Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Earth And Fire - Songtitle: Song Of The Marching Children

Origineel

Song of the Marching Children
Song of the marching children
A Theme of the marching children
B Opening of the seal
C Childhood
Watching through the broken seal
I saw the tree of life, forever
All the branches fully green
Bearing human fruit, forever You’re ignoring, to what you’ll turn out to be
You’ll once be sewing and gathering frequently
That’s what you ‘ll turn out to be
Watching through the broken seal
I saw marching children and children
At the church neraby the gate A preacher read his sermon for children
You’re ignoring where the hell you’re going to
God bless you for the world is going into
Why can’t we go over the untouched read Is it too winding
Flanked by reflections of time
Go and expericience
Learn the human destiny
Happiness and sadness
Posts of your life time
D Affliction
Children’s eyes fixing upon the gate of heaven
Predestinated for minority
Into the underworld the others tumbling down
Tortured by terrestrial vixations
E Damnation
A long precession
Hearing the balck knight’s thoughts
I have been watching you
Your conduct in life was in vain
Cross the waters of death
With their silent borders
Then you’ll see
Your waiting graves
F Purification
When will be the crack of doom
Is it tomorrow
Is it tomorrow
A laurel wreath for the future graves
Of the marching children
A laurel wreath for the furure graves
Of the marching children
G The march
Composer: C. Koerts / Text writer: C. Koerts/G. Koerts/H. Ziech
Ondersteund door WordPress

Vertaling

Lied van de marcherende kinderen
Lied van de marcherende kinderen
Een thema van de marcherende kinderen
B Opening van de verzegeling
C Jeugd
Kijken door het verbroken zegel
Ik zag de boom des levens, voor altijd
Alle takken volledig groen
Menselijk vrucht dragen, voor altijd. U negeert wat u zult blijken te zijn
Je zult ooit regelmatig naaien en verzamelen
Dat is wat je zal blijken te zijn
Kijken door het verbroken zegel
Ik zag marcherende kinderen en kinderen
Bij de kerk neraby de poort Een predikant las zijn kinderpreek voor
Je negeert waar je naar toe gaat
God zegene u, want de wereld gaat eraan
Waarom kunnen we de ongerepte lezing niet bespreken? Is het te kronkelig?
Geflankeerd door reflecties van tijd
Ga en ervaar
Leer de menselijke bestemming
Geluk en verdriet
Berichten van je leven
D Kwelling
Kinderogen gericht op de poort van de hemel
Voorbestemd voor minderheid
In de onderwereld vallen de anderen naar beneden
Gemarteld door aardse verdorvenheden
E Damnation
Een lange precessie
De gedachten van de zwarte ridder horen
Ik heb naar je gekeken
Uw gedrag in het leven was tevergeefs
Steek de wateren van de dood over
Met hun stille grenzen
Dan zul je zien
Uw wachtende graven
F Zuivering
Wanneer zal de ondergang zijn
Is het morgen
Is het morgen
Een lauwerkrans voor de toekomstige graven
Van de marcherende kinderen
Een lauwerkrans voor de volgende graven
Van de marcherende kinderen
G De mars
Componist: C. Koerts / Tekstschrijver: C. Koerts / G. Koerts / H. Ziech
Ondersteund door WordPress