Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: faerghail - Songtitle: in the arms of a nightmare

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: faerghail - in the arms of a nightmare ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van in the arms of a nightmare? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van faerghail! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter f van faerghail en zie welke nummers wij nog meer van faerghail in ons archief hebben staan zoals in the arms of a nightmare.


Origineel

Wardrum pounded and signed the hordes
Battalions gathered and prayed their lords
The war started and lasted years
Pain was there but they hided their tears
Death in the woods and bombs in the air
It slaughtered the innocence that once was there
They fought like beasts and many of them fell
Ceased to exist in the frontline hell
They stopped showing their emotions, those dulging eyes
Left only the fear of death from the skies
See a dying soul in that distant flare
And the child inside has been left alone to die
Look closer to see he doesn't care
For they came here to battle and not to cry
From cradle to grave shall thee march in vain
Your fate is never to see what's in the end of this lane
Only light you see is your machinegun fire
"To let the reaper get me is my only desire"
"Come with me and I'll take you there
I shall lead you away to another nightmare"
A blinding light and a voice from the sky
"Abandon him for his kingdom is a lie
Follow the light and I'll set you free
Ride on my wings, put your faith in me"
"My mission is notpleted I aim to kill
A task of death I shall fulfill"
You've chosen the path that takes you down
Where slaves are kings and the other way around

Vertaling

Wardrum bonkte en tekende de horden
Bataljons verzamelden zich en baden hun heren
De oorlog begon en duurde jaren
Er was pijn, maar ze verborgen hun tranen
Dood in het bos en bommen in de lucht
Het slachtte de onschuld af die er ooit was
Ze vochten als dieren en velen van hen vielen
Opgehouden te bestaan ??in de frontlinie-hel
Ze lieten hun emoties niet meer zien, die slappe ogen
Alleen de angst voor de dood vanuit de lucht
Zie een stervende ziel in die verre gloed
En het kind binnen is alleen gelaten om te sterven
Kijk dichter om te zien dat het hem niet kan schelen
Want ze kwamen hier om te vechten en niet om te huilen
Van wieg tot graf zal u tevergeefs marcheren
Je lot is nooit te zien wat er aan het einde van deze rijstrook is
Het enige licht dat je ziet is je machinegeweervuur
"De maaier te laten pakken is mijn enige wens"
'Kom mee en ik breng je erheen
Ik zal je wegleiden naar een nieuwe nachtmerrie "
Een verblindend licht en een stem uit de lucht
'Verlaat hem voor zijn koninkrijk is een leugen
Volg het licht en ik laat je vrij
Rijd op mijn vleugels, stel je vertrouwen in mij "
'Mijn missie is niet voltooid, ik wil doden
Een doodstaak die ik zal vervullen "
Je hebt het pad gekozen dat je naar beneden brengt
Waar slaven koningen zijn en andersom