Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: ed harcourt - Songtitle: the music box

Origineel

The music box
Is all that's left in the empty house
Must've left it when they moved out
In a hurry to flee the town
Armoured tanks
Broke through all of the soldier's ranks
You can be sure they weren't shooting blanks
From bodies laid out on the ground
There's a song your father had sung
When you were just knee high
Now a soldier plays the same tune
From the toy you left behind
Something to remind you
Something to remind you
Burnt to black
There's a face you don't recognise
Just a doll with hollow eyes
And a feeling you can't describe
In factories
Toys are made by thepanies
Who create our killing machines
So the planet can rest at ease
There's a story you had to hear
When you couldn't sleep at all
Now the pages are burning in some
Sad unholy war
Something to remind you
Something to remind you
Something to remind you
The ones you left behind you
Something to remind you
Something to remind you
Something to remind you
The ones you left behind you
The music box
Plays a song that I used to love
But now I can't remember what it was
For my memory has faded

Vertaling

De muziekdoos
Het enige dat nog over is in het lege huis
Moet het hebben achtergelaten toen ze weggingen
Haast om de stad te ontvluchten
Gepantserde tanks
Brak door alle rangen van de soldaat
Je kunt er zeker van zijn dat ze geen spaties schoten
Van lichamen die op de grond zijn neergelegd
Er is een liedje dat je vader had gezongen
Toen je net kniehoog was
Nu speelt een soldaat hetzelfde deuntje
Van het speelgoed dat je achterliet
Iets om je eraan te herinneren
Iets om je eraan te herinneren
Verbrand tot zwart
Er is een gezicht dat je niet herkent
Gewoon een pop met holle ogen
En een gevoel dat je niet kunt omschrijven
In fabrieken
Speelgoed wordt gemaakt door de bedrijven
Die onze moordmachines maken
Zodat de planeet gerust kan zijn
Er was een verhaal dat je moest horen
Als je helemaal niet kon slapen
Nu branden de pagina's in sommige
Trieste onheilige oorlog
Iets om je eraan te herinneren
Iets om je eraan te herinneren
Iets om je eraan te herinneren
Degene die je achterliet
Iets om je eraan te herinneren
Iets om je eraan te herinneren
Iets om je eraan te herinneren
Degene die je achterliet
De muziekdoos
Speelt een nummer af waar ik van hield
Maar nu kan ik me niet herinneren wat het was
Want mijn geheugen is vervaagd