Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Grand Corps Malade - Songtitle: Mesdames

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Grand Corps Malade - Mesdames ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Mesdames? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Grand Corps Malade! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter G van Grand Corps Malade en zie welke nummers wij nog meer van Grand Corps Malade in ons archief hebben staan zoals Mesdames.


Origineel

Veuillez accepter Mesdames ces quelques mots comme un hommage
À votre gent que j'admire qui crée en chaque homme un orage
Au cinéma ou dans la vie vous êtes les plus beaux personnages
Et sans le vouloir vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage

Veuillez accepter Mesdames cette déclaration
Comme une tentative honnête de réparation
Face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures
Dans le grand livre des humains place au chapitre de la rupture

Vous êtes infiniment plus subtiles, plus élégantes et plus classes
Que la gente masculine qui parle fort prend toute la place
Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps
J'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc

Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire
Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire
« La femme est l'avenir de l'homme » écrivait le poète
Et bien l'avenir s'est installé … et depuis belle lurette

Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices
Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis
Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs
Vous êtes caissières, vous êtes docteurs
Vous êtes nos filles et puis nos femmes
Nous, on vacille pour votre flamme

Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure
Pour celles qui portent et fabriquent pendant neuf mois notre futur
Pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ce sans sourciller
Celui qu'elle joue dans la journée et le plus grand : mère au foyer

Veuillez accepter Mesdames cette réelle admiration
De votre force, votre courage et votre détermination
Veuillez accepter Mesdames mon aimable faiblesse
Face à votre fragilité, votre empathie et votre tendresse

Veuillez accepter Mesdames cette petite intro
Car l'avenir appartient à celles qu'on aime trop
Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie
Veuillez accepter Mesdames cette délicate démagogie

You are the only one, you are the only
You are the only one, the only
You are the only one, you are the only one
You are, yes you are

Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices
Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis
Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs
Vous êtes caissières, vous êtes docteurs
Vous êtes nos filles et puis nos femmes
Nous, on vacille pour votre flamme
https://lyricstranslate.com

Vertaling

Accepteer dames deze paar woorden als een eerbetoon
Aan uw soort die ik bewonder die in elke man een storm veroorzaakt
In de bioscoop of in het leven ben jij de mooiste karakters
En ongewild gijzelt u ons hart en onze gedachten

Accepteer deze verklaring dames
Als een eerlijke poging tot verhaal
Geconfronteerd met het diepe machismo van onze gebruiken, onze culturen
In het grote boek van mensen plaats in het hoofdstuk van de breuk

Je bent oneindig veel subtieler, eleganter en chiquer
Dat het mannelijke geslacht dat luid spreekt alle ruimte inneemt
En als ik het met beide ogen waardeer als je je lichaam wiegt
Ik klap ook met beide handen als je met je varkensvlees zwaait

Achter elke belangrijke man schuilt een vrouw die hem inspireert
Achter elk groot mens gaat een moeder vooraf die ademt
"De vrouw is de toekomst van de man", schreef de dichter
Nou, de toekomst is begonnen ... en voor een lange tijd

U bent onze muzen, onze invloeden, onze motivatie en onze ondeugden
Jij bent Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis
U bent onze moeders, u bent onze zusters
U bent kassamedewerker, u bent doktoren
U bent onze dochters en daarna onze vrouwen
We twijfelen aan uw vlam

Hoe niet met ontzag en onmetelijk te zijn
Voor degenen die onze toekomst negen maanden lang dragen en vervaardigen
Voor degenen die meerdere banen hebben zonder in de ogen te kijken
Degene die ze overdag speelt en de grootste: moeder die thuis blijft

Accepteer dames deze echte bewondering
Van uw kracht, moed en vastberadenheid
Accepteer alsjeblieft mijn vriendelijke zwakheid dames
Geconfronteerd met je kwetsbaarheid, je empathie en je tederheid

Accepteer deze kleine intro Dames
Omdat de toekomst toebehoort aan degenen van wie we te veel houden
En niet beschuldigd te worden van eerstegraads bloemlezingen
Accepteer alstublieft deze delicate demagogie dames

Jij bent de enige, jij bent de enige
Jij bent de enige, de enige
Jij bent de enige, jij bent de enige
U bent, ja u bent

U bent onze muzen, onze invloeden, onze motivatie en onze ondeugden
Jij bent Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis
U bent onze moeders, u bent onze zusters
U bent kassamedewerker, u bent doktoren
U bent onze dochters en daarna onze vrouwen
We twijfelen aan uw vlam
https://lyricstranslate.com