Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: dc talk - Songtitle: word 2 the father

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: dc talk - word 2 the father ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van dc talk! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter d van dc talk en zie welke nummers wij nog meer van dc talk in ons archief hebben staan zoals word 2 the father.


Origineel

Ahh yeah, yeah
Here we go, yo
Kick it, T
Yo man, is in the house, yeah boy
DC's in the house, ahh yeah
K Max's in the house
[Iprehensible]
Oh definanty
Word 2 the father
Word 2 the father
Word 2 the father
Word 2 the father
We're here to say word 2 the father up in Heaven
A shout out loud from me, Mike, and Kevin
Some may wonder what we're talkin' about
When word is heard it's like a church that shouts, "Amen"
It breaks down to approval
Those in the pews may find it unusual
We're here to get them to loosen their collars
And use this to say word 2 the father
Word, say word 2 the father
Above any other, say word to the father
Pump, pump, pump, pump it up
Word, say word 2 the father
Above any other, say word to the father
Pump, pump, pump, pump it up
It's like that y'all, that y'all, that y'all, that y'all
[Iprehensible] is like that y'all
It's like that y'all, that y'all, that y'all, that y'all
[Iprehensible] is like that y'all
Once again we're here to drop some science
Standin' up tall in the land of giants
Steadily keepin' our message intact
And the truth is, it's a matter of fact
That this goes out to the one we look to
Hopin' that the message in our jam would hook you
Up in a hurry so that you could be locked in
This is a bond that you oughtta take stock in
This is a shout out to heaven
From Toby, Mike and Kevin
Straight up propers to the papa
And can't nobody stop us
'Cause we'll do this, like Brutus
We told you we ain't new to this
So jump on it like a hornet
And we got no other word than
Word, say word 2 the father
Above any other, say word to the father
Pump, pump, pump, pump it up
Word, say word 2 the father
Above any other, say word to the father
Pump, pump, pump, pump it up
When DC talks, he works like this
I luv rap music, can I get a witness?
He's doin' nothing so the children can live
Without the things of this world that only he can give
We need to talk it out, stop spinnin' around
So let's take it to the Lord if we're Heaven bound
Ya see time is tickin' away so we gottae harder
We're tearin' down walls with a word 2 the father
God is always workin', workin'
Hallelujah
God is always workin', workin'
Hallelujah
Word, say word 2 the father
Above any other, say word to the father
Word, say word 2 the father
Above any other, say word to the father
Word, say word 2 the father
Above any other, say word to the father
Pump, pump, pump, pump it up
Word, say word 2 the father
Above any other, say word to the father
Pump, pump, pump, pump it up
Word 2 the father
Word 2 the father up above
Singing word 2 the father
Word 2 the father up above
I give my life to you
In everything I do
These words I sing to you
This love I know will never end
It's a trip
It's got a funky beat
And I can bug out to it

Vertaling

Ahh ja, ja
Hier gaan we, yo
Schop het, T
Yo man, is in huis, ja jongen
DC is in huis, ja
K Max is in huis
[Onvoorstelbaar]
Oh zeker
Woord 2 de vader
Woord 2 de vader
Woord 2 de vader
Woord 2 de vader
We zijn hier om woord 2 te zeggen, de vader in de hemel
Een schreeuw van mij, Mike en Kevin
Sommigen vragen zich misschien af ??waar we het over hebben
Als het woord wordt gehoord, is het als een kerk die roept: "Amen"
Het breekt af tot goedkeuring
Degenen in de kerkbanken vinden het misschien ongebruikelijk
We zijn hier om ze zover te krijgen dat ze hun halsband losmaken
En gebruik dit om woord 2 de vader te zeggen
Woord, zeg woord 2 de vader
Zeg boven elk ander woord tegen de vader
Pomp, pomp, pomp, pomp het op
Woord, zeg woord 2 de vader
Zeg boven elk ander woord tegen de vader
Pomp, pomp, pomp, pomp het op
Het is alsof jullie allemaal, jullie allemaal, dat jullie allemaal
[Iprehensible] is zo, jullie allemaal
Het is alsof jullie allemaal, jullie allemaal, dat jullie allemaal
[Iprehensible] is zo, jullie allemaal
Nogmaals, we zijn hier om wat wetenschap te laten vallen
Sta rechtop in het land van reuzen
Houd onze boodschap gestaag intact
En de waarheid is dat het een feit is
Dat dit uitgaat naar degene waar we naar kijken
Hopend dat het bericht in onze jam je zou haken
Haast u zodat u opgesloten kunt zitten
Dit is een band waar je de balans op moet maken
Dit is een schreeuw naar de hemel
Van Toby, Mike en Kevin
Rechte propers naar de papa
En niemand kan ons tegenhouden
Omdat we dit doen, zoals Brutus
We hebben je verteld dat we hier niet nieuw voor zijn
Dus spring erop als een horzel
En we hebben geen ander woord dan
Woord, zeg woord 2 de vader
Zeg boven elk ander woord tegen de vader
Pomp, pomp, pomp, pomp het op
Woord, zeg woord 2 de vader
Zeg boven elk ander woord tegen de vader
Pomp, pomp, pomp, pomp het op
Als DC praat, werkt hij zo
Ik hou van rapmuziek, kan ik een getuige krijgen?
Hij doet niets zodat de kinderen kunnen leven
Zonder de dingen van deze wereld die alleen hij kan geven
We moeten het uitpraten, stoppen met ronddraaien
Laten we het dus naar de Heer brengen als we aan de hemel gebonden zijn
Je ziet dat de tijd wegtikt, dus we moeten harder
We breken muren af ??met een woord 2 de vader
God werkt altijd, werkt
Hallelujah
God werkt altijd, werkt
Hallelujah
Woord, zeg woord 2 de vader
Zeg boven elk ander woord tegen de vader
Woord, zeg woord 2 de vader
Zeg boven elk ander woord tegen de vader
Woord, zeg woord 2 de vader
Zeg boven elk ander woord tegen de vader
Pomp, pomp, pomp, pomp het op
Woord, zeg woord 2 de vader
Zeg boven elk ander woord tegen de vader
Pomp, pomp, pomp, pomp het op
Woord 2 de vader
Woord 2 de vader hierboven
Zangwoord 2 de vader
Woord 2 de vader hierboven
Ik geef mijn leven aan jou
In alles wat ik doe
Deze woorden zing ik voor jou
Deze liefde die ik ken, zal nooit eindigen
Het is een reis
Het heeft een funky beat
En ik kan het afluisteren