Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Hairspray - Songtitle: I Can Hear The Bells

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Hairspray - I Can Hear The Bells ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van I Can Hear The Bells? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Hairspray! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter H van Hairspray en zie welke nummers wij nog meer van Hairspray in ons archief hebben staan zoals I Can Hear The Bells.


Origineel

I can hear the bells, Well don't you hear 'em shine. Can't you feel my heartbeat keeping perfect time, And all because he.... Touched me, he looked at me and stared. Yes he, bombed me. My heart was unprepared, When he, tapped me, and knocked me off my feet. One little touch, now my life's complete. 'Cuz when he, nugged me, love put me in a fix. Yes it, hit me. Just like a ton of bricks. Yes my heart burst, now I know what life's about. One little touch and love's knocked me out. And I can hear the bells, my head is spinnin' I can hear the bells, something's beginnin' Everybody says that a girl who looks like me, can't win his love. Well just wait and see. 'Cuz I can hear the bells, just hear them chining I can hear the bells, my temperature's climbing I can't contain my joy, 'Cuz I finally found a boy, I've been missing, Listen,... I can hear the bells. Round 1, He'll ask me on a date, And then round 2, I'll primp but won't be late, Because: round 3 'swhen we kiss inside his car, won't go all the way, but I'll go pretty far. Then round 4, he'll ask me for my hand, And then round 5, we'll book the wedding band. So by round 6, Amber much to your surprise, This heavy-weight champion takes the price. And, I can hear the bells My ears are ringing. The bridesmaides are singing. Everybody says that a guy who's such a champ Won't look my way, well the laughs on them. 'Cuz, I can hear the bells. My father will smile, I can hear the bells, As he walks me down the isle. My mother starts to cry, But I can't see 'cuz Link and I, Are French-kisssing. Listen, I can hear the bells. I can hear the bells My head is reeling. I can hear the bells, I can't stop the peeling. Everybody warns, that he won't like what he'll see. But I now that he'll look inside of me, yeah. I can hear the bells. Today's just the start. 'Cuz, I can hear the bells And till death do us part, And even when we die, We'll look down from up above. Remembering the night that we two fell in love. (two fell in looove) We'll both will shed a tear, And he'll whisper, as we're ammonisand. Listen, I can hear the bells (she can hear the bells) I can hear the bells (she can hear the bells) I can hear the bells.

Vertaling

Ik hoor de klokken, Nou niet hoor je 'em glans. Kun je niet voel mijn hartslag te houden perfecte tijd, En dat alles omdat hij .... Raakte me aan, keek hij me aan en staarde. Ja hij, gebombardeerd mij. Mijn hart was onvoorbereid, Toen hij, tikte me, en klopte mij af mijn voeten. Een klein touch, nu is mijn leven compleet. 'Cuz toen hij, nugged me, hou van me in een fix. Ja dat, hit me. Net als een ton bakstenen. Ja mijn hart barsten, nu ik weet wat het leven over. Een kleine aanraking en liefde klopte me. En ik hoor de klokken, mijn hoofd is Spinnin ' Ik hoor de klokken, something's beginnin ' Iedereen zegt dat een meisje dat lijkt me kan niet winnen zijn liefde. Nou maar afwachten. 'Cuz Ik hoor de klokken, maar ze horen chining Ik hoor de klokken, mijn temperatuur klimmen Ik kan niet bevatten mijn vreugde, 'Cuz I eindelijk een jongen, I've been ontbreekt, Luister, ... Ik hoor de klokken. Ronde 1, Hij zal mij vragen op een datum, En dan ronde 2, ik versieren, maar zal niet te laat zijn, Want: ronde 3 'sWanneer we kissin zijn auto, zal niet de hele weg, maar ik zal erg ver gaan. Toen ronde 4, zal hij vraagt mij om mijn hand, En dan rond 5, zullen we boek de trouwring. Dus door ronde 6, Amber veel aan uw verbazing, Deze heavy-weight kampioen neemt de prijs. En, Ik hoor de klokken Mijn oren klinken. De bridesmaides zingen. Iedereen zegt dat een man die is zo'n champ Zal niet naar mijn zin, en het lacht op hen. 'Cuz, Ik hoor de klokken. Mijn vader zal glimlach Ik hoor de klokken, Toen hij loopt me neer het eiland. Mijn moeder begint te huilen, Maar ik kan niet zien 'cuz Link en ik, Zijn Frans-kisssing. Luisteren, Ik hoor de klokken. Ik hoor de klokken Mijn hoofd is afgehaspeld. Ik hoor de klokken, Ik kan niet stoppen met de peeling. Iedereen waarschuwt dat hij niet zal willen wat hij ziet. Maar ik nu dat hij binnen zal uiterlijk van me, ja. Ik hoor de klokken. Vandaag is nog maar het begin. 'Cuz, Ik hoor de klokken En tot de dood ons scheidt, En zelfs als we sterven, We beneden kijken van boven. Remembering de nacht datwe twee werden verliefd. (twee viel in looove) We zullen beide zullen werpen een traan, En hij zal fluisteren, als we ammonisand. Luisteren, Ik hoor de klokken (ze kan horen de klokken) Ik hoor de klokken (ze kan horen de klokken) Ik hoor de klokken.