 short 2 take a pause;
So I live it too the fullest;
Keep a tone and stay with bullets;
Nigga, keep my finga on the trigga,
Don't think I'm scared to pull it.
I don't trust nam nigga,
I ain't fuckin playin nigga,
Tell U 2 ya face,
So we have a understanding nigga;
Nowadays we all are killaz,
Even little kids are killaz;
GOD is getting pissed off;
Now I see the ending nearer;
While we sittin gettin high;
Bout to get blown off the map;
Ask Bush the reason why....
Our people being sent to die...
(Hook)
(I wish)...Every hater in the world would just die;
(I wish)...All my enemiesmit suicide;
(I wish)...Instead of being born, I wish I would've died;
(I wish)...I didn't have to got to hell and then fry;
(Verse 2)
Yeah, THAT was the track, now...
THIS is the track now;
Bring it back to the trap,
In my hood, 2 our map;
Where niggaz shot in the streets,
Die in they momma's lap;
This ain't just a fuckin' rap;
This ain't just a fuckin' track;
This is like a testimony;
Cussin, but I'm human only;
Ain't nam nigga perfect;
Ain't nam nigga hurtin' me, or one of mines;
Without me dying or havin' 2 do some time;
Eye for an eye, nigga;
Crime for a crime, nigga;
Fuck a punch-line, nigga;
This is real life, nigga;
I'm sick of all the hatin;
Niggaz know what I'm talkin' bout;
Quit hatin, niggaz,
If you know what I'm talkin bout;
Lord, have mercy;
Cuz I don't wanna talk it out;
Matter fact, Change the subject;
I ain't gon' talk about it;
I know all about cha snitching;
Cuz, niggaz talk about it;
I ain't finna be the one to go and run squawk about it;
But U are,
Now ya fu-ture looks dim;
That's why I'm here,
That's why I'm HIM;
That's why I'm GRYM......
And niggaz know what it is;
U got a problem?
Motherfuckaz know where I live;
...And I ain't hiding;
Nope, I ain't hiding from shit;
Cuz, everybody got a gun and anyone can load clips;
Mom forgive me;
Send a prayer...
Just in case I don't make it home;
Either from a bid, or a clip to my naked dome;
Let me say I love you;
Last time...through this microphone;
Shed a tear and push along;
GOD finally called me home....
Daddy left, but glad he gone;
One would think I'm sad he gone;
But I'd rather U'd be alone than dealing with a nigga wrong;
For you in unhappy;
Practically be trapped a home;
Hee in drunk and dragging home;
Nigga will have to crack his dome;
Love you more than life itself;
For your fortune;
Trade my wealth;
This song might make you sad to death,
Cuz tragically I think to self.....(echoes)
(Chorus)
Mama, oooooooh
I don't want to die
Sometimes wish I'd never been born at all
Mama, oooooooh
I don't want to die
Sometimes wish I'd never been born at all
Mama, oooooooh
I don't want to die (I hold heat, cause)
I don't want to die (I'll make you bleed, cause)
I don't want to die (I'll put you deep cause)
...Sometimes wish I'd never been born at all
Mama, oooooooh
I don't want to die
Sometimes wish I'd never been born at all (echoes)

Vertaling

1e vers:
(Refrein)
Mama, oooooooh
Ik wil niet dood
Soms wou ik dat ik helemaal nooit was geboren (echo's)
(Grym Reefer !!! Death Wish 2 !!!
Sophomore's Curse !!! Laten we gaan, nigga !!!
Het zit zo....)
Klootzakken willen me vermoorden,
Fuck it we waren geboren 2 sterven
Niemand sterft van ouderdom;
Niggaz sterft op 25-jarige leeftijd
Mensen dachten op 18 ...
Ik zou dood zijn door zelfmoord,
Nog steeds hier, nog steeds levend
Zelfs tot mijn eigen verbazing ...
Bankrekening staat op de rit,
Niggaz wil me zien vallen
Alles wat ik heb in deze wereld
Is mijn woord en ballen
Nee, weet wanneer GOD zal bellen
Elke dag valt een kist,
Nog een dood; een andere oorzaak;
Life's 2 short 2 pauzeren;
Dus ik leef het ook ten volle;
Houd een toon aan en blijf bij kogels;
Nigga, houd mijn vinger op de trigga,
Denk niet dat ik bang ben om eraan te trekken.
Ik vertrouw nam nigga niet,
Ik speel geen fuckin nigga,
Vertel U 2 ya gezicht,
Dus we hebben een begrip nigga;
Tegenwoordig zijn we allemaal killaz,
Zelfs kleine kinderen zijn killaz;
GOD wordt pissig;
Nu zie ik het einde dichterbij;
Terwijl we hoog zitten;
Bout om van de kaart te worden geblazen;
Vraag Bush waarom ...
Onze mensen worden gestuurd om te sterven ...
(Haak)
(Ik zou willen) ... Elke hater ter wereld zou gewoon sterven;
(Ik zou willen) ... Al mijn vijanden plegen zelfmoord;
(Ik wou) ... In plaats van geboren te worden, wou ik dat ik dood zou zijn;
(Ik wou) ... Ik hoefde niet naar de hel en bak dan;
(Vers 2)
Ja, DAT was het nummer, nu ...
DIT is het nummer nu;
Breng het terug naar de val,
In mijn kap 2 onze kaart;
Waar niggaz op straat schoot,
Sterven in de schoot van hun moeder;
Dit is niet zomaar een rap;
Dit is niet zomaar een nummer;
Dit is als een getuigenis;
Cussin, maar ik ben alleen maar een mens;
Is nigga niet perfect;
Noem geen nigga die me pijn doet, of een van de mijnen;
Zonder dat ik dood ga of wat tijd heb;
Oog om oog, nigga;
Misdaad voor een misdaad, nigga;
Fuck een punch-line, nigga;
Dit is het echte leven, nigga;
Ik ben alle hatin beu;
Niggaz weet waar ik het over heb;
Stop met hatin, niggaz,
Als je weet waar ik het over heb;
Heer, heb genade;
Cuz ik wil het niet uitpraten;
Feitelijk, verander het onderwerp;
Ik ga er niet over praten;
Ik weet alles van cha snitching;
Cuz, niggaz praat erover;
Ik ben finna niet degene die er overheen gaat rennen.
Maar u bent,
Nu zie je er vaag uit;
Dat is waarom ik hier ben,
Daarom ben ik HEM;
Daarom ben ik GRYM ......
En niggaz weet wat het is;
Heb je een probleem?
Motherfuckaz weet waar ik woon;
... en ik verberg me niet;
Nee, ik verberg me niet voor shit;
Cuz, iedereen heeft een pistool en iedereen kan clips laden;
Mam vergeef me;
Stuur een gebed ...
Voor het geval ik niet thuis kom;
Ofwel van een bod, of een clip naar mijn naakte koepel;
Laat me zeggen dat ik van je hou;
De laatste keer ... via deze microfoon;
Werp een traan en duw mee;
GOD belde me eindelijk thuis ...
Papa ging weg, maar was blij dat hij weg was;
Je zou denken dat ik verdrietig ben dat hij weg is;
Maar ik zou liever hebben dat je alleen bent dan te maken hebt met een verkeerde neger;
Voor jou in ongelukkig;
Praktisch vast komen te zitten in een huis;
Hee dronken en naar huis slepend;
Nigga zal zijn koepel moeten kraken;
Ik hou meer van je dan van het leven zelf;
Voor uw fortuin;
Handel in mijn rijkdom;
Dit lied kan je verdrietig maken,
Cuz tragisch denk ik aan mezelf ..... (echo's)
(Refrein)
Mama, oooooooh
Ik wil niet dood
Soms wou ik dat ik helemaal nooit was geboren
Mama, oooooooh
Ik wil niet dood
Soms wou ik dat ik helemaal nooit was geboren
Mama, oooooooh
Ik wil niet dood (ik houd warmte vast, oorzaak)
Ik wil niet dood (ik laat je bloeden, oorzaak)
Ik wil niet dood (ik zal je een diepe oorzaak geven)
... Soms wou ik dat ik helemaal nooit was geboren
Mama, oooooooh
Ik wil niet dood
Soms wou ik dat ik helemaal nooit was geboren (echo's)