Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: H.E.R - Songtitle: Lord Is Coming

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: H.E.R - Lord Is Coming ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Lord Is Coming? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van H.E.R! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter H van H.E.R en zie welke nummers wij nog meer van H.E.R in ons archief hebben staan zoals Lord Is Coming.


Origineel

[Intro]
One, two, one

[Spoken Words]
Everyday I pray for mankind
We're all slaves to a generation socialized and sickness is in the mind
We are habitual thinkers, substance abusers and habitual drinkers
But free your mind because the plug is watching from the top floor, hoping you too would fall for the illusions of a temporary high
When we think, we need to get by
But are we really trying when kids are dying and depression is trending?
Are these the signs of an Armageddon?
We're all in denial and it's all cool until you're suicidal
We never learn from our so called idols
We're just repeating the cycle so-
I never read the news anymore, it's hard not to feel hopeless
When no one noticed, the explosion came from a man who's legal gun was loaded
It's all watered down and sugarcoated
We voted but did we really get to chose?
We don't need proof that they separate us from the truth
Mothers and fathers are being separated from their youth
And they're selling the American Dream and what it appears to be
But they don't teach us that wealth is unattainable with their currency
History, is not my brother's story
The original founders were buried in the ground where men have planted seeds of disease
And they've justified being thieves
Feeding their inner demons and blaming the minorities
It's a World War III, corruption versus greed
Not you versus me
But do we ever think, of the need for inner peace?
They can't put a price on your soul, don't matter your religion, right and wrong is something everybody knows
They pick and choose what's equal
Who's good and who's evil
And this is the devil's world but the Lord is coming for his people

[Break]

[Verse 1]
We're like Daniel in the den
Surrounded by these hungry lions
Looking in the jaws of death
We reach for saving hands
No help will come from then
The Lord is coming

[Verse 2]
Well the Red Sea's closing in
There's no safety in almighty horses
Can you feel the drivn' wind?
Behold the crashing waves
The Savior's on it's way
The Lord is coming

[Chorus]
Coming, coming
Hurry, hurry
Bring us to the promise land
Glory, glory, we'll reach for saving hands
No help will come from then
The Lord is coming

[Verse 3]
All you people of the land
Down beneath the weight of all your sorrows
Turn around while you still can
There's no guarantee you'll see tomorrow
The doors are open wide
Surrender to the light
The Lord is coming

[Chorus]
Coming, coming
Hurry, hurry
Bring us to the promise land
Oh glory, glory, we'll reach for saving hands
No help will come from then
The Lord is coming

[Outro]
The Lord is coming
The Lord is coming
The Lord is coming
Glory, glory, glory
The Lord is coming
Ooh

Vertaling

[Inleiding]
Eén, twee, één

[Gesproken woorden]
Elke dag bid ik voor de mensheid
We zijn allemaal slaven van een generatie die gesocialiseerd is en ziekte is in de geest
Wij zijn gewone denkers, middelenmisbruikers en gebruikelijke drinkers
Maar bevrijd je geest omdat de plug vanaf de bovenste verdieping kijkt, in de hoop dat jij ook voor de illusies van een tijdelijke high zou vallen
Als we denken, moeten we ons redden
Maar zijn we echt aan het proberen wanneer kinderen doodgaan en de depressie trending is?
Zijn dit de tekenen van een Armageddon?
We zijn allemaal in ontkenning en het is allemaal cool totdat je suïcidaal bent
We leren nooit van onze zogenaamde afgoden
We herhalen gewoon de cyclus zo-
Ik lees het nieuws nooit meer, het is moeilijk om je niet hopeloos te voelen
Toen niemand het zag, kwam de ontploffing van een man die legaal gewapend was geladen
Het is allemaal afgezwakt en met suiker bedekt
We hebben gestemd, maar hebben we echt kunnen kiezen?
We hebben geen bewijs nodig dat ze ons scheiden van de waarheid
Moeders en vaders worden gescheiden van hun jeugd
En ze verkopen de American Dream en wat het lijkt te zijn
Maar ze leren ons niet dat rijkdom onbereikbaar is met hun valuta
Geschiedenis is niet het verhaal van mijn broer
De oorspronkelijke oprichters werden begraven in de grond waar mannen zaden van ziekte hebben geplant
En ze hebben het rechtvaardig dieven te zijn
Hun innerlijke demonen voeden en de minderheden de schuld geven
Het is een Wereldoorlog III, corruptie versus hebzucht
Jij niet tegenover mij
Maar denken we ooit, van de behoefte aan innerlijke vrede?
Ze kunnen je ziel geen prijs opleggen, je religie doet er niet toe, goed en kwaad is iets wat iedereen weet
Ze kiezen en kiezen wat gelijk is
Wie is goed en wie is slecht?
En dit is de wereld van de duivel, maar de Heer komt voor zijn volk

[Breken]

[Vers 1]
We zijn zoals Daniel in het hol
Omringd door deze hongerige leeuwen
In de kaken van de dood kijken
We reiken naar het redden van handen
Er zal dan geen hulp komen
De Heer komt eraan

[Verse 2]
Nou, de Rode Zee komt dichterbij
Er is geen veiligheid in almachtige paarden
Kun je de drivn 'wind voelen?
Zie de beukende golven
De Heiland komt eraan
De Heer komt eraan

[Koor]
Komend, komend
Snel snel
Breng ons naar het beloofde land
Glorie, glorie, we zullen reiken voor het redden van handen
Er zal dan geen hulp komen
De Heer komt eraan

[Verse 3]
Alle mensen van het land
Onder het gewicht van al je zorgen
Draai je om terwijl je nog kan
Er is geen garantie die je morgen zult zien
De deuren zijn wijd open
Geef je over aan het licht
De Heer komt eraan

[Koor]
Komend, komend
Snel snel
Breng ons naar het beloofde land
Oh glorie, glorie, we zullen reiken voor het redden van handen
Er zal dan geen hulp komen
De Heer komt eraan

[Outro]
De Heer komt eraan
De Heer komt eraan
De Heer komt eraan
Glorie, glorie, glorie
De Heer komt eraan
Ooh