Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: go fish - Songtitle: my god

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: go fish - my god ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van my god? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van go fish! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter g van go fish en zie welke nummers wij nog meer van go fish in ons archief hebben staan zoals my god.


Origineel

My God is so big
And so strong
And so mighty
There's nothing my God cannot do
(4x)
In the beginning
God made everything
God simply spoke
And the world came to being
He sent a flood
And made everything new
He parted the sea
And let His people walk through
He helped a boy
To bring a giant right down
Joshua marched
The walls fell to the ground
These acts of power
Are worthy of praise
But if you want to question
My God and His ways
(I'll look you in the eye and say:)
My God is so big
And so strong
And so mighty
There's nothing my God cannot do
(2x)
Though we are sinners
He still gave us worth
God sent His Son
To live here on the earth
He healed the sick
He made blind men see
He let the lame walk
And He set the world free
He died on a cross
And He rose from the grave
He conquered sin
He is mighty to save
He went to heaven
And He'sing back
God's word is true
But if it's attacked
(I'll look you in the eye and say:)
My God is so big
And so strong
And so mighty
There's nothing my God cannot do
(2x)
God, the Spirit
God, the Father
God, the Son
(1 + 1 + 1 = 1)
(2x)
I want the world
To know about my God
I want to live
So the whole word can see
That my heart is changed
I'm forgiven and new
If people need proof
May they see it in me
(Let's look the world in the eye
Let's look them in the eye and say:)
My God is so big
And so strong
And so mighty
There's nothing my God cannot do
(5x)

Vertaling

Mijn God is zo groot
En zo sterk
En zo machtig
Er is niets wat mijn God niet kan doen
(4x)
In het begin
God heeft alles gemaakt
God sprak eenvoudig
En de wereld is ontstaan
Hij stuurde een overstroming
En alles nieuw gemaakt
Hij scheidde de zee
En laat Zijn volk er doorheen wandelen
Hij hielp een jongen
Om een ??reus naar beneden te halen
Joshua marcheerde
De muren vielen op de grond
Deze daden van macht
Zijn lof waard
Maar als je vragen wilt stellen
Mijn God en zijn wegen
(Ik zal je in de ogen kijken en zeggen :)
Mijn God is zo groot
En zo sterk
En zo machtig
Er is niets wat mijn God niet kan doen
(2x)
Hoewel we zondaars zijn
Hij gaf ons nog steeds de moeite waard
God stuurde zijn zoon
Om hier op aarde te leven
Hij genas de zieken
Hij liet blinde mannen zien
Hij liet de verlamde lopen
En Hij maakte de wereld vrij
Hij stierf aan een kruis
En Hij stond op uit het graf
Hij overwon de zonde
Hij is geweldig te redden
Hij ging naar de hemel
En Hij komt terug
Gods woord is waar
Maar als het wordt aangevallen
(Ik zal je in de ogen kijken en zeggen :)
Mijn God is zo groot
En zo sterk
En zo machtig
Er is niets wat mijn God niet kan doen
(2x)
God, de Geest
God, de Vader
God, de zoon
(1 + 1 + 1 = 1)
(2x)
Ik wil de wereld
Om te weten over mijn God
ik wil leven
Zodat het hele woord kan zien
Dat mijn hart is veranderd
Ik ben vergeven en nieuw
Als mensen bewijs nodig hebben
Mogen ze het in mij zien
(Laten we de wereld in de ogen kijken
Laten we ze in de ogen kijken en zeggen :)
Mijn God is zo groot
En zo sterk
En zo machtig
Er is niets wat mijn God niet kan doen
(5x)