Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Ed Sheeran - Songtitle: Growing Up

Origineel

They say boys don't cry But your daddy shed a lot of tears They say I should be a strong man But baby, I'm still filled with fear Sometimes I don't know who I am Sometimes I question why I'm here I just wanna be a good dad Will I be? I have no idea They say girls shouldn't be tough And moms should raise their kids at home But baby, I know that that isn't true Cause your momma's the toughest person I know I wanna raise you to be like her And watch you show the world how to do it on your own I'm still tryna figure out who I am I don't wanna mess this up or do this wrong I'm gonna be there for your first breath I don't know if I'll be there for your first step I can promise you that I'll try to work less But the tour's routed, and I got this album Put in so many hours, and I just want the outcome To be something that I can look back and I can be proud of Don't wanna be a dad that's living in FaceTime But I've got a world to sing to and you at the same time I won't spoil you, you can trust that For your sweet 16, you get a bus pass Had your heart broken? Been there, done that I love you and I can't give you enough of that Get back to community that raised you up Read Langston Hughes, I suggest "A Raisin in the Sun" Listen to Sam Cooke, a change gon' come You put the work in, don't worry about the praise, my love Don't try to change the world, find something that you love And do it every day Do that for the rest of your life And eventually, the world will change I'll be patient, one more month You'll wrap your fingers round my thumb Times are changing, I know, but who am I if I'm the person you become If I'm still growing up, up, up, up If I'm still growing up, up, up, up I'm still growing up I recommend that you read The Alchemist Listen to your teachers, but cheat in calculus Tell the truth, regardless of the consequence And every day, give your momma a compliment Take your girl to the prom But don't get too drunk hanging out the limo Slow dance with your woman in your arms Sneak her in after but boy, you better tiptoe Don't wake your mom up, do yoga, learn 'bout karma Find God, but leave the dogma The quickest way to happiness? Learning to be selfless Ask more questions, talk about yourself less Study David Bowie, James Bowen and 2Pac Watch the sun set with best friends from a rooftop Wear a helmet, don't be stupid Jaywalk, but look before you do it If it snows, go outside, build a jump, get some help Get a sled, thrash the hill with your friends till it melts Go to festivals, camp, fall in love and dance You're only young once, my loved one, this is your chance Take risks, cause life moves so fast You're only young once, my loved one, this is your chance I'll be patient, one more month You'll wrap your fingers round my thumb Times are changing, I know, but who am I if I'm the person you become If I'm still growing up, up, up, up If I'm still growing up, up, up, up I'm still growing up I'll be patient, one more month You'll wrap your fingers round my thumb Times are changing, I know, but who am I if I'm the person you become If I'm still growing up, up, up, up If I'm still growing up, up, up, up I'm still growing up

Vertaling

Ze zeggen dat jongens niet huilen Maar je vader te werpen veel tranen Ze zeggen dat ik moet een sterke man te zijn Maar schatje, ik ben nog steeds gevuld met angst Soms weet ik niet wie ik ben Soms vraag ik waarom ik hier ben Ik wil gewoon een goede vader Zal ik zijn? ik heb geen idee Ze zeggen dat meisjes moeten niet moeilijk zijn En moeders moeten hun kinderen op te voeden thuis Maar schatje, ik weet dat dat niet waar is Omdat je moeder is de zwaarste persoon die ik ken Ik wil verhogen je te zijn als haar En kijk je de wereld laten zien hoe het moetin je eentje Ik ben nog steeds tryna uitzoeken wie ik ben Ik wil niet knoeien dit op of doe dit verkeerd Ik ben er gaat worden voor uw eerste adem Ik weet niet of ik zal er zijn voor je eerste stap Ik kan u beloven dat ik zal proberen om minder te werken Maar de tour is gerouteerd, en ik kreeg dit album Zet in zo veel uren, en ik wil gewoon de uitslag Om iets dat ik terug kan kijken en ik kan trots op te zijn Wil niet een vader die leeft in FaceTime Maar ik heb een wereld om te zingen en je tegelijkertijd Ikzal je niet verwennen, kun je erop vertrouwen dat Voor uw snoepje 16, krijg je een buskaart Had je hart gebroken? Been there, done that Ik hou van je en ik kan je niet genoeg te geven van die Ga terug naar de gemeenschap dat u opgewekt Lees Langston Hughes, stel ik voor "A Raisin in the Sun" Luister naar Sam Cooke, een verandering gon 'komen Je zet het werk in, maak je geen zorgen over de lof, mijn liefde Probeer niet om de wereld te veranderen, iets vinden dat je liefde En doe het elke dag Doe dat voor de rest van je leven En tenslotte,de wereld verandert Ik zal geduldig zijn, nog een maand Je zult je vingers wikkel om mijn duim Tijden veranderen, ik weet het, maar wie ben ik als Ik ben de persoon die je geworden Als ik nog steeds omhoog, omhoog, omhoog, omhoog Als ik nog steeds omhoog, omhoog, omhoog, omhoog Ik ben nog steeds opgroeien Ik stel voor dat je The Alchemist gelezen Luister naar je leraren, maar bedriegen in calculus Vertel de waarheid, ongeacht de gevolgen En elke dag, geef je moeder een compliment Neem je meisje naar de prom Maar niet te krijgendronken opknoping uit de limo Langzame dans met je vrouw in je armen Sluipen haar na, maar jongen, je kunt beter tenen Heeft je moeder niet wakker, yoga doen, te leren 'bout karma Zoek God, maar laat het dogma De snelste weg naar geluk? Leren onbaatzuchtig te zijn Meer vragen, praten over jezelf minder Studie David Bowie, James Bowen en 2Pac Kijken naar de set met de beste vrienden vanaf een dak zon Draag een helm, niet dom Jaywalk, maar kijken voordat je het doet Als het sneeuwt, ga naar buiten, het bouwen van een sprong,krijgen hulp Krijg een slee, thrash de heuvel met je vrienden tot het smelt Ga naar festivals, kamp, ​​verliefd en dans Je bent eens slechts jong, mijn geliefde, dit is uw kans Risico's te nemen, want het leven gaat zo snel Je bent eens slechts jong, mijn geliefde, dit is uw kans Ik zal geduldig zijn, nog een maand Je zult je vingers wikkel om mijn duim Tijden veranderen, ik weet het, maar wie ben ik als Ik ben de persoon die je geworden Als ik nog steeds omhoog, omhoog, omhoog, omhoog Als ik nog steeds omhoog, omhoog, omhoog, omhoog Ik ben nog steeds opgroeien Ik zal geduldig zijn, nog een maand Je zult je vingers wikkel om mijn duim Tijden veranderen, ik weet het, maar wie ben ik als Ik ben de persoon die je geworden Als ik nog steeds omhoog, omhoog, omhoog, omhoog Als ik nog steeds omhoog, omhoog, omhoog, omhoog Ik ben nog steeds opgroeien