Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Eagles - Songtitle: The Lost Resort

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Eagles - The Lost Resort ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van The Lost Resort? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Eagles! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter E van Eagles en zie welke nummers wij nog meer van Eagles in ons archief hebben staan zoals The Lost Resort.


Origineel

Eagles - The Last Resort She came from Providence The one in Rhode Island Where the old-world shadows hang Heavy in the air She packed her hopes and dreams Like a refugee Just as her father came Across the sea She heard about a place People were smiling They spoke about the red man's way And how they loved the land They came from everywhere To the Great Divide Seeking a place to stand Or a place to hide Down in the crowded bars Out for a good time Can't wait to tell you all What it's like up there They called it Paradise I don't know why Somebody laid the mountains low While the town got high Then the chilly winds blew down Across the desert Through the canyons of the coast To the Malibu Where the pretty people play Hungry for power To light their neon's way And give 'em things to do Some rich men came and raped the land Nobody caught 'em Put up a bunch of ugly boxes And Jesus, people bought 'em And they called it Paradise, The place to be, They watched the hazy sun. Sinking in the sea You can leave it all behind And sail to Lahaina Just like the missionaries did So many years ago They even brought a neon sign, he said: "Jesus is coming" They brought the white man's burden down They brought the white man's reign Who will provide the Grand Design ? What is yours and what is mine ? There is no more new frontier We have got to make it here We satisfy our endless needs, And justify our bloody deeds, In the name of Destiny And in the name of God And you can see them there On Sunday morning Stand up and sing about What it's like up there They call it Paradise I don't know why You call some place Paradise Kiss it good-bye.

Vertaling

Eagles - The Last Resort Ze kwam uit Providence De ene in Rhode Island Waar de oude wereld schaduwen hangen zwaar in de lucht Ze pakte haar hoop en dromen Net als een vluchteling Net als haar vader kwam over de zee Ze hoorde over een plaats Mensen werden glimlachen Ze spraken over de manier waarop de rode man en hoe ze hield van het land Ze kwamen overal vandaan om de Great Divide Op zoek naar een plaats om te staan ​​of een plek om te verbergen Beneden in de overvolle bars Out voor een goede tijd Kan niet wachten om je alles te vertellen wathet is net daarboven Ze noemden het paradijs Ik weet niet waarom Iemand legde de bergen lage Terwijl de stad kreeg een hoge Vervolgens blies de kille wind naar beneden door de woestijn Door de canyons van de kust naar de Malibu Waar de mooie mensen spelen Hongerig naar macht Om manier hun neon licht en geven ze de dingen te doen Sommige rijke mannen kwamen en verkracht het land Niemand gevangen 'em Zet een stelletje lelijke dozen En Jezus, mensen kocht 'em En ze noemden het paradijs, The place to be, Zijkeek naar de wazige zon. Zinken in de zee U kunt het allemaal achter te laten en varen naar Lahaina Net als de missionarissen deden Zoveel jaren geleden Ze brachten zelfs een lichtreclame, zei hij: "Jezus komt" Zij brachten last van de blanke man neer Zij brachten de blanke man het bewind Wie zal de Grand Design bieden? Wat van jou is en wat van mij is? Er is geen nieuwe grens We hebben gekregen om het hier te maken We voldoen aan onze eindeloze behoeften, En rechtvaardigen onze bloedige daden, In de naam van de bestemming enin de naam van God En je kunt ze daar zien Op zondagochtend Opstaan ​​en zingen over hoe het is om daar Ze noemen het Paradijs Ik weet niet waarom U belt een plaats Paradise Kus het vaarwel.