Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: ed harcourt - Songtitle: i am the drug

Origineel

Once I was a shadow of a man
Most dark nights my head was in it's hands
I begged God to cure my aching limbs
But he did nothing, he gave me no advice
Didn't this God abandon Jesus Christ?
Oh if ites to you, I'll die for your sins
I am the drug that you've been waiting for
An urgent craving you cannot ignore
I am the fix that youe back for more
I am the drug
Bring out the dead, I'll show them how to live
Free their souls and watch them slowly drift
Like feathers of a wounded bird
I was wrapped up in a wooden box
Ball and chain, head out on the block
Oh, I wonder if you could say the final word?
I am the drug that you've been waiting for
An urgent craving you cannot ignore
I am the fix that youe back for more
I am the drug
This is not a flash, a figment of your imagination
I am much more then a first degree of separation
Without me all the lines of reality will blur
And the wall will breathe, close in like some forgotten curse
I am the drug that you've been waiting for
An urgent craving you cannot ignore
I am the fix that youe back for more
I am the drug

Vertaling

Ooit was ik een schaduw van een man
De meeste donkere nachten was mijn hoofd in zijn handen
Ik smeekte God om mijn pijnlijke ledematen te genezen
Maar hij deed niets, hij gaf me geen advies
Heeft deze God Jezus Christus niet verlaten?
Oh als het u betreft, zal ik sterven voor uw zonden
Ik ben het medicijn waar je op hebt gewacht
Een dringend verlangen dat u niet kunt negeren
Ik ben de oplossing die je terug wilt voor meer
Ik ben de drug
Breng de doden naar buiten, ik zal ze laten zien hoe ze moeten leven
Bevrijd hun ziel en kijk hoe ze langzaam afdrijven
Als veren van een gewonde vogel
Ik was verpakt in een houten kist
Bal en ketting, ga het blok op
Oh, ik vraag me af of je het laatste woord zou kunnen zeggen?
Ik ben het medicijn waar je op hebt gewacht
Een dringend verlangen dat u niet kunt negeren
Ik ben de oplossing die je terug wilt voor meer
Ik ben de drug
Dit is geen flits, een verzinsel van je verbeelding
Ik ben veel meer dan een eerste graad van scheiding
Zonder mij vervagen alle lijnen van de werkelijkheid
En de muur zal ademen, dichterbij komen als een vergeten vloek
Ik ben het medicijn waar je op hebt gewacht
Een dringend verlangen dat u niet kunt negeren
Ik ben de oplossing die je terug wilt voor meer
Ik ben de drug