Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Eminem - Songtitle: River

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Eminem - River ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Eminem! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter E van Eminem en zie welke nummers wij nog meer van Eminem in ons archief hebben staan zoals River.


Origineel

I've been a liar, been a thief
Been a lover, been a cheat
All my sins need holy water, feel it washing over me
A little one, I don't want to admit to something
If all it's gonna cause is pain
Truth in my lies right now are falling like the rain
So let the river run
He's coming home with his next grasp to catch flack
Sweat jackets and dress less, mismatch
On his breast jackets is sex addict
And cheaters want to egg sack it for being checked, get back
It's a chest match, she's on his back like a jetpack
She's kept track of all his internet chats
And guess who just so happens to be moving on to the next
Actually, just shit on my last chick and she has what my ex lacks
'Cause she loves danger, psychopath
And you don't fuck with no man's girl, even I know that
But she devised some plan to stab him in the back
Knifing hands, says the relationship hanging by a strip
So she's been on the web lately
Says maybe she'll be my Gwen Stacy, to Spiderman
And I know she's using me to try to play him, I don't care
Hi Suzanne, but I shoulda' said "Bye Suzanne" after the first night, but tonight I am
I've been a liar, been a thief
Been a lover, been a cheat
All my sins need holy water, feel it washing over me
A little one, I don't want to admit to something
If all it's gonna cause is pain
Truth in my lies right now are falling like the rain
So let the river run
One night stand turned into night stayin'
It was cold, some lights gram
Y'all be hung tight and
He found out, now she feels deserted and used
'Cause he left, so what? He did adverse to her too
Now how am I supposed to tell this girl that we're through?
It's hard to find the words, I'm aloof, nervous and suited
When it's too hurt but what you deserve is the truth
Don't take it personal, I just can't say this in cursin' to you
So I revert to the studio like Hole In The Wall diners
Don't have to be reserved in a booth
I just still like the person who I'm turnin' into
Irreversible, I pray for you like a church at the pew
And now that I got you I don't want you
Took advantage of my thirst to pursue
Why do I do this dirt that I do?
Get on my soap box and breach, my sermon in speech
Detergent and bleach is burned in the womb
'Cause now with her in the womb
We can't bring her in this bullshit in new
To use protection 'fore I pity to your forbidden crew, fuck
I've been a liar, been a thief
Been a lover, been a cheat
All my sins need holy water, feel it washing over me
A little one, I don't want to admit to something
If all it's gonna cause is pain
Truth in my lies now are falling like the rain
So let the river run
My name's (ooh)
My name's (ooh)
Denver, never run
Call me (ooh)
Call me (ooh)
River (ooh)
We'll let the river run
Always the bride's maid, never "The bride, hey!"
What can I say? If life was a highway
The sequels are non-clay
But be swerving in side lanes
Speeds at a high rate, like I'm sliding on ice maybe
That's why I'm made, that came at you sideways
I can't keep my lies straight, what I made you
Terminate my baby
This love triangle, left us in a rectangle
What else can I say? It was fun for a while
That I really woulda' loved your smile
Didn't really want to abort
But fuck it, what's one more lie to tell an unborn child?
I've been a liar, been a thief
Been a lover, been a cheat
All my sins need holy water, feel it washing over me
A little one, I don't want to admit to something (I'm sorry, I fucked up)
If all it's gonna cause is pain
Truth in my lies now are falling like the rain
So let the river run

Vertaling

Ik ben een leugenaar geweest, een dief geweest
Ben een geliefde, een vals spel geweest
Al mijn zonden hebben heilig water nodig, voel het over me heen wassen
Een kleintje, ik wil iets niet toegeven
Als alles wat het gaat veroorzaken pijn is
De waarheid in mijn leugens nu vallen als de regen
Dus laat de rivier rennen
Hij komt naar huis met zijn volgende greep om flack te vangen
Zweetjassen en minder kleden, mismatch
Op zijn borstjas is seksverslaafde
En valsspelers willen het ei plunderen om gecontroleerd te worden, terug te komen
Het is een kistmatch, ze ligt op zijn rug als een jetpack
Ze houdt al zijn internetchats bij
En raad eens wie zo toevallig overgaat op de volgende
Schijt eigenlijk maar op mijn laatste meid en zij heeft wat mijn ex mist
Omdat ze houdt van gevaar, psychopaat
En je neukt niet met niemandsmeisje, zelfs dat weet ik niet
Maar ze bedacht een plan om hem achterin neer te steken
Handen knikken, zegt de relatie aan een strip
Dus ze is de laatste tijd op het web geweest
Zegt misschien dat ze mijn Gwen Stacy zal zijn, voor Spiderman
En ik weet dat ze me gebruikt om te proberen hem te spelen, kan me niet schelen
Hoi Suzanne, maar ik had '' Dag Suzanne 'moeten zeggen' na de eerste nacht, maar vannacht ben ik dat
Ik ben een leugenaar geweest, een dief geweest
Ben een geliefde, een vals spel geweest
Al mijn zonden hebben heilig water nodig, voel het over me heen wassen
Een kleintje, ik wil iets niet toegeven
Als alles wat het gaat veroorzaken pijn is
De waarheid in mijn leugens nu vallen als de regen
Dus laat de rivier rennen
Eén nachtstand is nacht geworden
Het was koud, sommige lichten gram
Jullie worden stevig opgehangen en
Hij kwam erachter, nu voelt ze zich verlaten en gebruikt
Omdat hij vertrok, dus wat? Hij deed ook ongunstig aan haar
Hoe moet ik dit meisje vertellen dat we klaar zijn?
Het is moeilijk om de woorden te vinden, ik ben afstandelijk, nerveus en geschikt
Als het te erg is, maar wat je verdient, is de waarheid
Neem het niet persoonlijk, ik kan dit alleen niet tegen je zeggen
Dus ik keer terug naar de studio zoals Hole In The Wall-diners
Je hoeft niet te worden gereserveerd in een stand
Ik hou gewoon nog steeds van de persoon waar ik mee bezig ben
Onomkeerbaar, ik bid voor je als een kerk bij de bank
En nu ik jou heb, wil ik je niet
Ik heb geprofiteerd van mijn dorst om verder te gaan
Waarom doe ik dit vuil dat ik doe?
Ga op mijn zeepkist en doorbraak, mijn preek in rede
Wasmiddel en bleekwater worden in de baarmoeder verbrand
Want nu met haar in de baarmoeder
We kunnen haar niet in deze bullshit brengen in nieuw
Om bescherming te gebruiken voordat ik medelijden heb met je verboden bemanning, fuck
Ik ben een leugenaar geweest, een dief geweest
Ben een geliefde, een vals spel geweest
Al mijn zonden hebben heilig water nodig, voel het over mij heen wassen
Een kleintje, ik wil iets niet toegeven
Als alles wat het gaat veroorzaken pijn is
De waarheid in mijn leugens valt nu als de regen
Dus laat de rivier rennen
Mijn naam is (ooh)
Mijn naam is (ooh)
Denver, ren nooit
Bel me (ooh)
Bel me (ooh)
River (ooh)
We laten de rivier rennen
Altijd de meid van de bruid, nooit "De bruid, hé!"
Wat kan ik zeggen? Als het leven een snelweg was
De sequels zijn niet van klei
Maar zwenk in zijstroken
Snel versnelt, zoals ik misschien op ijs schuif
Dat is de reden waarom ik ben gemaakt, die op je afkwam
Ik kan mijn leugens niet recht houden, wat ik je heb gemaakt
Beëindig mijn baby
Deze liefdesdriehoek heeft ons in een rechthoek achtergelaten
Wat kan ik nog meer zeggen? Het was een tijdje leuk
Dat ik echt van je glimlach hield
Wilde niet echt afbreken
Maar fuck it, wat is nog een leugen om een ??ongeboren kind te vertellen?
Ik ben een leugenaar geweest, een dief geweest
Ben een geliefde, een vals spel geweest
Al mijn zonden hebben heilig water nodig, voel het over mij heen wassen
Een kleintje, ik wil iets niet toegeven (het spijt me, ik heb het verpest)
Als alles wat het gaat veroorzaken pijn is
De waarheid in mijn leugens valt nu als de regen
Dus laat de rivier rennen