Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Ed - Songtitle: Don't

Origineel

I met this girl late last year She said don't you worry if I disappear I told her I'm not really looking for another mistake I called an old friend thinking that the trouble would wait But then I jumped right in a week later returned I reckon she was only looking for a lover to burn But I gave her my time, for two or three nights and Then I put it on pause until the moment was right I went away for months until our paths crossed again She told me I was never 'lookin' for a friend Maybe you can swing by my room around 10 Baby bring the lemon and a bottle of gin Well be in between the sheets till' the late AM Baby if you wanted me you should have just said She's singing Don't with my love That heart is so cold All over my home I don't wanna know that babe Don't with my love I told her, she knows Take aim and reload I don't wanna know that babe For a couple of weeks I only want to see her We drink away the days with a take away pizza Before a text message was the only way to reach her Now she's staying at my place and loves the way I treat her Singing out Aretha, all over the track like a feature And never wants to sleep I guess that I dont want to either But me and her we make money the same way 4 cities, 2 planes the same day And those shows have never been what its about Maybe well go together and just figure it out I'd rather put on a film with you and sit on the couch But we should get on the plane or we'll be missing it now Wish I'd have written it down, the way that things played out When she was kissing him how I was confused about She should figure it out Why I'm sat here singing Don't with my love That heart is so cold All over my own I don't wanna know that babe Don't with my love I told her, she knows Take aim and reload I don't wanna know that babe On my hotel door I don't even know if she knows what for She was crying on my shoulder I already told you Trust and respect is what we do this for I never intended to be next But you didn't need to to take him to bed, thats all And I never saw him as a threat Until you disappeared with him to have sex of course Its not like we were both on tour We were staying on the same hotel floor And I wasn't looking for a promise or commitment But it was never just fun and I thought you were different This is not the way you realize that you want it It's a bit too much too late if I'm honest And all this time God knows I'm singing Don't with my love That heart is so cold All over my own I don't wanna know that babe Don't with my love I told her, she knows Take aim and reload I don't wanna know that babe

Vertaling

Ik ontmoette dit meisje eind vorig jaar Ze zei maak je geen zorgen als ik verdwijn Ik vertelde haar dat ik ben niet echt op zoek naar een andere fout Ik belde een oude vriend te denken dat de problemen zou wachten Maar dan sprong ik gelijk in een week later terug Ik denk dat ze was alleen op zoek naar een minnaar te verbranden Maar ik gaf haar mijn tijd, voor twee of drie nachten en Dan zet ik hem op pauze tot het moment had gelijk Ik ging weg voor maanden totdat onze wegen weer gekruist Ze vertelde me dat ik nooit 'lookin' voor een vriend Misschien kun jeswing door mijn kamer rond 10 Baby brengen de citroen en een fles jenever Goed in te zijn tussen de lakens tot 'het einde van de AM Baby als je me wilde moet je gewoon hebben gezegd Ze zingt Niet met mijn liefde Dat hart is zo koud Overal in mijn huis Ik wil niet weten dat Babe Niet met mijn liefde Ik vertelde haar, ze weet Neem doel en herladen Ik wil niet weten dat Babe Voor een paar weken wil ik alleen maar om haar te zien We drinken de dagen weg met een take away pizza Voordat een SMS-bericht was de enige manier omhaar te bereiken Nu is ze een verblijf in mijn plaats en houdt van de manier waarop ik behandel haar Zingen uit Aretha, over de baan als een functie En nooit wil slapen Ik denk dat ik niet wil, hetzij Maar ik en haar geld op dezelfde manier maken we 4 steden, 2 vliegtuigen op dezelfde dag En die shows hebben nooit wat haar over geweest Misschien goed samen gaan en gewoon het uit Ik zou liever op een film met u en op de bank zitten Maar we moeten op het vliegtuig of we nu gemist worden het Wou dat ik het heb opgeschreven, de wegdat de dingen uitgespeeld Toen ze hem hoe kuste Ik was in de war over Ze moeten er wel uit Waarom ben ik hier zat te zingen Niet met mijn liefde Dat hart is zo koud Over mijn eigen Ik wil niet weten dat Babe Niet met mijn liefde Ik vertelde haar, ze weet Neem doel en herladen Ik wil niet weten dat Babe Op mijn hotel deur Ik weet niet eens of ze weet wat voor Ze huilde op mijn schouder Ik heb je al verteld Vertrouwen en respect is wat we doen dit voor Ik heb nooit de bedoeling naast zijn Maar je deed het nietmoeten om hem naar bed, dat is alles En ik zag hem nooit als een bedreiging Totdat je verdween met hem om seks te hebben natuurlijk Het is niet dat we waren allebei op tournee We verbleven op dezelfde verdieping als de kamer En ik was niet op zoek naar een belofte of verbintenis Maar het was nooit alleen maar leuk en ik dacht dat je anders was Dit is niet de manier waarop je je realiseert dat je het wilt Het is een beetje te veel te laat als ik eerlijk ben En al die tijd God weet ik zing Niet met mijn liefde Dat hart is zo koud Over mijn eigen Iwil je niet weten dat Babe Niet met mijn liefde Ik vertelde haar, ze weet Neem doel en herladen Ik wil niet weten dat Babe