Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: dark angel - Songtitle: the death of innocence

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: dark angel - the death of innocence ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van the death of innocence? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van dark angel! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter d van dark angel en zie welke nummers wij nog meer van dark angel in ons archief hebben staan zoals the death of innocence.


Origineel

My imbalanced mind is unaccepted by society
My life is ruled by urges _x0013_ sickened impropriety
In this day and age, strangely enough, some factions remain blind
To my manipulation of a puerile kind
Their impressionable minds cannot tell wrong from right
A degenerate, I am an immoral blight
Upon the attitudes of "unliberated" souls
I'm sick I know
I'm sick I know
As I lower form of life with a psychotic rage
That's identified intensified against underaged
They have no fear yet to share what is theirs
In an act of love intended for their older years
I crawl into their brains, they love me more each day
They're old enough to know I don't care what you say
They're old enough to love I don't care what you say
Aren't they?
Aren't they?!?!
I beg not forgiveness, just a cure for this sickness
As it stands now, there's no hope in sight
My brain is filled with degradation, tormenting excruciation
Decadence is ruling my life
Bloodless lambs' purity lost, victims of holocaust
My unclean hands defile without reason
More sinned than sinning, anguished memories just beginning
When thoughts turn upon this bitter season
A rapist of navet
A killer of virginity
I stand for the death of innocence!!
Young bodies cannot stand pain
I'm torturing their little brains
I am the death of innocence!!
Only sickened filth, disgusting scum
Would do the appalling deeds I've done
Crushing with psychotic malevolence!!
I can't control my gross addiction
Feeding mental pain infliction
Fall to the death of innocence!!
Ostracized by my peers in my formative years
I've grown up craving unconditional love
That's why I've turned to my friends with our illegal, illicit trysts
They'll only understand me if they're young
God, I can't believe I'm scarring their young lives for all time
Not only bodies but their sweet, chaste, virginal minds
I'm more than willing to, if caught, let death be my fine
Someone catch me, I deserve to die!!
Somebody please stop or kill me!
My actions must be stopped before I strike again
Before, I didn't care what I was doing
But now I know I am an aberration
Demented brain keeping youthful slaves
I'm a man obsessed,mitting menticide
Sending innocence to its grave
Standing at the coffin, set to eulogize
A rapist of navet
A killer of virginity
I stand for the death of innocence!!
They cannot understand the shame
The torture of their little brains
I am the death of innocence!!
Only sickened filth, disgusting scum
Would do the appalling deeds I've done
Crushing with psychotic malevolence!!
I can't control my gross addiction
Feeding mental pain infliction
Fall to the death of innocence!!!
Psychosexual degradation _x0013_ leave the children ALONE&

Vertaling

Mijn onevenwichtige geest wordt niet geaccepteerd door de samenleving
Mijn leven wordt geregeerd door driften? ziekelijke ongepastheid
Vreemd genoeg blijven sommige facties in deze tijd blind
Op mijn manipulatie van een kinderachtige soort
Hun beïnvloedbare geest kan niet goed van goed onderscheiden
Een ontaarde, ik ben een immorele plaag
Over de houding van 'onberispelijke' zielen
Ik ben ziek, ik weet het
Ik ben ziek, ik weet het
Terwijl ik de levensvorm verlaag met een psychotische woede
Dat is geïdentificeerd geïntensiveerd tegen minderjarigen
Ze zijn nog niet bang om te delen wat van hen is
In een daad van liefde bedoeld voor hun oudere jaren
Ik kruip in hun hersenen, ze houden elke dag meer van me
Ze zijn oud genoeg om te weten dat het me niet kan schelen wat je zegt
Ze zijn oud genoeg om lief te hebben. Het kan me niet schelen wat je zegt
Zijn ze niet?
Zijn ze niet?!?!
Ik smeek niet om vergeving, alleen om deze ziekte te genezen
Zoals het er nu uitziet, is er geen hoop in zicht
Mijn brein zit vol degradatie, kwellende ondragingen
Decadentie beheerst mijn leven
De zuiverheid van bloedeloze lammeren is verloren, slachtoffers van de holocaust
Mijn onreine handen verontreinigen zonder reden
Meer gezondigd dan zondigend, gekwelde herinneringen beginnen pas
Wanneer gedachten zich keren over dit bittere seizoen
Een verkrachter van navet
Een moordenaar van maagdelijkheid
Ik sta voor de dood van onschuld !!
Jonge lichamen kunnen pijn niet verdragen
Ik martel hun hersens
Ik ben de dood van onschuld !!
Alleen misselijk vuil, walgelijk uitschot
Zou de verschrikkelijke daden doen die ik heb gedaan
Verpletterend met psychotische kwaadwilligheid !!
Ik heb geen controle over mijn grove verslaving
Het voeden van mentale pijn
Val tot de dood van onschuld !!
Verbannen door mijn leeftijdsgenoten in mijn vormingsjaren
Ik ben opgegroeid met verlangen naar onvoorwaardelijke liefde
Daarom heb ik me tot mijn vrienden gewend met onze illegale, illegale afspraken
Ze begrijpen me alleen als ze jong zijn
God, ik kan niet geloven dat ik hun jonge leven voor altijd litteken
Niet alleen lichamen, maar ook hun lieve, kuise, maagdelijke geest
Ik ben meer dan bereid om, indien betrapt, de dood mijn boete te laten zijn
Iemand vangt me op, ik verdien te sterven !!
Iemand, stop alsjeblieft of vermoord me!
Mijn acties moeten worden gestopt voordat ik opnieuw toesla
Vroeger kon het me niet schelen wat ik aan het doen was
Maar nu weet ik dat ik een afwijking ben
Demente hersenen die jeugdige slaven houden
Ik ben geobsedeerd door een menticide
Onschuld naar het graf sturen
Sta aan de kist, klaar om te loven
Een verkrachter van navet
Een moordenaar van maagdelijkheid
Ik sta voor de dood van onschuld !!
Ze kunnen de schaamte niet begrijpen
De marteling van hun kleine hersens
Ik ben de dood van onschuld !!
Alleen misselijk vuil, walgelijk uitschot
Zou de verschrikkelijke daden doen die ik heb gedaan
Verpletterend met psychotische kwaadwilligheid !!
Ik heb geen controle over mijn grove verslaving
Het voeden van mentale pijn
Val tot de dood van onschuld !!!
Psychoseksuele afbraak? laat de kinderen ALLEEN &