Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Faces Without Names - Songtitle: Deadly Beauty

Origineel

Story of a girl, who lost her world, so she could be beautyful.. 1, 2, 3, 4.. Fifteen, so sweet, you'd think but she's got a secret.. Made up her mind, the day she came to find out that he left.. I guess there's another girl, this time blue eyes, blonde hair. She'd do anything to catch his eye, but she knows she'll never compare. Skips school, won't eat, can't barely sleep Takes drastic measures. Runs seven miles a day in the sun, wearing a sweater. She turns the radio on, so no one hears what she's doing. 'Cause she convinced herself, he'll come back to her when she's perfect. She's just a girl, who doesn't know she's already beautiful. One year ago, when you have seen her, you would never know. This would be her only out, for everytime she's broken down and hates herself. For everything what's wrong in life, looks in de mirror en criticize. She'd rather be beautiful than alive. oh oh oh.. Nineteen, one shrink, two times a week. But nothing's changing. Mom cries at night for her life, 'cause she knows she's fading. She's tried to turn around, but she's too far in the wrong direction. Wasn't supposed to be this way, all she wanted was some atention. She's just a girl who doesn't know she's already beautiful. Five years ago, when you have seen her, you would never know. This would be her only out, for everytime she's broken down and hates herself. For everything what's wrong in life, looks in de mirror en criticize. She'd rather be beautiful than alive. oh oh oh oh oh oh oh oh Twenty three, now she's burried underneath red roses. I'm gonna miss her and I hope someone learns from this. Maybe she's happy now, maybe she's finally free, of not feeling good enough and maybe she's rid of her disease. She's just a girl who didn't feel that she was already beautiful. Seven years ago, if you had seen her, you would never know. This would be her only out, for everytime she's broken down and hates herself. For everything what's wrong in life, looks in de mirror en criticize. She'd rather be beautiful than alive. oh oh oh oh oh oh oh oh no no no no no no no no

Vertaling

Verhaal van een meisje, die haar wereld verloor, zodat ze kon worden beautyful .. 1, 2, 3, 4 .. Vijftien, zo lief, je zou denken maar ze heeft een geheim .. Samengesteld uit haar gedachten, de dag kwam ze om uit te vinden dat hij wegging .. Ik denk dat er een ander meisje, dit keer blauwe ogen, blond haar. Ze zou alles doen om zijn aandacht te trekken, maar ze weet dat ze nooit met elkaar vergelijken. Skips school, zal niet eten, niet kunnen nauwelijks slapen Neemt drastische maatregelen. Loopt zeven mijl per dag in de zon, het dragen van een trui. Ze draait de radio aan, dus geenmen hoort wat ze doet. Omdat ze ervan overtuigd zichzelf, hij terug naar haar te komen als ze perfect. Ze is gewoon een meisje, die niet weet ze is al mooi. Een jaar geleden, als je haar hebt gezien, zou je nooit weten. Dit zou haar alleen te zijn, voor iedere keer dat ze afgebroken en heeft een hekel aan zichzelf. Voor alles wat er mis is in het leven, kijkt in de spiegel en bekritiseren. Ze liever mooi zijn dan levend. oh oh oh .. Negentien, een krimpen, twee keer per week. Maar niets isveranderen. Moeder huilt 's nachts voor haar leven, Want ze weet dat ze vervagen. Ze probeerde om te draaien, maar ze is te ver in de verkeerde richting. Was niet de bedoeling om op deze manier te zijn, het enige wat ze wilde was een atention. Ze is gewoon een meisje die niet weet ze is al mooi. Vijf jaar geleden, als je haar hebt gezien, zou je nooit weten. Dit zou haar alleen te zijn, voor iedere keer dat ze afgebroken en heeft een hekel aan zichzelf. Voor alles wat er mis is in het leven, kijkt in de spiegel en bekritiseren. Ze hadliever mooi dan levend. oh oh oh oh oh oh oh oh Drieëntwintig, nu is ze begraven onder rode rozen. Ik ga haar missen en ik hoop dat iemand leert van deze. Misschien is ze nu gelukkig, misschien is ze eindelijk vrij, van niet het gevoel goed genoeg en misschien is ze van haar af ziekte. Ze is gewoon een meisje die had niet het gevoel dat ze was al mooi. Zeven jaar geleden, als je haar had gezien, zou je nooit weten. Dit zou haar alleen te zijn, voor iedere keer dat ze afgebroken en heeft een hekel aan zichzelf. Vooralles wat er mis is in het leven, kijkt in de spiegel en bekritiseren. Ze liever mooi zijn dan levend. oh oh oh oh oh oh oh oh nee nee nee nee nee nee nee nee