Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: HAYLEY WESTENRA - Songtitle: Amazing Grace

Origineel

Amazing Grace, how sweet the sound, That saved a wretch like me... I once was lost but now am found Was blind, but now I see. T'was Grace that taught... My heart to fear And Grace, my fears relieved. How precious did that grace appear... The hour I first believed. Through many dangers, toils and snares... We have already come. T'was Grace that brought us safe thus far... And Grace will lead us home. The Lord has promised good to me... His word my hope secures. He will my shield and portion be... As long as life endures. When we've been here a thousand years... Bright shining as the sun. We've no less days to sing God's praise... Than when we've first begun. Amazing Grace, how sweet the sound That saved a wretch like me... I once was lost but now am found Was blind, but now I see.

Vertaling

Amazing Grace, hoe zoet het geluid, Dat bespaard een ellendeling als ik ... Ik was eens verloren, maar nu ben gevonden Was blind, maar nu zie ik. T'was Grace dat geleerd ... Mijn hart tot de vreze En Grace, mijn angsten opgelucht. Hoe kostbaar deed dat genade verschijnen ... Het uur dat ik eerst geloofde. Door vele gevaren, moeiten en strikken ... We hebben al gekomen. T'was Grace die ons veilig tot nu toe gebracht ... En Grace zal ons naar huis te leiden. De Heer heeft goed voor me beloofd ... Zijn woord mijn hoop beveiligt. Hij zal mijnschild en deel zij ... Zolang het leven duurt. Toen we hier duizend jaar geweest ... Helder schijnt als de zon. We hebben niet minder dagen om Gods lof te zingen ... Dan toen we voor het eerst zijn begonnen. Amazing Grace, hoe zoet het geluid Dat bespaard een ellendeling als ik ... Ik was eens verloren, maar nu ben gevonden Was blind, maar nu zie ik.