Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: ElysianSoul - Songtitle: Sugar & Ice

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: ElysianSoul - Sugar & Ice ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van ElysianSoul! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter E van ElysianSoul en zie welke nummers wij nog meer van ElysianSoul in ons archief hebben staan zoals Sugar & Ice.


Origineel

Cause I'm sweet as sugar,
But I'm cold as ice.

"I'm so jealous,
She's so thin,"
That's what everyone will say,
Whenever you walk in.
In your mind you're careless,
Always giving in,
You never knew you wanted to
Embrace your darkest sins.

My name is anorexia,
We've met before,
I'm that voice that whispers deep inside
That's saying, you want more.
So won't you fade into perfection,
And learn to love the pain,
'Cause in my arms your fragile life
Has meaning once again.

The chance to change the numbers
On the scale is so alluring,
These voices in your head,
Are so alive, and so assuring.
I need to lose the weight
And get right back to where I was,
High eighty (lbs) is my perfection,
Low sixty (lbs) is hers.

'Cause I'm sweet as sugar,
But I'm cold as ice,
I'm the darkness in your eyes,
I'm the shadow to the light.
Keep your enemies close,
And they'll keep you strong,
With me inside your mind,
You can never go wrong.
I'm that shiver in your spine,
As the needle drops down,
I'm the back to your bone,
I'm your lost and found.
Well don't you worry my darling,
For when you scream,
I will be the one to help you reach your dreams.

Tell your friends that you're doing homework,
And go for a run,
Tell your family you've already eaten,
The wiser they'll be none.
'Cause starving isn't easy,
And it sure as hell ain't fun,
It's a long dark road ahead,
And we've only just begun.
Can't you see? All these people,
They don't care for you,
I would never lie to spare your feelings
Like they do.
Do right by me, and I'll be sugar sweet to you,
But cross me and my colder side
Just might show through.

Cause I'm sweet as sugar,
But I'm cold as ice,
I'm the darkness in your eyes,
I'm the shadow to the light.
Keep your enemies close,
And they'll keep you strong,
With me inside your mind,
You can never go wrong.
I'm that shiver in your spine,
As the needle drops down,
I'm the back to your bone,
I'm your lost and found.
Well don't you worry my darling,
For when you scream,
I will be the one to help you reach your dreams.

Hungry to bed, hungry to rise,
Makes a girl a smaller size,
Hungry to bed, hungry to rise,
Falling for my anorexic lies.
Hungry to bed, hungry to rise,
Makes me wanna go exercise,
Hungry to bed, hungry to rise,
Sweet as sugar and cold as ice.

Vertaling

Omdat ik zo zoet ben als suiker,
Maar ik ben koud als ijs.

"Ik ben zo jaloers,
Ze is zo dun, "
Dat is wat iedereen zal zeggen,
Wanneer je binnenkomt.
In gedachten ben je onvoorzichtig,
Altijd toegeven,
Je hebt nooit geweten dat je het wilde
Omhels je donkerste zonden.

Mijn naam is anorexia,
We hebben elkaar eerder ontmoet,
Ik ben die stem die diep van binnen fluistert
Dat wil zeggen, je wilt meer.
Dus ga je niet vervagen in perfectie,
En leer van de pijn te houden,
Omdat in mijn armen je fragiele leven
Heeft weer betekenis.

De kans om de cijfers te veranderen
Op de schaal is zo aantrekkelijk,
Deze stemmen in je hoofd,
Zijn zo levend en zo geruststellend.
Ik moet het gewicht verliezen
En ga meteen terug naar waar ik was,
High tighty (lbs) is mijn perfectie,
Low sixty (lbs) is van haar.

Omdat ik zo zoet ben als suiker,
Maar ik ben koud als ijs,
Ik ben de duisternis in je ogen,
Ik ben de schaduw voor het licht.
Houd je vijanden dichtbij,
En ze zullen je sterk houden,
Met mij in je gedachten,
Je kunt nooit fout gaan.
Ik ben die rilling in je rug,
Terwijl de naald naar beneden valt,
Ik ben tot op het bot
Ik ben je verloren en gevonden.
Wel, maak je geen zorgen, lieverd,
Want als je schreeuwt,
Ik zal degene zijn die je helpt je dromen te bereiken.

Vertel je vrienden dat je huiswerk maakt,
En ga hardlopen,
Vertel je familie dat je al hebt gegeten,
Hoe wijzer ze zijn.
Omdat uithongeren niet eenvoudig is,
En het is zeker niet leuk,
Het is een lange donkere weg vooruit,
En we zijn nog maar net begonnen.
Kan je niet zien? Al deze mensen,
Ze geven niet om je,
Ik zou nooit liegen om je gevoelens te sparen
Zoals zij doen.
Doe mij goed, en ik zal suikerzoet voor je zijn,
Maar kruis mij en mijn koudere kant
Komt misschien door.

Omdat ik zo zoet ben als suiker,
Maar ik ben koud als ijs,
Ik ben de duisternis in je ogen,
Ik ben de schaduw voor het licht.
Houd je vijanden dichtbij,
En ze zullen je sterk houden,
Met mij in je gedachten,
Je kunt nooit fout gaan.
Ik ben die rilling in je rug,
Terwijl de naald naar beneden valt,
Ik ben tot op het bot
Ik ben je verloren en gevonden.
Wel, maak je geen zorgen, lieverd,
Want als je schreeuwt,
Ik zal degene zijn die je helpt je dromen te bereiken.

Hongerig naar bed, hongerig om op te staan,
Maakt een meisje kleiner,
Hongerig naar bed, hongerig om op te staan,
Vallen voor mijn anorexia leugens.
Hongerig naar bed, hongerig om op te staan,
Laat me gaan sporten,
Hongerig naar bed, hongerig om op te staan,
Zoet als suiker en koud als ijs.