Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Ed Sheeran - Songtitle: Afire Love

Origineel

Brandende Liefde Lyrics Ed Sheeran Send "Brandende Liefde" Ringtone to your Cell [Verse 1] Dingen waren allemaal goed gisteren En toen nam de duivel je geheugen En als je viel om uw overlijden vandaag Ik hoop dat de hemel is uw rustplaats Ik hoorde de dokters zet je borst pijn Maar dan zou dat de geneeskunde geweest En nu ben je weer die in het bed Hoe dan ook ik zal huilen met de rest van hen [Pre-Chorus] En mijn vader vertelde me "Zoon, het is niet zijn schuld dat hij niet weet je gezicht En je bent niet deslechts een " Hoewel mijn oma altijd zei hij gebruikte om te zingen [Chorus] Schat, houd me in je armen de manier waarop je deed gisteravond En we zullen binnen liggen voor een tijdje hier, oh Ik kon kijken in uw ogen, totdat de zon opkomt En we verpakt in het licht, in het leven, in de liefde Zet uw geopende lippen op de mijne en langzaam laat ze sluiten Want ze zijn ontworpen om samen te zijn, oh Met je lichaam naast de mijne, zal onze harten slaan als En we zijn in brand gestoken, we zijn brandend liefde [Verse 2] En dingen waren allemaal goedgisteren Maar toen nam de duivel je de adem beneemt En nu zijn we hier vertrokken van de pijn Zwart pak, zwarte das, staande in de regen En nu mijn familie is een weer Geniet samen met de vreemdelingen en een vriend Kijk in mijn hoofd, zou ik het te schilderen met een pen Zes jaar oud, ik herinner me toen [Pre-Chorus] [Chorus] [Brug] En mijn vader en al mijn familie Stijgen van hun stoel naar halleluja zingen En mijn vader en al mijn familie Stijgen van hun stoel naar halleluja zingen En mijn broer en allevan mijn familie Stijgen van hun stoel naar halleluja zingen En mijn vader en al mijn familie Stijgen van hun stoel naar halleluja zingen [Outro] Send "Brandende Liefde" Ringtone to your Cell

Vertaling

Afire Love Lyrics Ed Sheeran Send "Afire Love" Ringtone to your cell [Verse 1] Things were all good yesterday And then the devil took your memory And if you fell to your death today I hope that heaven is your resting place I heard the doctors put your chest in pain But then that could've been the medicine And now you're lying in the bed again Either way I'll cry with the rest of them [Pre-Chorus] And my father told me "Son, it's not his fault he doesn't know your face And you're not the only one" Although my grandma used to say he used to sing [Chorus] Darling, hold me in your arms the way you did last night And we'll lie inside for a little while here, oh I could look into your eyes until the sun comes up And we're wrapped in the light, in life, in love Put your open lips on mine and slowly let them shut For they're designed to be together, oh With your body next to mine, our hearts will beat as one And we're set alight, we're afire love [Verse 2] And things were all good yesterday But then the devil took your breath away And now we're left here in pain Black suit, black tie, standing in the rain And now my family is one again Stapled together with the strangers and a friend Look into my mind, I should paint it with a pen Six years old, I remember when [Pre-Chorus] [Chorus] [Bridge] And my father and all of my family Rise from their seats to sing hallelujah And my father and all of my family Rise from their seats to sing hallelujah And my brother and all of my family Rise from their seats to sing hallelujah And my father and all of my family Rise from their seats to sing hallelujah [Outro] Send "Afire Love" Ringtone to your cell