Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: da grym reefer - Songtitle: what about the half

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: da grym reefer - what about the half ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van what about the half? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van da grym reefer! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter d van da grym reefer en zie welke nummers wij nog meer van da grym reefer in ons archief hebben staan zoals what about the half.


Origineel

Da Grym Reefer: (Verse 1)
Riches all these niggaz want
Riches all the niggaz want
You'd think they would know how to get the money
But they really don't
90% business
10% talent
Niggaz say they know the game
But ask them bout Soundscan
Ask em bout BMI
Ask em bout ASCAP
They lips will start moving but ain't nothing evering out
Nigga you just wanna do this rap shit for a hobby
Been rapping for 10 years
But your shit is still sloppy
Cuz every time something gets popular
You copy
I grab the microphone
And Sylvester Stallone
Rocky
Hard like a motherfucka
Noting like no other suckaz
Niggaz rap like Superman
But really Undercover Brothers
Jokers
Without focus
That I smoke up
Like a skinny junt (joint)
Taking all challengers
I'm not scared of anyone
So go ahead on
With all that talking like you on
Cuz all a record deal is
Is a glorified loan
So...
(Hook x4)
What about the half....
That you've never been told
Mack Mirage: (Verse 2)
Any path watch ya lane .. where ya go .. How ya doing
One mistake .. Everything you built .. Crumbles into ruins
Wave goodbye .. there goes you're rap career .. you were pursuing .. Well not really
It depends on who ya know .. Or who ya screwing
Nah no hate ... Some rappers sign gucci deals yet FAIL to graduate
Most that were better than the SOME who sign don't survive .. the trappers fate
I say it's TIME .. we clear the slate .. Forget debates
Lets be honest the billions made in this industry could help the welfare states
And the KIDS STARVING .. WHILE WE GOT RAPPERS AND BALLERS STRAIGHT BLINGING!!
may I reiterate
One positive about the deal you're subtracted from the unemployment rates
Think about the game I've given from my soul
next time Baller / Rapper ask yourself about ...
(Hook x4)

Vertaling

Da Grym Reefer: (Vers 1)
Rijkdom die al deze negers willen
Rijkdom alle niggaz willen
Je zou denken dat ze zouden weten hoe ze aan het geld moeten komen
Maar dat doen ze echt niet
90% zakelijk
10% talent
Niggaz zegt dat ze het spel kennen
Maar vraag het maar aan Soundscan
Vraag het aan BMI
Vraag het aan ASCAP
De lippen beginnen te bewegen, maar er komt niets uit
Nigga, je wilt deze rap-shit gewoon doen voor een hobby
Al 10 jaar aan het rappen
Maar je shit is nog steeds slordig
Want elke keer dat iets populair wordt
Jij kopieert
Ik pak de microfoon
En Sylvester Stallone
Rotsachtig
Zo hard als een klootzak
Opnemen als geen andere suckaz
Niggaz rap zoals Superman
Maar echt Undercover Brothers
Jokers
Zonder focus
Dat ik rook
Als een magere junt (joint)
Alle uitdagers pakken
Ik ben voor niemand bang
Dus ga je gang
Met al dat gepraat zoals jij
Want alles is een platendeal
Is een veredelde lening
Zo...
(Haak x4)
Hoe zit het met de helft ...
Dat is je nooit verteld
Mack Mirage: (Vers 2)
Elk pad let op je baan ... waar ga je .. Hoe gaat het
Eén fout ... Alles wat je hebt gebouwd ... Stort in puin
Zeg vaarwel .. daar gaat je rapcarrière .. je was op jacht .. Nou niet echt
Het hangt ervan af wie je weet .. Of wie je aan het neuken bent
Nee, geen haat ... Sommige rappers ondertekenen gucci-deals maar slagen er NIET in om af te studeren
De meeste die beter waren dan de SOMMIGE die tekenen, overleven het lot niet
Ik zeg dat het TIJD is ... we maken de lei schoon ... Vergeet debatten
Laten we eerlijk zijn, de miljarden die in deze sector worden verdiend, kunnen de verzorgingsstaten helpen
En de KIDS verhongeren .. WANNEER WIJ RAPPERS EN BALLERS RECHTSTREEKS BLINGING !!
mag ik herhalen
Een positief punt over de deal die u aftrekt van de werkloosheidscijfers
Denk aan het spel dat ik vanuit mijn ziel heb gegeven
vraag Baller / Rapper zich de volgende keer af over ...
(Haak x4)