Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Eagles - Songtitle: Last Resort

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Eagles - Last Resort ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Last Resort? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Eagles! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter E van Eagles en zie welke nummers wij nog meer van Eagles in ons archief hebben staan zoals Last Resort.


Origineel

She came from Providence, the one in Rhode Island Where the old world shadows hang heavy in the air She packed her hopes and dreams like a refugee Just as her father came across the sea She heard about a place people were smilin' They spoke about the red man's way, and how they loved the land And they came from everywhere to the Great Divide Seeking a place to stand or a place to hide Down in the crowded bars, out for a good time, Can't wait to tell you all, what it's like up there And they called it paradise I don't know why Somebody laid the mountains low while the town got high Then the chilly winds blew down Across the desert through the canyons of the coast, to the Malibu Where the pretty people play, hungry for power to light their neon way and give them things to do Some rich men came and raped the land, Nobody caught 'em Put up a bunch of ugly boxes, and Jesus people bought 'em And they called it paradise The place to be They watched the hazy sun, sinking in the sea You can leave it all behind and sail to Lahaina just like the missionaries did, so many years ago They even brought a neon sign:"Jesus is coming" Brought the white man's burden down Brought the white man's reign Who will provide the grand design? What is yours and what is mine? 'Cause there is no more new frontier We have got to make it here We satifsy our endless needs and justify our bloody deeds, in the name of destiny and in the name of God And you can see them there, On Sunday morning Stand up and sing about What it's like up there They call it paradise I don't know why You call someplace paradise, kiss it goodbye

Vertaling

Ze kwam uit Providence, de ene in Rhode Island Waar de oude wereld schaduwen hangen zwaar in de lucht Ze pakte haar hoop en dromen als een vluchteling Net als haar vader kwam over de zee Ze hoorden over een plaats waar mensen werden Smilin ' Ze spraken over de manier waarop de rode man, en hoe ze hield van het land En ze kwamen overal vandaan aan de Great Divide Op zoek naar een plaats om te staan of een plek om te verbergen Beneden in de drukke cafes, uit voor een goede tijd, Kan niet wachten om jullie allemaal te vertellen, hoe het is daar En ze noemden het paradijs Ik weet niet waarom Iemand legde de lage bergen terwijl de stad heeft een hoog Dan is de kille wind blies down Overal in de woestijn door de canyons van de kust, naar de Malibu Wanneer de mooie mensen te spelen, honger naar macht om hun weg te verlichten neon en geef ze dingen om te doen Sommige rijke mannen kwamen en verkracht het land, Niemand gevangen 'em Zet een stelletje lelijke dozen, en Jezus mensen kochten 'em En ze noemden het paradijs The place to be Ze keek naar de wazige Zon, zinken in de zee U kunt het allemaal achter en varen naar Lahaina net als de missionarissen deden, zo vele jaren geleden Ze bracht zelfs een lichtreclame: "Jezus komt" Bracht de white man's burden down Gebracht the white man's regeerperiode Wie zal de grand design? Wat van jou is en wat van mij is? Want er is geen grens meer nieuwe We hebben hier te maken We satifsy onze eindeloze behoeften en rechtvaardigen onze bloedige daden, in de naam van het lot en in naam van God En je kan er zien, Op zondagmorgen Sta op en zing over Wat is het net daar boven Ze noemen het paradijs Ik weet niet waarom U belt ergens paradijs, kus het vaarwel