Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Gordon Lightfoot - Songtitle: The Wrack Of The Edmund Fritzgerald

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Gordon Lightfoot - The Wrack Of The Edmund Fritzgerald ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Gordon Lightfoot! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter G van Gordon Lightfoot en zie welke nummers wij nog meer van Gordon Lightfoot in ons archief hebben staan zoals The Wrack Of The Edmund Fritzgerald.


Origineel

The legend lives on from the Chippewa on down
Of the big lake they called 'gitche gumee'
The lake, it is said, never gives up her dead
When the skies of November turn gloomy
With a load of iron ore twenty-six thousand tons more
Than the Edmund Fitzgerald weighed empty
That good ship and crew was a bone to be chewed
When the gales of November came early
The ship was the pride of the American side
Coming back from some mill in Wisconsin
As the big freighters go, it was bigger than most
With a crew and good captain well seasoned
Concluding some terms with a couple of steel firms
When they left fully loaded for Cleveland
And later that night when the ship's bell rang
Could it be the north wind they'd been feelin'?
The wind in the wires made a tattle-tale sound
And a wave broke over the railing
And every man knew, as the captain did too,
T'was the witch of November come stealin'
The dawn came late and the breakfast had to wait
When the gales of November came slashin'
When afternoon came it was freezin' rain
In the face of a hurricane west wind
When suppertime came, the old cook came on deck sayin'
Fellas, it's too rough to feed ya
At seven pm a main hatchway caved in, he said
Fellas, it's been good t'know ya
The captain wired in he had water comin' in
And the good ship and crew was in peril
And later that night when his lights went outta sight
Came the wreck of the Edmund Fitzgerald
Does any one know where the love of God goes
When the waves turn the minutes to hours?
The searches all say they'd have made Whitefish Bay
If they'd put fifteen more miles behind her
They might have split up or they might have capsized
They may have broke deep and took water
And all that remains is the faces and the names
Of the wives and the sons and the daughters
Lake Huron rolls, superior sings
In the rooms of her ice-water mansion
Old Michigan steams like a young man's dreams
The islands and bays are for sportsmen
And farther below Lake Ontario
Takes in what Lake Erie can send her
And the iron boats go as the mariners all know
With the gales of November remembered
In a musty old hall in Detroit they prayed,
In the maritime sailors' cathedral
The church bell chimed till it rang twenty-nine times
For each man on the Edmund Fitzgerald
The legend lives on from the Chippewa on down
Of the big lake they call 'gitche gumee'
Superior, they said, never gives up her dead
When the gales of November come early

Vertaling

De legende leeft voort vanaf de Chippewa
Van het grote meer noemden ze 'Gitche Gumee'
Het meer, zegt men, geeft haar nooit dood op
Wanneer de hemel van november somber wordt
Met een lading ijzererts van zesentwintigduizend ton meer
Toen woog de Edmund Fitzgerald leeg
Dat goede schip en bemanning was een bot om te kauwen
Toen de stormen van november vroeg kwamen
Het schip was de trots van de Amerikaanse kant
Ik kom terug van een molen in Wisconsin
Zoals de grote vrachtschepen gaan, was het groter dan de meeste
Met een bemanning en een goede kapitein goed gekruid
Enkele voorwaarden afsluiten met een aantal staalbedrijven
Toen ze volledig geladen vertrokken voor Cleveland
En later die avond toen de bel van het schip ging
Zou het de noordenwind zijn die ze hadden gevoeld?
De wind in de draden maakte een ratelend geluid
En er brak een golf over de reling
En iedereen wist het, zoals de kapitein ook deed,
Het was de heks van november die kwam stelen
De dageraad kwam laat en het ontbijt moest wachten
Toen de stormen van november kwamen
Toen het middag werd, regende het
In het gezicht van een orkaan westelijke wind
Toen het avondeten kwam, kwam de oude kok aan dek en zei
Fellas, het is te moeilijk om je te voeden
Om zeven uur 's avonds stortte een hoofdluik in, zei hij
Fellas, het was goed, dat weet je
De kapitein bedraad en hij kwam met water
En het goede schip en de bemanning waren in gevaar
En later die avond toen zijn lichten uit het zicht verdwenen
Kwam het wrak van de Edmund Fitzgerald
Weet iemand waar de liefde van God heen gaat?
Wanneer de golven de minuten naar uren draaien?
De zoekopdrachten zeggen allemaal dat ze Whitefish Bay hebben gemaakt
Als ze nog vijftien mijlen achter haar zouden zetten
Ze zijn misschien uit elkaar gegaan of zijn misschien gekapseisd
Ze hebben mogelijk brak en namen water
En het enige wat overblijft zijn de gezichten en de namen
Van de vrouwen en de zonen en de dochters
Lake Huron rolt, superieure zingt
In de kamers van haar ijswaterherenhuis
Old Michigan stoomt als de dromen van een jonge man
De eilanden en baaien zijn voor sporters
En verder onder het Ontariomeer
Neemt in wat Lake Erie haar kan sturen
En de ijzeren boten gaan zoals de zeelieden allemaal weten
Met de stormen van november herinnerd
In een muffe oude hal in Detroit baden ze,
In de kathedraal van maritieme zeelieden
De kerkklok luidde tot het negenentwintig keer luidde
Voor elke man op de Edmund Fitzgerald
De legende leeft voort vanaf de Chippewa
Van het grote meer dat ze 'gitche gumee' noemen
Superieur, zeiden ze, geeft haar nooit dood op
Wanneer de stormen van november vroeg komen