Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Ed Sheeran - Songtitle: I Dont Need You

Origineel

Now I'm in town, break it down, thinking of making a new sound
Playing a different show every night in front of a new crowd
That's you now, ciao, seems that life is great now
See me lose focus, as I sing to you loud
And I can't, no, I won't hush
I'll say the words that make you blush
I'm gonna sing this now
See, I'm true, my songs are where my heart is
I'm like glue, I stick to other artists
I'm not you, now that would be disastrous
Let me sing and do my thing and move to greener pastures
See, I'm real, I do it all, it's all me
I'm not fake, don't ever call me lazy
I won't stay put, give me the chance to be free
Suffolk sadly seems to sort of suffocate me
'Cause you need me, man, I don't need you
You need me man, I don't need you
You need me man, I don't need you at all
You need me man, I don't need you
You need me man, I don't need you
You need me man, I don't need you
You need me man, I don't need you at all
You need me
I sing and write my own tune
And I write my own verso
Don't need another word-smith to make my tune sell
Call yourself a singer-writer. You're just bluffing
Your name's on the credits and you didn't write nothing
I sing fast, I know that all my shit's cool
I will blast and I didn't go to Brit School
I came fast with the way I act, right
I can't last if I'm smoking on a crack pipe
And I won't be a product of my genre
My mind will always be stronger than my songs are
Never believe the bullshit that fake guys feed to ya
Always read the stories that you hear on Wikipedia
And musically I'm demonstrating
When I perform live, feels like I am meditating
Times at the Enterprise when some fella filmed me
'A young singer-writer like Gabriella Cilmi'
'Cause you need me, man, I don't need you
You need me, man, I don't need you
You need me, man, I don't need you, at all
You need me, man, I don't need you
You need me, man, I don't need you
You need me, man, I don't need you
You need me, man, I don't need you, at all
You need me
'Cause with the lyrics I'll be aiming it right
I won't stop till my name's in light
At Stadium Heights with Damien Rice
On red carpets, now I'm on arabian nights
Because I'm young and all my brothers gonna give me advice
Long nighter, short height and I'm gone hyper
Never be anything but a singer-songwriter
The games over but now I'm on a new level
Watch how I step on the track without a loop pedal
People think that I'm bound to blow up
I've done around about a thousand shows
But I haven't got a house plus I live on the couch
So you can be the lyrics when I'm singing them out (wow)
From day one, I've been prepared
With V05 wax for my ginger hair
So now I'm back to the sofa giving a dose of what the future holds
'Cause it's another day plus I'll keep my last name forever keep the genre pretty basic
Gonna be breaking into other people's tunes when I chase it
And replace it with the elephant in the room with a facelift
Into another rappers shoes using new laces
Selling cds from my rucksack aiming for the papers
Selling cds from my rucksack aiming for majors
Nationwide til' we're just jack, soon as I get the bus back
Clean cut kid without a razor for the mustache
I hit back when the pen hurts me
I'm still a choir boy in a French church tee
I'm still the same as a year ago
But more people hear me though
According to the myspace and youtube videos
I'm always doing shows, if I'm not I'm in the studio
Truly broke, never growing up call me Ruffio
Melody music maker
Reading all the papers
They say I'm up and coming like I'm fucking in an elevator
'Cause you need me, man, I don't need you
You need me, man, I don't need you
You need me, man, I don't need you, at all
You need me, man, I don't need you
You need me, man, I don't need you
You need me, man, I don't need you
You need me, man, I don't need you, at all
You need me, man, I don't need you

Vertaling

Nu ben ik in de stad, breek het neer en denk aan een nieuw geluid
Elke avond speelt een andere show voor een nieuwe publiek
Dat is je nu, Ciao, lijkt dat het leven nu geweldig is
Zie mij, mijn focus verliezen, omdat ik hard aan je zing
En ik kan niet, nee, ik zal niet huilen
Ik zal de woorden zeggen die je laten blozen
Ik ga dit nu zingen
Zie, ik ben waar, mijn liedjes zijn waar mijn hart is
Ik ben als lijm, ik hou vast bij andere artiesten
Ik ben jij niet, nu zou dat rampzalig zijn
Laat me zingen en doe mijn ding en ga naar groenere weiden
Zie, ik ben echt, ik doe het allemaal, het is allemaal ik
Ik ben niet nep, bel me nooit lui
Ik zal niet blijven zitten, geef me de kans om vrij te zijn
Suffolk lijkt mij zo te verkleuren
Omdat je me nodig hebt, man, ik heb je niet nodig
Je hebt mij nodig man, ik heb je niet nodig
Je hebt me nodig man, ik heb je helemaal niet nodig
Je hebt me nodig man, ik heb je niet nodig
Je hebt me nodig man, ik heb je niet nodig
Je hebt me nodig man, ik heb je niet nodig
Je hebt me nodig man, ik heb je helemaal niet nodig
Je hebt me nodig
Ik zing en schrijf mijn eigen melodie
En ik schrijf mijn eigen verso
Ik heb geen andere woordsmid nodig om mijn stem te laten verkopen
Bel jezelf een zangereschrijver. Je bent gewoon aan het bluffen
Je naam staat op de credits en je hebt niets geschreven
Ik zing snel, ik weet dat al mijn shit cool is
Ik zal ontploffen en ik ging niet naar de britse school
Ik kwam snel met de manier waarop ik optreedt, juist
Ik kan niet duren als ik op een kraakpijp rook
En ik zal geen product van mijn genre zijn
Mijn gedachten zullen altijd sterker zijn dan mijn liedjes zijn
Geloof nooit de bullshit die nepjes aan je voeden
Lees altijd de verhalen die u op Wikipedia hoort
En muzikaal ben ik aan het tonen
Als ik live doe, voel ik me mediteren
Tijden bij het bedrijf toen sommige fella me verfilmde
'Een jonge zangeres-schrijver zoals Gabriella Cilmi'
Omdat je me nodig hebt, man, ik heb je niet nodig
Je hebt me nodig, man, ik heb je niet nodig
Je hebt me nodig, man, ik heb je helemaal niet nodig
Je hebt me nodig, man, ik heb je niet nodig
Je hebt me nodig, man, ik heb je niet nodig
Je hebt me nodig, man, ik heb je niet nodig
Je hebt me nodig, man, ik heb je helemaal niet nodig
Je hebt me nodig
Want met de teksten zal ik het goed richten
Ik zal niet stoppen tot mijn naam in het licht is
Bij Stadium Heights met Damien Rice
Op rode tapijten, nu ben ik op Arabische nachten
Omdat ik jong ben en al mijn broers mij advies geven
Lange nacht, korte hoogte en ik ben hyper
Nooit meer dan een zangereschrijver
De games over maar nu ben ik op een nieuw niveau
Kijk hoe ik op het spoor stapt zonder een looppedaal
Mensen denken dat ik gebonden moet worden om op te blazen
Ik heb ongeveer duizend shows gedaan
Maar ik heb geen huis en ik woon op de bank
Dus je kan de teksten zijn als ik ze uitzang (wow)
Vanaf de eerste dag ben ik voorbereid
Met V05 was voor mijn gember haar
Dus nu ga ik terug naar de bank en geven een dosis van wat de toekomst houdt
Omdat het een andere dag is, en ik houd mijn achternaam voor altijd, houd het genre vrij basic
Zal ik de muziek van andere mensen inbreken als ik het achtervolg
En vervang het met de olifant in de kamer met een facelift
In een andere rappers schoenen met nieuwe veters
Verkopen CD's uit mijn rugzak gericht op de papieren
Verkopen CD's uit mijn rugzak gericht op majors
Nationwide tot 'we zijn gewoon jack, zodra ik de bus terugkrijgt
Maak het snij kind schoon zonder een scheermes voor de snor
Ik raak terug als de pen me pijn doet
Ik ben nog steeds een koorjongen in een Franse kerkthee
Ik ben nog steeds hetzelfde als een jaar geleden
Maar meer mensen horen mij wel
Volgens de myspace en youtube video's
Ik doe altijd shows, als ik niet ben in de studio
Echt gebroken, nooit opgroeien, bel me Ruffio
Melodie muziek maker
Alle papieren lezen
Ze zeggen dat ik opkom en komt alsof ik in een lift neuk
Omdat je me nodig hebt, man, ik heb je niet nodig
Je hebt me nodig, man, ik heb je niet nodig
Je hebt me nodig, man, ik heb je helemaal niet nodig
Je hebt me nodig, man, ik heb je niet nodig
Je hebt me nodig, man, ik heb je niet nodig
Je hebt me nodig, man, ik heb je niet nodig
Je hebt me nodig, man, ik heb je helemaal niet nodig
Je hebt me nodig, man, ik heb je niet nodig