Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: fates warning - Songtitle: the sorceress

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: fates warning - the sorceress ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van fates warning! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter f van fates warning en zie welke nummers wij nog meer van fates warning in ons archief hebben staan zoals the sorceress.


Origineel

I search alone, dark the night, deep the
Blackest forest, down the devil's hopyard
On my way from Salem I lit a fire
Magical brimstone sparks ashes from the
Hazel wood
Dancing with the banshee, fire rose up
To the sky.
The dead of night parts the sky, the Salem
Witch
Hunting eyes Malefica spells
She soars the ocean shore of Kildare
Over tombs of the harpy fields
Ride the great beast abandoned girls
Lonely girls ride the great beast
Virginal goddess of Hunt Diana
Through the Brocken Spectre rose a lureing
Angel
Sister of Morgana, forever dressed in black
Journey through the witch trials learned
Of lore
And wives tales
We fathomed the deepest oceans o her
Darkest mind
Searching lands of giants and dragons
Sail the oceans of serpents and krakens
Under ages of dark the Salem witch
Burned beneath mindless torture of men
Through the castles of demons and wizards
Cast to their fate the Moerea the sisters
Two hundred fifty thousand the Salem witch
In the bog of the Witch Meadow run
Malifica revenge plague have begun
Burned alive for a crim never done
Children of the darkness dance on the coven
Of the lost
In blazing pyre suspended in air she
Demands holocaust
She can exorcise with the whites of her eyes
She'll devour your children, in a wink of
An eye, descend from the sky to the
Cauldren of the damned.
Her burning lips urned the infamous kiss
She took me by the hand
In a wink of your eye she ascends to the sky
She unveiled my talisman I'm the
Witch finder general.

Vertaling

Ik zoek alleen, donker de nacht, diep de
Zwartste bos, langs de hopyard van de duivel
Op weg van Salem stak ik een vuur aan
Magische zwavel vonken as uit de
Hazel hout
Dansend met de banshee, steeg het vuur
Naar de lucht.
Het holst van de nacht scheidt de lucht, de Salem
Heks
Jachtogen Malefica spreuken
Ze zweeft de oceaankust van Kildare
Over graven van de harpijvelden
Berijd het grote beest verlaten meisjes
Eenzame meisjes rijden op het grote beest
Maagdelijke godin van Hunt Diana
Door de Brocken Spectre steeg een lokaas
Engel
Zuster van Morgana, altijd in het zwart gekleed
Reis door de geleerde heksenprocessen
Van overlevering
En vrouwenverhalen
We hebben de diepste oceanen van haar doorgrond
Donkerste geest
Land van reuzen en draken doorzoeken
Vaar over de oceanen van slangen en krakens
Onder donkere tijden was de Salem-heks
Verbrand onder hersenloze martelingen van mannen
Door de kastelen van demonen en tovenaars
Werp de zusters Moerea naar hun lot
Tweehonderdvijftigduizend de Salem-heks
In het moeras van de Witch Meadow run
De wraakplaag van Malifica is begonnen
Levend verbrand voor een misdaad nooit gedaan
Kinderen van de duisternis dansen op de coven
Van de verlorenen
In brandende brandstapel zweefde ze
Eist holocaust
Ze kan bezweren met het wit van haar ogen
Ze zal je kinderen in een oogwenk verslinden
Een oog, daal af van de lucht naar de
Cauldren van de verdoemden.
Haar brandende lippen wierpen de beruchte kus
Ze pakte me bij de hand
In een oogwenk stijgt ze op naar de lucht
Ze onthulde mijn talisman, ik ben de
Heksenzoeker algemeen.