Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: fascinating aida - Songtitle: dogging

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: fascinating aida - dogging ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van dogging? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van fascinating aida! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter f van fascinating aida en zie welke nummers wij nog meer van fascinating aida in ons archief hebben staan zoals dogging.


Origineel

My husband came home friday with a brand new motor car.
He told me I could drive, it I said Brian you're a star.
We drove down to the boozer for a vodka and a fag then of course we had celebrate the purchase with a shag.
We go dogging,
We go dogging,
We're a treat for any passers by out jogging.
We do it 'cos we've found that when people crowd around it is somehow more profound when we're dogging.
(Spoken)
Oh now well some of the older members of the audience my have a little bit of difficulty with this one.
I just say hang on in there and think the meaning will shine through.
Bill how are you doing.
Anyhow if you are still a little bit in the dark at the end.
Just ask a young person or emm...Google.
Just don't take yourputer for repair immediately afterwards.
(Sung)
Well we drove down to the far end of the car park back of Asda.
A threesome was hard at it in a sporty little Mazda.
It made it more exciting as they pressed against the glass.
And when Brian got his torch out you could see right up her arse!
They were dogging,
They were dogging,
Believe me they were more than merely snogging.
But though her cheek were parted she spoilt it when she farted and we wanted to get started on OUR dogging.
(Spoken)
Now how are the older members doing now.
Not finding it too impenetrable?
Those of a sensitive disposition, leave now...
(Sung)
Well we rushed back too our car 'cos we were randy as two goats.
But being late november we had on our duffle coats.
We should have stripped off first before getting back inside.
'cos disrobing in a smart car isn't easy have YOU tried?
We were dogging
We were dogging
In the struggle poor old Brian tore his frogging.
Our Apparel was misguided 'cos when our heads collided Brian's manhood then subsided, but thats dogging.
Well I admit this was a setback but i wasn't beaten yet. 'cos i'm really very handy with my man's beef bayonet.
I quickly had his flagpole up responding to my touch.
And next thing I was upside down and staring at the clutch.
We were dogging,
We were dogging,
Oh the heat was on to stop the windows fogging.
Thank god for plastic sheeting well one must protect the seating.
'Cos the fabric takes a beating when your dogging.
Well by now a crowd had gathered it was cheering fit to burst.
An Brian was close to peaking though he likes me toe first.
My legs were out the sunroof as I really hit my stride.
Then Brian promptly stopped and cried "The Rozzers are outside!".
We were dogging,
We were dogging,
We were so alarmed our arteries were clogging.
But we took it on chin when the coppers with a grin said:
"Can anyone join in with your dogging?
Well as you can imagine Brian and I were thrilled to bits.
I love to feel a coppers truncheon in between my tits.
My ecstasy was mounting I was feeling so alive,
When who should wander by but a bloke from channel 5.
He likes dogging
HE likes dogging
He signed us for a series he was flogging.
So watch out for Brian and me and the odd Celebrity,
We were shagging on TV likely dogging.
Oh we'll be dogging
We'll be dogging
Oh think of all the limelight we'll be hogging,
Well the credits show my hand massaging Brian's gland,
The Presenter's Russell Brand, lovely dogging!

Vertaling

Mijn man kwam vrijdag thuis met een splinternieuwe auto.
Hij zei dat ik kon autorijden, en ik zei Brian dat je een ster bent.
We reden naar de boozer voor een wodka en een flikker en natuurlijk moesten we de aankoop vieren met een shag.
We gaan achter,
We gaan achter,
We zijn een traktatie voor voorbijgangers door te joggen.
We doen het omdat we hebben geconstateerd dat wanneer mensen eromheen lopen, het op de een of andere manier dieper is als we achtervolgen.
(Gesproken)
Ach ja, sommige oudere leden van het publiek hebben hier een beetje moeite mee.
Ik zeg gewoon, wacht even en denk dat de betekenis doorschijnt.
Bill hoe gaat het met je?
Hoe dan ook, als je aan het eind nog een beetje in het donker bent.
Vraag het maar aan een jongere of emm ... Google.
Neem uw computer niet direct daarna mee voor reparatie.
(Gezongen)
Nou, we reden naar het uiteinde van de parkeerplaats achter Asda.
In een sportieve kleine Mazda was het een trio.
Het maakte het nog spannender toen ze tegen het glas drukten.
En toen Brian zijn fakkel tevoorschijn haalde, kon je haar recht in de kont zien!
Ze waren achter,
Ze waren achter,
Geloof me, ze waren meer dan alleen maar snuiven.
Maar hoewel haar wang gescheiden was, bedierf ze het toen ze een scheet liet en we wilden aan de slag met ONZE achtervolging.
(Gesproken)
Hoe gaat het nu met de oudere leden.
Vindt u het niet te ondoordringbaar?
Degenen met een gevoelige aanleg vertrekken nu ...
(Gezongen)
We haastten ons ook terug naar onze auto omdat we zo geil waren als twee geiten.
Maar eind november hadden we onze duffelcoats aan.
We hadden ons eerst moeten ontdoen voordat we weer naar binnen gingen.
'omdat het uitpakken in een slimme auto niet gemakkelijk is, heb je het geprobeerd?
We waren achter
We waren achter
In de strijd scheurde de arme oude Brian zijn kikkers.
Onze kleding was misleidend omdat onze hoofden in botsing kwamen met Brian's mannelijkheid en daarna afnamen, maar dat is hardnekkig.
Ik geef toe dat dit een tegenslag was, maar ik was nog niet verslagen. want ik ben echt heel handig met de bajonet van mijn man.
Ik had snel zijn vlaggenmast omhoog als reactie op mijn aanraking.
En vervolgens stond ik ondersteboven en staarde naar de koppeling.
We waren achter,
We waren achter,
Oh, de hitte stond aan om te voorkomen dat de ramen beslagen.
Godzijdank voor plastic zeilen goed moet men de stoelen beschermen.
'Omdat de stof tegen een stootje kan als je aan het achtervolgen bent.
Welnu, een menigte had zich verzameld en het was juichend om te barsten.
Een Brian was bijna aan het pieken, hoewel hij me eerst leuk vindt.
Mijn benen waren uit het zonnedak toen ik echt mijn pas sloeg.
Toen stopte Brian prompt en riep "The Rozzers are outside!".
We waren achter,
We waren achter,
We waren zo gealarmeerd dat onze bloedvaten verstopten.
Maar we namen het op de kin toen de kopers met een grijns zeiden:
'Kan iemand meedoen met uw achtervolging?
Zoals je je kunt voorstellen waren Brian en ik heel blij.
Ik vind het heerlijk om een ??knuppel tussen mijn tieten te voelen.
Mijn extase nam toe, ik voelde me zo levend,
Wanneer wie langs zou moeten dwalen maar een kerel van kanaal 5.
Hij houdt van achtervolgen
HIJ houdt van achtervolgen
Hij tekende ons voor een serie die hij aan het geselen was.
Dus kijk uit voor Brian en mij en de vreemde Celebrity,
We waren aan het shaggen op tv, waarschijnlijk achtervolgd.
Oh, we zullen achtervolgen
We zullen achtervolgen
Oh denk aan alle schijnwerpers die we zullen bezighouden,
De credits laten zien dat mijn hand de klier van Brian masseert,
The Presenter's Russell Brand, heerlijk achtervolgen!