Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Eagles - Songtitle: Waiting in the weeds

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Eagles - Waiting in the weeds ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Waiting in the weeds? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Eagles! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter E van Eagles en zie welke nummers wij nog meer van Eagles in ons archief hebben staan zoals Waiting in the weeds.


Origineel

It's comin' on the end of August
Another summer's promise almost gone
And though I heard some wise man say
That every dog will have his day
He never mentioned that these dog days get so long

I don't know when I realized the dream was over
Well, there was no particular hour, no given day
You know, it didn't go down in flame
There was no final scene, no frozen frame
I just watched it slowly fade away

And I've been waiting in the weeds
Waiting for my time to come around again and
Hope is floating on the breeze
Carrying my soul high up above the ground and
I've been keepin' to myself
Knowin' that the seasons
Are slowly changing you
And though you're with somebody else
He'll never love you like I do

I've been biding time with the crows and sparrows
While peacocks prance and strut upon the stage
If finding love is just a dance
Proximity and chance
You will excuse me
If I skip the masquerade

And I've been waiting in the weeds
Waiting for the dust to settle down along the
Back roads running through the field
Lying on the outskirts of this lonesome town
And I imagine sunlight in your hair
You're at the county fair

You're holding hands and laughing
And now the Ferris wheel has stopped
You're swinging on the top
Suspended there with him

And he's the darling of the chic
The flavor of the week is melting
Down your pretty summer dress
Baby, what a mess you're making

I've been stumbling through some dark places
Now I'm following the plow
I know I've fallen out of your good graces
It's alright now

And I've been waiting in the weeds
Waiting for the summer rain to fall upon the
Wild birds scattering the seeds
Answering the calling
Of the tides eternal tune
The phases of the moon
The chambers of the heart
The egg and dart
A small gray spider spinning in the dark
In spite of all the times the web is torn apart

And I've been waiting in the weeds
Waiting for the time to come around again and
Hope is floating on the breeze
Carrying my soul high up above the ground and
I've been keepin’ to myself
Knowing that the seasons
Are slowly changing you
And though you're with somebody else
He'll never love you like I do

Vertaling

Eind augustus nadert
De zoveelste zomerse belofte is bijna verdwenen
En hoewel ik een wijze man hoorde beweren
Dat iedere hond zijn dag zal hebben
Zei hij nooit dat deze hondsdagen zo lang waren

Ik weet niet wanneer ik besefte dat de droom voorbij was
Wel, er was geen speciaal uur, geen bepaalde dag
Weet je, het ging niet op in vlammen
Er was geen slotscène, geen bevroren beeld
Ik keek gewoon hoe het langzaam vervaagde

En ik heb gewacht verscholen tussen het groen
Gewacht op mijn moment om weer terug te komen
Hoop zweeft op de bries
Tilt mijn ziel hoog van de grond en
Ik heb me niet met anderen bemoeid
Wetend dat de seizoenen
Jou langzaam aan het veranderen zijn
En hoewel je met iemand anders samen bent
Zal hij nooit van je houden zoals ik dat doe

Ik heb een tijd gewacht met de kraaien en de mussen
Terwijl pauwen paraderen en schrijden over het podium
Als het vinden van liefde gewoon een dans is
Nabijheid en kans
Wil je me dan verontschuldigen
Als ik de maskerade oversla

En ik heb gewacht verscholen tussen het groen
Gewacht totdat het stof neerdaalt langs de
Achterafwegen die door het veld lopen
Dat ligt langs de rand van deze eenzame stad
En ik stel met het zonlicht in je haar voor
Je bent op de kermis

Je loopt hand in hand en lacht
En nu is het reuzenrad gestopt
Je schommelt aan de bovenkant
Bent daar blijven hangen met hem

En hij is de lieveling van de elegantie
De smaak van deze week is aan het smelten
Over jouw mooie zomerjurk
Schat, wat maak je er een rommeltje van

Ik heb door wat duistere plekken gestrompeld
Nu volg ik de ploeg
Ik weet dat ik uit jouw gratie ben geraakt
Het is in orde nu

En ik heb gewacht verscholen tussen het groen
Gewacht tot de zomerregen op mij neer zou vallen
Wilde vogels verspreiden de zaden
Beantwoorden de roep
Van het eeuwige geluid van de getijden
De stadia van de maan
De kamers van het hart
Het ei en de sprong
Een kleine grijze spin, spint in het donker
Ondanks alle tijden is het web in stukken gescheurd

En ik heb gewacht verscholen tussen het groen
Gewacht op mijn moment om weer terug te komen
Hoop zweeft op de bries
Tilt mijn ziel hoog van de grond en
Ik heb me niet met anderen bemoeid
Wetend dat de seizoenen
Jou langzaam aan het veranderen zijn
En hoewel je met iemand anders samen bent
Zal hij nooit van je houden zoals ik dat doe