Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Hamilton - Songtitle: Burn

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Hamilton - Burn ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Burn? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Hamilton! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter H van Hamilton en zie welke nummers wij nog meer van Hamilton in ons archief hebben staan zoals Burn.


Origineel

[ELIZA]
I saved every letter you wrote me
From the moment I read them
I knew you were mine
You said you were mine
I thought you were mine

Do you know what Angelica said
When we saw your first letter arrive?
She said

“Be careful with that one, love
He will do what it takes to survive.”

You and your words flooded my senses
Your sentences left me defenseless
You built me palaces out of paragraphs
You built cathedrals
I’m re-reading the letters you wrote me
I’m searching and scanning for answers
In every line
For some kind of sign
And when you were mine
The world seemed to

Burn
Burn

You published the letters she wrote you
You told the whole world how you brought
This girl into our bed
In clearing your name, you have ruined our lives
Do you know what Angelica said
When she read what you’d done?
She said
“You have married an Icarus
He has flown too close to the sun.”

You and your words, obsessed with your legacy...
Your sentences border on senseless
And you are paranoid in every paragraph
How they perceive you

You, you, you…

I’m erasing myself from the narrative
Let future historians wonder how Eliza
Reacted when you broke her heart
You have torn it all apart
I am watching it
Burn
Watching it burn
The world has no right to my heart
The world has no place in our bed
They don’t get to know what I said
I’m burning the memories
Burning the letters that might have redeemed you
You forfeit all rights to my heart
You forfeit the place in our bed
You sleep in your office instead
With only the memories
Of when you were mine
I hope that you burn

Vertaling

[ELIZA]
Ik redde elke brief die je me schreef
Vanaf het moment dat ik ze heb gelezen
Ik wist dat je van mij was
Je zei dat je de mijne was
Ik dacht dat je van mij was

Weet je wat Angelica zei
Toen we uw eerste brief zagen aankomen?
Ze zei

'Wees voorzichtig met die ene liefde
Hij zal doen wat er nodig is om te overleven. '

U en uw woorden overspoelden mijn zintuigen
Je zinnen hebben me weerloos gemaakt
Je hebt me paleizen uit de paragrafen gebouwd
Je hebt kathedralen gebouwd
Ik lees de letters die je me hebt geschreven opnieuw lezen
Ik zoek en scant naar antwoorden
In elke lijn
Voor een soort teken
En als je van mij was
De wereld scheen

Brandwond
Brandwond

U heeft de brieven gepubliceerd die ze u heeft geschreven
Jij vertelde de hele wereld hoe je meebracht
Dit meisje in ons bed
Bij het wissen van uw naam hebt u ons leven verwoest
Weet je wat Angelica zei
Toen ze lees wat je gedaan hebt?
Ze zei
'Je hebt een Icarus getrouwd
Hij is te dicht bij de zon gevlogen. '

U en uw woorden, geobsedeerd met uw erfenis ...
Uw zinnen grenzen op zinloos
En je bent paranoïde in elke paragraaf
Hoe ze je waarnemen

Jij jij jij…

Ik verwijder mezelf uit het verhaal
Laat toekomstige historici zich afvragen hoe Eliza
Reageerde toen je haar hart brak
Je hebt het allemaal uit elkaar gescheurd
Ik ben het aan het kijken
Brandwond
Kijken hoe het brandt
De wereld heeft geen recht op mijn hart
De wereld heeft geen plaats in ons bed
Ze weten niet wat ik zei
Ik verbrand de herinneringen
Branden branden die u kunnen verlossen
U verliest alle rechten op mijn hart
U verliest de plaats in ons bed
Je slaapt in plaats van je kantoor
Met alleen de herinneringen
Van wanneer je van mij was
Ik hoop dat je brandt