Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Hahahaha - Songtitle: Isiaajjajaj

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Hahahaha - Isiaajjajaj ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Hahahaha! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter H van Hahahaha en zie welke nummers wij nog meer van Hahahaha in ons archief hebben staan zoals Isiaajjajaj.


Origineel

Download Ringtone Early one mornin' the sun was shinin', I was layin' in bed Wond'rin' if she'd changed at all If her hair was still red. Her folks they said our lives together Sure was gonna be rough They never did like Mama's homemade dress Papa's bankbook wasn't big enough. And I was standin' on the side of the road Rain fallin' on my shoes Heading out for the East Coast Lord knows I've paid some dues gettin' through, Tangled up in blue. She was married when we first met Soon to be divorced I helped her out of a jam, I guess, But I used a little too much force. We drove that car as far as we could Abandoned it out West Split up on a dark sad night Both agreeing it was best. She turned around to look at me As I was walkin' away I heard her say over my shoulder, "We'll meet again someday on the avenue," Tangled up in blue. I had a job in the great north woods Working as a cook for a spell But I never did like it all that much And one day the ax just fell. So I drifted down to New Orleans Where I happened to be employed Workin' for a while on a fishin' boat Right outside of Delacroix. But all the while I was alone The past was close behind, I seen a lot of women But she never escaped my mind, and I just grew Tangled up in blue. She was workin' in a topless place And I stopped in for a beer, I just kept lookin' at the side of her face In the spotlight so clear. And later on as the crowd thinned out I's just about to do the same, She was standing there in back of my chair Said, "Zimmy, don't I know your name?" I muttered somethin' underneath my breath, She studied the lines on my face. I must admit I felt a little uneasy When she bent down to tie the laces of my shoe, Tangled up in blue. She lit a burner on the stove and offered me a pipe "I thought you'd never say hello," she said "You look like the silent type." Then she opened up a book of poems And handed it to me Written by an Italian poet From the thirteenth century. And every one of them words rang true And glowed like burnin' coal Pourin' off of every page Like it was written in my soul from me to you, Tangled up in blue. I lived with them on Montague Street In a basement down the stairs, There was music in the cafes at night And revolution in the air. Then he started into dealing with slaves And something inside of him died. She had to sell everything she owned And froze up inside. And when finally the bottom fell out I became withdrawn, The only thing I knew how to do Was to keep on keepin' on like a bird that flew, Tangled up in blue. So now I'm goin' back again, I got to get to her somehow. All the people we used to know They're an illusion to me now. Some are mathematicians Some are carpenter's wives. Don't know how it all got started, I don't know what they're doin' with their lives. But me, I'm still on the road Headin' for another joint We always did feel the same, We just saw it from a different point of view, Tangled up in blue. Download Ringtone

Vertaling

Download Ringtone Op een vroege morgen 'de zon is shinin', Ik was layin 'in bed Wond'rin 'als ze helemaal veranderd was Als haar haar nog rood was. Haar ouders zeiden ze ons leven samen Tuurlijk wou ruw zijn Ze hebben nooit als Mama's zelfgemaakte jurk deed Papa's bankbook was niet groot genoeg. En ik was aan de kant van de weg standin ' Rain Fallin 'op mijn schoenen Eropuit trekt voor de oostkust Heer weet dat ik een aantal contributie gettin 'door middel van betaalde, Tangled up in blue. Zij is getrouwd toen we elkaar ontmoetten Binnenkortgescheiden Ik hielp haar uit een lastige situatie, denk ik, Maar ik gebruikte een beetje te veel kracht. We reden die auto zo ver als we konden Verlaten het uit West Splitsen op een donkere trieste nacht Beide akkoord het het beste was. Ze draaide zich om naar me te kijken Als ik was walkin 'weg Hoorde ik haar zeggen over mijn schouder, "We zullen weer eens te ontmoeten op de laan," Tangled up in blue. Ik had een baan in de grote noordelijke bossen Werken als kok voor een spreuk Maar ik hield nooit zo mee eens En op een dag de bijl viel gewoon. Dus ik dreefnaar New Orleans Waar ik toevallig worden gebruikt Workin 'voor een tijdje op een fishin boot Net buiten Delacroix. Maar al die tijd was ik alleen Het verleden was dicht achter, Ik zag veel vrouwen Maar ze nooit mijn geest ontsnapt, en ik groeide Tangled up in blue. Ze was workin 'in een topless plaats En ik stopten voor een biertje, Ik bleef gewoon lookin 'aan de zijkant van haar gezicht In de kijker zo duidelijk. En later als de menigte uitgedund Ik heb het gewoon over om hetzelfde te doen, Ze stond daar inachterkant van mijn stoel Hij zei: "Zimmy, weet ik niet je naam?" Ik mompelde iets onder mijn adem, Zij bestudeerde de lijnen op mijn gezicht. Ik moet toegeven dat ik voelde me een beetje ongemakkelijk Toen ze bukte om de veters van mijn schoenen binden, Tangled up in blue. Ze stak een brander op het fornuis en bood me een pijp "Ik dacht dat je nooit zou zeggen hallo," zei ze "Je lijkt me het stille type." Toen deed ze een boek van gedichten En gaf hem aan mij Geschreven door een Italiaanse dichter Uit de dertiende eeuw. En een ieder vanze woorden oprecht klonken En gloeide als Burnin 'steenkool Pourin 'off van elke pagina Als het in mijn ziel is geschreven van mij voor jou, Tangled up in blue. Ik leefde met hen op Montague Street In een kelder van de trap, Er was muziek in de cafes 's nachts En revolutie in de lucht. Toen begon hij in de omgang met slaven En iets in hem gestorven. Ze moest alles wat ze bezat te verkopen En bevroor binnen. En toen eindelijk de bodem viel uit Ik werd ingetrokken, Het enige wat ik wist hoedoen Was om op te houden bij het houden als een vogel die vloog, Tangled up in blue. Dus nu ben ik goin 'weer terug, Ik moet haar een of andere manier te krijgen. Alle mensen die we kenden Ze zijn een illusie voor mij nu. Sommige zijn wiskundigen Sommige zijn echtgenotes timmerman. Weet niet hoe het allemaal begonnen, Ik weet niet wat ze aan het doen met hun leven. Maar ik, ik ben nog steeds op de weg Headin 'voor een andere gezamenlijke We hebben altijd voelden hetzelfde, We zagen het gewoon vanuit een ander gezichtspunt, Tangled up in blue. DownloadRingtone